Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

L-aħħar verifika : 21/03/2018

Għotjiet f'każ ta' mewt

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Għalissa, ir-Renju Unit għadu membru sħiħ tal-UE u d-drittijiet u l-obbligi għadhom japplikaw bis-sħiħ fir-Renju Unit:

 • Mistoqsijiet u Tweġibiet ibbażati fuq ir-Rapport Konġunt tat-8 ta' Diċembru 2017 mill-UE u r-Renju UnitEnglish
 • Pubblikazzjonijiet tal-UE dwar il-BrexitEnglish
 • Informazzjoni u gwida tal-gvern tar-Renju Unit dwar il-BrexitEnglish

Meta persuna tmut, xi pajjiżi jagħtu għotja tal-mewt (bereavement payment) lill-qraba (ir-romol, l-imsieħba ċivili, lill-ulied u lil qraba oħrajn). Id-dritt għall-benefiċċji jiddependu fuq:

 • is-sistema tal-assigurazzjoni soċjali tal-pajjiż li l-persuna mejta kienet koperta biha, u jekk dak il-pajjiż jipprovdix għotjiet tal-mewt
 • liema kundizzjonijiet huma marbuta mal-ħlas ta' għotjiet tal-mewt f'dak il-pajjiż u jekk jintlaħqux dawk il-kundizzjonijiet.

Fejn għandek tapplika?

Għall-għotjiet tal-mewt (meta jkunu disponibbli), il-qraba għandhom dejjem japplikaw għand l-awtorità tal-assigurazzjoni soċjali li kienet irreġistrata magħha l-persuna mejta, fil-pajjiż fejn din kienet tgħix.

Liema pajjiż se jħallas?

Bħala regola ġenerali,

 • jekk il-persuna mejta kienet tirċievi pensjoni minn pajjiż wieħed tal-UE, dak il-pajjiż iħallas l-għotja tal-mewt
 • jekk il-persuna mejta kienet tirċievi pensjoni minn diversi pajjiżi tal-UE, il-pajjiż fejn kienet tgħix (jekk kienet tirċievi pensjoni minn dak il-pajjiż) jew il-pajjiż fejn kienet assigurata l-iktar fit-tul, iħallas l-għotja tal-mewt.

Fiż-żewġ każijiet, l-applikazzjoni xorta trid issir għand l-awtorità tal-assigurazzjoni soċjali li l-persuna mejta kienet irreġistrata magħha, fil-pajjiż fejn kienet tgħix.

Storja bħala eżempju

Kun af liema pajjiż għandu jħallas l-għotja tal-mewt tiegħek

Els u Jan mill-Olanda marru jgħixu l-Italja meta rtiraw. Meta Jan miet, lil Els qalulha li setgħet tapplika għall-għotja tal-mewt mill-Olanda, iżda ma kinitx taf fejn kellha tapplika.

Els ikkuntattjat lill-konsulent Ewropew tal-impjiegi u sabet li kellha tapplika għand l-awtorità tal-assigurazzjoni tas-saħħa fejn ir-raġel tagħha kien irreġistrat fl-Italja. Din l-amministrazzjoni mbagħad bagħtet l-applikazzjoni tagħha lill-awtoritajiet Olandiżi.

Kun af aktar dwar l-għotjiet tal-mewt fil-pajjiż responsabbli li jħallashom:

Agħżel il-pajjiż:

Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri