Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud : 16/07/2018

Õigus elada koos perekonnaga teises liikmesriigis

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

  • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastuseden
  • Brexiti-teemalised ELi väljaanded
  • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaen

Kõik, mida on vaja teada, kui teie pereliikmed kolivad koos teiega välismaale või ühinevad teiega hiljem.

Lisateave:

Vaadake ka:

 

Jaga lehekülge: