Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud : 20/02/2019

Õigus elada koos perekonnaga teises liikmesriigis

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

Kõik, mida on vaja teada, kui teie pereliikmed kolivad koos teiega välismaale või ühinevad teiega hiljem.

Lisateave:

Vaadake ka:

Jaga lehekülge: