Viimati ajakohastatud: 08/06/2022

Töötushüvitiste ülekandmine

Üldiselt peate töötushüvitiste saamiseks viibima riigis, mis teile töötushüvitisi maksab. Vaatamata sellele võite teatavatel tingimustel asuda töö otsimise eesmärgil mõnda teise ELi liikmesriiki ning saada jätkuvalt töötushüvitisi riigilt, kus te töötuks jäite.

Kolm kuud välismaal viibimine

Võite jätkuvalt saada töötushüvitist vähemalt 3 kuu jooksul ELi liikmesriigist, kus te viimati töötasite, või ka maksimaalselt 6 kuu jooksul, sõltuvalt teile hüvitist maksvast asutusest.

See on võimalik vaid juhul, kui:

Enne riigist lahkumist peate:

Hoiatus

See luba kehtib vaid ühele riigile. Kui soovite viia oma töötushüvitise teise riiki, siis peate taotlema veel ühte U2-vormi. Küsige oma tööbüroost, kas peate selle uue loa taotlemiseks koju tagasi minema või saate seda teha teisest riigist.

Jõudes uude riiki, peate:

Hoiatus

Soovitame teil enda jaoks selgeks teha oma õigused ja kohustused tööotsijana uues riigis. Need võivad olla väga erinevad selle riigi omadest, kus töötuks jäite.

Sel juhul makstakse sama summa nagu varem otse teie pangaarvele riigis, kus te töötuks jäite.

Hoiatus

Kui soovite, et säiliks teie õigus töötushüvitisele, siis peate naasma riiki, mis teile töötushüvitist maksab, hiljemalt õiguse aegumise kuupäeval.

Kauem kui kolm kuud välismaal viibimine

Kui soovite välismaal viibida kauem kui kolm kuud, siis peate taotlema pikendust selle riigi riiklikust tööturuasutusest, kus töötuks jäite: asjaomane asutus võib pikendada teie töötushüvitiste saamise õigust 3 kuult kuni 6 kuuni.

Hoiatus

Mitte kõik riigid ei võimalda sellist pikendamist. Uurige oma koduriigi tööturuasutusest järgi, kas ja millistel tingimustel nad pikendamist võimaldavad.

Enamikel pikendamist võimaldavatel riikidel on selged kriteeriumid selliste taotluste hindamiseks. Näiteks võivad nad teilt küsida:

Taotlege pikendust nii varakult kui võimalik. Pikendust tuleb taotleda enne esialgse kolmekuulise perioodi lõppu.

Võrdne kohtlemine

Kui otsite välismaal tööd, siis on teil samad õigused kui vastuvõtjariigi kodanikel seoses järgmisega:

Hoiatus

Teie uus riik võib oodata seni, kuni olete loonud tugeva sideme kohaliku tööturuga, enne kui annab teile mingit liiki rahalist tuge, et aidata teil tööd leida – nagu madala intressimääraga laenud töötutele, kes alustavad ettevõtlusega. Selliseks sidemeks võib olla näiteks riigis viibimine ning töö otsimine mõistliku aja jooksul.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: