Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 14/09/2017

Miżati tal-università u għajnuna finanzjarja

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Għalissa, ir-Renju Unit għadu membru sħiħ tal-UE u d-drittijiet u l-obbligi għadhom japplikaw bis-sħiħ fir-Renju Unit:

 • Mistoqsijiet u Tweġibiet ibbażati fuq ir-Rapport Konġunt tat-8 ta' Diċembru 2017 mill-UE u r-Renju UnitEnglish
 • Pubblikazzjonijiet tal-UE dwar il-BrexitEnglish
 • Informazzjoni u gwida tal-gvern tar-Renju Unit dwar il-BrexitEnglish

Miżati u għotjiet ta' flus għall-korsijiet

Il-miżati tal-universitajiet fl-EwropaEnglish jvarjaw konsiderevolment - filwaqt li f'xi wħud mill-pajjiżi tal-UE l-ammissjoni għall-edukazzjoni terzjarja hi bla ħlas, f'universitajiet oħrajn din tista' tkun tassew għalja. L-appoġġ finanzjarju f'forma ta' boroż ta' studju, għotjiet u selfiet jiddependu wkoll minn kriterji differenti.

Ħarsa ġenerali tal-istrutturi tal-miżati u tal-għotjiet

Madankollu, bħala ċittadin tal-UE li jkun qed jistudja f'università f'pajjiż ieħor tal-UE:

 • int ma tistax tkun imġiegħel tħallas miżati ogħla għall-kors.
 • int għandek id-dritt għall-istess għotjiet ta' flus biex tagħmel tajjeb għall-miżati bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż.

Dan it-trattament ma jappilkax neċessarjament għall- appoġġ jew l-għotjiet jew selfiet ta' manteniment. Madankollu wħud mill-pajjiż jistgħu jagħżlu li jipprovdu għotjiet ta' manteniment lil studenti barranin, fuq inizjattiva tagħhom.

Studenti residenti li diġà huma residenti

Anki jekk m'intix ċittadin tal-pajjiż fejn tixtieq tistudja, jekk ilek tgħix hemm għal ħames snin jew aktar, int għandek id-dritt għall-għotja ta' manteniment bl-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż.

Għajnuna finanzjarja skont il-pajjiż

Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli għall-kontenut tal-websajts nazzjonali llinkjati minn din il-paġna.

Nixtieq inkun naf dwar il-miżati u l-għotjiet ta' flus lill-barranin:

Agħżel:

 • L-AwstrijaDeutschEnglish
 • Belġju - Fjamming English
 • Belġju - FranċiżEnglish
 • Il-Kroazja English
 • Ċipru hrvatski English
 • Ir-Repubblika Ċeka English
 • Id-Danimarka English
 • L-Estonja English
 • Il-Finlandja English
 • Franza español français English
 • Il-Ġermanja English español Deutsch
 • Il-Greċja English
 • L-Ungerija magyar
 • L-Islanda English
 • L-Irlanda English
 • L-Italja English
 • Il-Latvja English
 • Il-Liechtenstein Deutsch English
 • Il-Litwanja hrvatski English
 • Il-Lussemburgu bil-Franċiż
 • MaltaEnglish
 • Il-Pajjiżi l-Baxxi English
 • In-NorveġjaEnglish
 • Il-Polonja polski
 • Il-Portugall English
 • Ir-RumanijaEnglishromână
 • Is-Slovakja English
 • Is-Slovenja Slovenščina English
 • Spanja Deutsch español English
 • L-Isvezja English
 • Ir-Renju Unit English

Sib u qabbel l- għotjiet u l-boroż ta' studju ewlenin fil-pajjiżi tal-UE English (u lil hinn minnha).

Għal informazzjoni dwar l-għotjiet ta' flus għal studju f'pajjiż barrani, tista' wkoll tikkuntattja l-ministeru tal-edukazzjoni nazzjonali ta' pajjiżek.

Jekk tagħżel li tistudja f'pajjiż barrani, xorta waħda tista' takkwista għotja ta' flus għall-manteniment minn pajjiżek. Dan jiddependi mill-awtoritajiet nazzjonali ta' pajjiżek. Madankollu, għotjiet ta' flus ta' din ix-xorta jistgħu jkunu disponibbli għal perjodu limitat ta' żmien.

Storja bħala eżempju

Iċċekkja l-kundizzjonijiet marbutin mal-għotjiet ta' flus għall-istudenti ta' pajjiżek

Johs hu Daniż li ddeċieda li jagħmel kors fi grad ta' Master's ta' sentejn fir-Renju Unit wara erba' snin ta' studju fl-Istati Uniti. F'dak iż-żmien, il-gvern Daniż kien jipprovdi għotjiet ta' flus għall-manteniment ta' studenti Daniżi għal massimu ta' sitt snin. Madankollu, kien hemm limitu ta' erba' snin għall-għadd ta' snin li student Daniż seta' jirċievi din l-għotja ta' flus jekk l-istudji tiegħu ma jsirux fid-Danimarka. Johs ma kienx jaf b'din il-kundizzjoni; billi kien ilu jirċievi l-għotja ta' flus fl-Istati Uniti għal erba' snin, hu sfortunatament spiċċa mingħajr għotja matul il-kors tiegħu fir-Renju Unit.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri