Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 06/05/2020

Informovat a konzultovat zaměstnance

Týká se vás brexit?

Pokud váš podnik zaměstnává alespoň 50 lidí, a to včetně lidí zaměstnaných na dobu určitou, v některé ze zemí EU (v tomto případě 28 členských států EU) (nebo v případě pobočky většího podniku více než 20 lidí), máte ze zákona povinnost:

Všechny tyto informace musíte poskytnout s dostatečným předstihem, aby měli zástupci zaměstnanců možnost projednat s vámi všechny související otázky.

Zástupci zaměstnanců (a příp. jejich odborní poradci) nesmějí zaměstnancům nebo třetím stranám prozradit informace, které jste jim sdělili jako důvěrné.

Související témata

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradce EURES

Poradce EURES informuje o pracovních podmínkách a pomáhá s náborem zaměstnanců ve vaší zemi nebo příhraničním regionu.

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: