Podnikání
Poslední kontrola: 04/01/2021

Podpora v nezaměstnanosti

Týká se vás brexit?

Pravidla a podmínky uvedené na této stránce i nadále platí pro občany EU ve Spojeném království a pro občany Spojeného království v EU, pokud se na ně vztahuje ochrana podle dohody o vystoupení a Spojeného království z EU.

Pokud jste před 31. prosincem 2020 nabyli jakákoli práva sociálního zabezpečení (jako je právo na zdravotní péči, dávky v nezaměstnanosti, důchod), dohoda o vystoupení Spojeného království z EU stanoví obecná pravidla na ochranu těchto práv. Více o právech občanů EU ve Spojeném královstvíen.

Pokud se domníváte, že vaše práva vyplývající z právních předpisů EU nejsou dodržována a potřebujete radu, obraťte se na naši asistenční službu.

Jste-li občanem EU ve Spojeném království, měli byste nejprve usilovat o nápravu u příslušných orgánů Spojeného království. Pokud bude problém přetrvávat, můžete nahlásit porušení svých práv nezávislému monitorovacímu orgánu Spojeného královstvíen.

Pokud jste státním příslušníkem Spojeného království pobývajícím v některé ze zemí EU a chcete si stěžovat, můžete se obrátit na Evropskou komisi.

Systémy sociálního zabezpečení v jednotlivých evropských zemích se od sebe zpravidla značně liší. Každá země EU si zcela nezávisle určuje, jak bude její systém sociálního zabezpečení koncipován.

Pravidla EU však stanoví, v kterém státě byste měli být pojištěni, pokud například bydlíte nebo pracujete v jiné zemi Unie.

Další informace:

Viz také:

Sdílet tuto stránku: