Zakendoen
Laatste controle : 18/09/2018

Werkloosheid en uitkeringen

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

  • Vragen en antwoorden op basis van het gezamenlijk verslag van 8 december 2017 van het EU en het VKen
  • EU-publicaties over de Brexit
  • Informatie en advies van de Britse regering over de Brexiten

De manier waarop sociale zekerheid in Europa is geregeld kan sterk per land verschillen. Ieder EU-land mag immers zelfstandig zijn socialezekerheidsstelsel vormgeven.

De EU-regelgeving bepaalt echter binnen welk stelsel u verzekerd moet zijn als u met twee of meer landen te maken hebt, bijvoorbeeld als u in een ander EU-land woont of werkt.

Kom meer te weten over:

Zie ook:

Deze bladzijde delen: