Podnikání
Poslední kontrola: 16/01/2023

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu v rámci EU

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu: psi, kočky a fretky

Cestování po zemích Unie (v tomto případě 27 zemí EU + Norsko a Severní Irsko) se psem, kočkou nebo fretkou je díky předpisům EU jednoduché. Tato pravidla se rovněž vztahují na cesty do EU ze země nebo území mimo EU.

Až na několik výjimek může váš domácí mazlíček cestovat s vámi do jiné země Unie nebo ze země mimo EU do země Unie za těchto podmínek:

Pozor!

Výše uvedená pravidla EU pro cestování se zvířaty v zájmovém chovu se vztahují pouze na soukromé cesty, a tudíž nesmí jít o cesty, jejichž účelem je změna vlastnictví zvířete nebo jeho prodej.

Cestovní doklady pro psy, kočky nebo fretky

Evropský pas zvířete v zájmovém chovu

Evropský pas zvířete v zájmovém chovu je nezbytný dokument pro cestování mezi zeměmi EU. Jeho vzhled a struktura odpovídá standardnímu modelu EU. Obsahuje popis a podrobné údaje o vašem zvířeti, včetně údajů o mikročipu nebo tetování, jakož i záznamy o očkování proti vzteklině a kontaktní údaje na majitele a veterinárního lékaře, který pas vydal. Evropský pas zvířete pro psa, kočku nebo fretku může vystavit každý schválený veterinář (který získal povolení k vydávání těchto pasů od příslušného úřadu). Pas je platný po dobu života vašeho mazlíčka, ale musí obsahovat aktuální údaje o očkování.

Pozor!

Pokud cestujete do EU nebo Severního Irska z Andorry, Švýcarska, Faerských ostrovů, Gibraltaru, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina či Vatikánského městského státu, platí na území EU pas pro zvířata v zájmovém chovu vydaný některou z těchto zemí nebo území.

Veterinární osvědčení EU

Dalším typem dokumentu je veterinární osvědčení EU, které obsahuje konkrétní informace o vašem zvířeti (identifikace, zdravotní stav, očkování proti vzteklině) a svým vzhledem a strukturou odpovídá standardnímu modelu EU.

Pokud cestujete do Unie ze země nebo území mimo EU, musíte si pro vaše zvíře opatřit veterinární osvědčení EU vydané úředním veterinárním lékařem v zemi odjezdu nejvýše 10 dní před převozem vašeho zvířete do Unie. Osvědčení platí od tohoto dne pro cesty mezi zeměmi EU po dobu 4 měsíců nebo do uplynutí doby platnosti očkování proti vzteklině, podle toho, co nastane dříve.

Kromě toho musíte vyplnit písemné prohlášení, v němž uvedete, že zvíře převážíte pro neobchodní účely. Prohlášení pak přiložíte k veterinárnímu osvědčení EU vašeho zvířete. Toto prohlášení se vyžaduje i v případě, že převozem vašeho domácího mazlíčka pověříte jinou osobu. V takovém případě si musíte své zvíře vyzvednout do 5 dnů od vašeho příjezdu do EU.

Pozor!

Cestovní pasy EU pro zvířata v zájmovém chovu vydané majiteli zvířete, který má bydliště ve Velké Británii, přestaly od 1. ledna 2021 platit pro cestování s těmito zvířaty z Velké Británie do zemí EU nebo do Severního Irska.

Převoz zvířete v zájmovém chovu bez majitele

Obecně platí, že domácí mazlíčci musí cestovat se svými majiteli, můžete však písemně pověřit jinou osobu, aby s vaším zvířetem cestovala místo vás (toto písemné prohlášení je popsáno výše). Zvíře si však musíte vyzvednout do 5 dnů od jeho převozu do EU.

Pozor!

Pokud cestuje váš domácí mazlíček bez doprovodu, je třeba dodržet veterinární předpisy, které se vztahují na komerční dovoz psů, koček nebo fretek do EU nebo obchodování s těmito zvířaty v rámci EU.

Cestování s více než pěti zvířaty v zájmovém chovu

Cestovat můžete s maximálně pěti domácími mazlíčky. Pokud se rozhodnete převážet více než pět zvířat (psů, koček nebo fretek), musíte předložit potvrzení, že:

Pozor!

Pokud cestujete s více než 5 zvířaty (psi, kočkami nebo fretkami) a nesplňujete žádnou z výše uvedených výjimek, musíte při jejich převozu dodržet veterinární předpisy, které platí pro komerční dovoz psů, koček nebo fretek do EU nebo obchodování s těmito zvířaty v rámci EU.

Podrobná pravidla upravující cestování se psem, kočkou nebo fretkou si můžete zjistit zde:

Zvolte zemi, ze které chcete vycestovat:

Očkování proti vzteklině

Před cestou musíte se svým domácím mazlíčkem zajít ke schválenému veterináři a nechat ho očkovat proti vzteklině. Očkování se považuje za platné, pokud je vaše zvíře staré alespoň 12 týdnů a je před očkováním již označeno mikročipem. Vaše zvíře pak s vámi může cestovat nejdříve po uplynutí 21 dnů od dokončení očkovacího protokolu. Každé další přeočkování musí být provedeno ještě během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky.

Očkování proti vzteklině – výjimky pro mláďata psů, koček a fretek

S mláďaty do stáří 12 týdnů, která ještě nebyla očkována proti vzteklině, nebo s mladými zvířaty ve věku mezi 12–16 týdny, která proti vzteklině již očkována byla, ale dosud nemají dostatečnou hladinu protilátek, můžete cestovat do Bulharska, Česka, Dánska, Estonska, Finska, Chorvatska, Litvy, Lucemburska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska.

Aby vám byl povolen vstup do těchto zemí, musíte:

  • buď přiložit k pasu zvířete v zájmovém chovu prohlášení, že zvíře nepřišlo od narození až do okamžiku převozu do styku s volně žijícími druhy zvířat, které jsou náchylné na onemocnění vzteklinou,

nebo

  • vzít s sebou i matku mláděte, z jejíhož pasu je zřejmé, že byla před porodem očkována proti vzteklině.

Pozor!

Belgie, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Severní Irsko, Španělsko a Švédsko vám neumožní, abyste na jejich území přivezli mládě, které ještě nebylo očkováno proti vzteklině, nebo mladé zvíře, které již proti vzteklině očkováno bylo, ale dosud nemá dostatečnou hladinu protilátek.

Zvláštní pravidla pro ošetření proti echinokokům (týká se pouze psů)

Pokud cestujete se svým psem do Finska, Irska, na Maltu, do Norska nebo Severního Irska, musíte ho nechat odčervit, tj. ošetřit proti echinokokům, ve lhůtě 24 až 120 hodin před cestou. Všechny podrobnosti týkající se ošetření musí být zaznamenány do pasu zvířete nebo do veterinárního osvědčení EU.

Pozor!

Ošetření proti echinokokům se nevyžaduje v případě, že se svým psem cestujete přímo mezi Finskem, Irskem, Maltou, Norskem a Severním Irskem.

Očkování proti vzteklině

Před cestou musíte se svým domácím mazlíčkem zajít ke schválenému veterináři a nechat ho očkovat proti vzteklině. Očkování se považuje za platné, pokud je vaše zvíře staré alespoň 12 týdnů a je před očkováním již označeno mikročipem. Vaše zvíře pak s vámi může cestovat nejdříve po uplynutí 21 dnů od dokončení očkovacího protokolu. Každé další přeočkování musí být provedeno ještě během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky.

Očkování proti vzteklině – výjimky pro mláďata psů, koček a fretek

S mláďaty (psů, koček nebo fretek) do stáří 12 týdnů, která ještě nebyla očkována proti vzteklině, nebo s mladými zvířaty ve věku mezi 12–16 týdny, která již proti vzteklině očkována byla, ale dosud nemají dostatečnou hladinu protilátek, můžete cestovat do Česka, Dánska, Rakouska a Švýcarska.

Aby vám byl povolen vstup do těchto zemí, musíte:

  • buď přiložit k veterinárnímu osvědčení EU či pasu zvířete (pouze pokud cestujete z Andorry, Švýcarska, Faerských ostrovů, Gibraltaru, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Vatikánského městského státu) prohlášení, že zvíře nepřišlo od narození až do okamžiku přesunu do styku s volně žijícími druhy zvířaty, které jsou náchylné na onemocnění vzteklinou,

nebo

  • vzít s sebou i matku mláděte, z jejíhož veterinárního osvědčení EU nebo pasu (pouze pokud cestujete z Andorry, Švýcarska, Faerských ostrovů, Gibraltaru, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Vatikánského městského státu) je zřejmé, že byla před porodem očkována proti vzteklině.

Pozor!

Belgie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Severní Irsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko vám neumožní, abyste na jejich území přivezli mládě, které ještě nebylo očkováno proti vzteklině, nebo mladé zvíře, které již proti vzteklině očkováno bylo, ale dosud nemá dostatečnou hladinu protilátek.

Zvláštní pravidla pro ošetření proti echinokokům (týká se pouze psů)

Pokud cestujete se svým psem do Finska, Irska, na Maltu, do Norska nebo Severního Irska, musíte ho nechat odčervit, tj. ošetřit proti echinokokům, ve lhůtě 24 až 120 hodin před cestou. Všechny podrobnosti týkající se ošetření musí být zaznamenány do pasu zvířete nebo do veterinárního osvědčení EU.

Pozor!

Ošetření proti echinokokům se nevyžaduje v případě, že se svým psem cestujete přímo mezi Finskem, Irskem, Maltou, Norskem a Severním Irskem.

Očkování proti vzteklině

Před cestou musíte se svým domácím mazlíčkem zajít ke schválenému veterináři a nechat ho očkovat proti vzteklině. Očkování se považuje za platné, pokud je vaše zvíře staré alespoň 12 týdnů a je před očkováním již označeno mikročipem. Vaše zvíře pak s vámi může cestovat nejdříve po uplynutí 21 dnů od dokončení očkovacího protokolu. Každé další přeočkování musí být provedeno ještě během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky.

Očkování proti vzteklině – výjimky pro mláďata psů, koček a fretek

S mláďaty (psů, koček nebo fretek) do stáří 12 týdnů, která ještě nebyla očkována proti vzteklině, nebo s mladými zvířaty ve věku mezi 12–16 týdny, která již proti vzteklině očkována byla, ale dosud nemají dostatečnou hladinu protilátek, můžete cestovat do Česka, Dánska, Rakouska a Švýcarska.

Aby vám byl povolen vstup do těchto zemí, musíte:

  • buď přiložit k veterinárnímu osvědčení EU či pasu zvířete (pouze pokud cestujete z Andorry, Švýcarska, Faerských ostrovů, Gibraltaru, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Vatikánského městského státu) prohlášení, že zvíře nepřišlo od narození až do okamžiku přesunu do styku s volně žijícími druhy zvířaty, které jsou náchylné na onemocnění vzteklinou,

nebo

  • vzít s sebou i matku mláděte, z jejíhož veterinárního osvědčení EU nebo pasu (pouze pokud cestujete z Andorry, Švýcarska, Faerských ostrovů, Gibraltaru, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Vatikánského městského státu) je zřejmé, že byla před porodem očkována proti vzteklině.

Pozor!

Belgie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Severní Irsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko vám neumožní, abyste na jejich území přivezli mládě, které ještě nebylo očkováno proti vzteklině, nebo mladé zvíře, které již proti vzteklině očkováno bylo, ale dosud nemá dostatečnou hladinu protilátek.

Zvláštní pravidla pro ošetření proti echinokokům (týká se pouze psů)

Pokud cestujete se svým psem do Finska, Irska, na Maltu, do Norska nebo Severního Irska, musíte ho nechat odčervit, tj. ošetřit proti echinokokům, ve lhůtě 24 až 120 hodin před cestou. Všechny podrobnosti týkající se ošetření musí být zaznamenány do pasu zvířete nebo do veterinárního osvědčení EU.

Pozor!

Ošetření proti echinokokům se nevyžaduje v případě, že se svým psem cestujete přímo mezi Finskem, Irskem, Maltou, Norskem a Severním Irskem.

Vstup na území EU nebo do Severního Irska se zvířetem v zájmovém chovu

S domácím mazlíčkem můžete na území EU vstoupit pouze v místě vstupu en , které k tomu účelu určila cílová země Unie a kde budou dokumenty vašeho zvířete a jeho identifikace zkontrolovány příslušnými orgány. Pokud váš domácí mazlíček kontrolou neprojde, může být vrácen do země odjezdu, umístěn do karantény až do doby, než bude splňovat veterinární předpisy EU, nebo v krajním případě, pokud ani jedna z výše uvedených možností není proveditelná, může být zvíře utraceno.

Pozor!

Pokud cestujete ze Severního Irska do některé ze zemí EU, nemusíte místo vstupu v cílové zemi EU použít.

Očkování proti vzteklině

Před cestou musíte se svým domácím mazlíčkem zajít ke schválenému veterináři a nechat ho očkovat proti vzteklině. Očkování se považuje za platné, pokud je vaše zvíře staré alespoň 12 týdnů a je před očkováním již označeno mikročipem. Vaše zvíře pak s vámi může cestovat nejdříve po uplynutí 21 dnů od dokončení očkovacího protokolu. Každé další přeočkování musí být provedeno ještě během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky.

Kromě standardních požadavků (mikročip, očkování proti vzteklině, ošetření proti echinokokům v případě potřeby, veterinární osvědčení EU) musí vaše zvíře podstoupit sérologické vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině, a to nejdříve 30 dní od data očkování proti vzteklině a nejméně 3 měsíce před cestou do EU. Schválený veterinární lékař odebere vzorek krve a odešle jej k vyšetření do schválené laboratoře EU en .

Výsledky sérologického vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině musí být přiloženy k veterinárnímu osvědčení EU vašeho zvířete.

Vstup na území EU se zvířetem v zájmovém chovu

S domácím mazlíčkem můžete na území EU vstoupit pouze v místě vstupu en , které k tomu účelu určila cílová země Unie a kde budou dokumenty vašeho zvířete a jeho identifikace zkontrolovány příslušnými orgány. Pokud váš domácí mazlíček kontrolou neprojde, může být vrácen do země odjezdu, umístěn do karantény až do doby, než bude splňovat veterinární předpisy EU, nebo v krajním případě, pokud ani jedna z výše uvedených možností není proveditelná, může být zvíře utraceno.

Cestování s dalšími druhy zvířat

Evropský pas zvířete v zájmovém chovu se vystavuje pouze pro psy, kočky a fretky. Pokud cestujete do jiné země EU s jiným druhem zvířete v zájmovém chovu, jako jsou ptáci, okrasní vodní živočichové, plazi, hlodavci nebo králíci, zjistěte si, jaké předpisy platí v zemi en , kam se chystáte odjet, a jaké jsou podmínky pro vstup do této země.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: