Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 28/02/2017

Adopcia

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

  • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
  • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
  • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

EÚ nemá jednotné pravidlá adopcie. Každý členský štát EÚ uplatňuje vlastné pravidlá.

Ak chcete získať informácie o požiadavkách na adopciu a o postupoch, ktoré treba pri nej dodržiavať, obráťte sa na vnútroštátne orgány.

Vo všetkých členských štátoch EÚ sa však uplatňujú určité spoločné zásady, ktoré sú zakotvené v medzinárodných dohovoroch o adopcii:

  • biologickí rodičia dieťaťa, ak sú nažive, musia dať na adopciu dobrovoľný súhlas,
  • o adopcii sa musí rozhodnúť s prihliadnutím na záujem dieťaťa,
  • rozhodnutie o adopcii musí byť vydané súdom alebo správnym orgánom.

Vo väčšine členských štátov EÚ adoptované dieťa môže nadobudnúť vaše priezvisko a štátnu príslušnosť a malo by mať rovnaké dedičské práva ako biologickí potomkovia.

Ako adoptívny rodič budete mať voči svojmu dieťaťu rovnaké práva a povinnosti ako akýkoľvek iný rodič.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo