Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 24/08/2020

Toitjakaotushüvitised ja matusetoetused

Mida Brexit mõjutab?

Sellel lehel esitatud eeskirju ja tingimusi kohaldatakse endiselt Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi kodanike suhtes ELis.

Kui olete omandanud sotsiaalkindlustusõigused (nt seoses tervishoiuteenuste, töötushüvitiste, pensionidega) enne 31. detsembrit 2020, on väljaastumislepingus sätestatud nende õiguste kaitse üldeeskirjad. Lugege täiendavalt oma õiguste kohta.

Kui teil on probleeme oma õiguste kasutamisega, võtke palun ühendust meie abiteenistustega.

Kui isik sureb, võib tema ellujäänud sugulastel olla õigus nõuda toitjakaotushüvitisi. Hüvitised ja nende võimalikud saajad on ELi riigiti erinevad. Siinkohal on esitatud mõned kõige tüüpilisemad hüvitised, mida saate toitja ülalpidamisel olnud isikuna taotleda.

Toitjakaotushüvitised

Toitjakaotushüvitis on igakuine toetus, mis vastab teatavale osale pensionist, mida lahkunule maksti / oleks makstud, ning see makstakse tema lähimatele ellujäänud sugulastele. Seda maksab sama asutus, mis maksis / oleks maksnud asjaomast pensioni.. Makstava summa suurus arvutatakse välja samal viisil nagu vanaduspensionitki.

Te peate taotlema toitjakaotushüvitist pensioniametilt riigis, kus teie surnud sugulane viimati elas või töötas. Riiklikud ametiasutused vaatavad seejärel teie taotluse läbi ja edastavad selle asjaomasele ELi riigile.

Kui teil ei ole asjaomase riigi seaduste kohaselt õigus toitjakaotushüvitisele, võib teil olla õigus lesepensionile.

Mitte kõik ELi riigid ei maksa toitjakaotushüvitisi.

Matusetoetused

Matusetoetus on ühekordne toetus, mida makstakse isiku surma korral.

Mitte kõik ELi riigid ei maksa matusetoetusi.

Enne matusetoetuse taotlemist peate kontrollima:

Kellele esitada taotlus?

Te peaksite taotluse esitama kindlastisellele sotsiaalkindlustusasutusele, kus teie surnud sugulane oli registreeritud – riigis, kus ta viimati elas. Riiklikud ametiasutused vaatavad seejärel teie taotluse läbi ja edastavad selle asjaomasele ELi riigile.

Milline riik hüvitisi maksab?

Kui teie surnud sugulane sai pensioni mitmelt ELi riigilt, peaks matuse- ja/või toitjakaotushüvitist maksma kas:

Mõlemal juhul peaksite ikkagi esitama taotluse sotsiaalkindlustusasutusele, kus teie surnud sugulane oli registreeritud – riigis, kus ta viimati elas.

Näide

Milline riik peaks teile maksma matusetoetust?

Madalmaadest pärit Els ja Jan kolisid Itaaliasse, kus nad jäid pensionile. Kui Jan suri, öeldi Elsile, et ta saaks taotleda Madalmaade matusetoetust, kuid ta ei teadnud, kus seda teha.

Els võttis ühendust Euroopa töönõustajaga ja sai teada, et ta saaks taotluse esitada tervisekindlustusasutusele, kus tema abikaasa oli Itaalias registreeritud. Asjaomane asutus edastas tema taotluse Madalmaade vastavale ametiasutusele.

Samad eeskirjad kehtivad olenemata sellest, kas teie surnud sugulane oli pensionär või mitte. Kui ta maksis sotsiaalkindlustusmakseid, on teil õigus saada toitjakaotushüvitist.

Matusetoetuse või toitjakaotushüvitise saamise nõuded on ELi riigiti erinevad.

Vaadake, milliseid eeskirju kohaldatakse riigis, kus teie surnud sugulane oli kindlustatud:

Valige riik:


KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: