Posledná kontrola : 02/05/2022

Adopcia

EÚ nemá jednotné pravidlá adopcie. Každý členský štát EÚ uplatňuje vlastné pravidlá.

Ak chcete získať informácie o požiadavkách na adopciu a o postupoch, ktoré treba pri nej dodržiavať, obráťte sa na vnútroštátne orgány.

Vo všetkých členských štátoch EÚ sa však uplatňujú určité spoločné zásady, ktoré sú zakotvené v medzinárodných dohovoroch o adopcii:

Vo väčšine členských štátov EÚ adoptované dieťa môže nadobudnúť vaše priezvisko a štátnu príslušnosť a malo by mať rovnaké dedičské práva ako biologickí potomkovia.

Ako adoptívny rodič budete mať voči svojmu dieťaťu rovnaké práva a povinnosti ako akýkoľvek iný rodič.

Výber štátu

 

Najčastejšie otázky

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: