L-aħħar verifika: 02/01/2023

Karozzi tal-kumpanija

Il-karozzi tal-kumpanija għandhom ikunu rreġistrati fil-pajjiż fejn hi bbażata l-kumpanija.

Dan japplika irrispettivament minn jekk tippossedix il-kumpanija jew taħdimx magħha, sakemm il-karozza tkun inxtrat għan-nom tal-kumpanija.  

Is-sewqan tal-karozza tal-kumpanija tiegħek f'pajjiż barrani

Inqas minn 6 xhur

Jekk xogħlok jinvolvi vjaġġar regolari bejn pajjiżi differenti tal-UE, għandek tkun taf li tista' titwaqqaf għal kontroll tal-pulizija.

Il-pulizija jistgħu jitolbuk kopja tal-kuntratt tax-xogħol tiegħek jew evidenza tax-xogħol li qed tagħmel f'dak il-pajjiż tal-UE partikolari, speċjalment jekk qed issuq bil-lejl jew fi tmiem il-ġimgħa.

Storja bħala eżempju

Andrea jaħdem bħala bejjiegħ ma' kumpanija Taljana. Parti minn xogħlu huwa li jippromwovi l-prodotti tal-kumpanija fl-Ungerija, il-Bulgarija u r-Rumanija. Huwa jsuq regolarment il-karozza tal-kumpanija Taljana tiegħu f'dawn il-pajjiżi għal xogħol. Il-pulizija Rumena spiss iwaqqfuh biex jiċċekkjaw li hu qed isuq legalment karozza rreġistrata l-Italja fir-Rumanija.

Hu għalhekk dejjem iġorr miegħu fil-karozza l-kuntratt tax-xogħol tiegħu u l-awtorizzazzjoni mingħand il-kumpanija tiegħu li jsuq il-karozza għal finijiet ta' negozju barra mill-Italja.

Aktar minn 6 xhur

F'xi pajjiżi tista' tapplika għal eżenzjoni mir- regola ta' reġistrazzjoni biex issuq karozza tal-kumpanija f'dak il-pajjiż għal aktar minn 6 xhur. Iċċekkja bil-quddiem mal- awtorità nazzjonali kompetenti jekk dan ikunx possibbli.

Storja bħala eżempju

Marco jaħdem ma' kumpanija Finlandiża. Il-kumpanija tiddeċiedi li tibagħtu l-Portugall għal kollokament ta' sena. Hu se jkollu juża l-karozza tal-kumpanija Finlandiża tiegħu meta jkun il-Portugall. Biex isuq il-karozza bil-pjanċi Finlandiżi fil-Portugall għal aktar minn 6 xhur, irid japplika mal-awtoritajiet Portugiżi għal awtorizzazzjoni speċjali, magħrufa bħala "Guia de Circulação".

Ladarba jkollu din l-awtorizzazzjoni mingħand l-awtoritajiet Portugiżi, hu jkun jista' jsuq il-karozza tiegħu rreġistrata fil-Finlandja fil-Portugall għall-perjodu tal-kollokament tiegħu.

Bħala ħaddiem transfruntier fl-UE

Jekk int ħaddiem transfruntier, jiġifieri taħdem f'pajjiż iżda tgħix f'pajjiż ieħor mal-fruntiera, u tmur id-dar tal-anqas darba fil-ġimgħa, tista' ssuq il-karozza tal-kumpanija tiegħek fil-pajjiż fejn tgħix mingħajr ma tirreġistraha hemmhekk jekk int issuqha:

Storja bħala eżempju

Jacob ġarr lejn in-Netherlands sena ilu iżda dan għadu jieħu ħsieb il-klinika dentali tiegħu fil-Belġju. Waqt kontroll ta' rutina tal-vettura fit-triq il-pulizija Netherlandiża sabu li kien qed jgħix in-Netherlands. Il-pulizija mmultawh, u ordnawlu jirreġistra l-karozza tiegħu fin-Netherlands.

Jacob appella d-deċiżjoni tal-pulizija u spjega li l-karozza tiegħu kienet speċifikament mixtrija għall-attività kummerċjali tiegħu (li hu pprova billi pprovda fatturi), u li hu reġistrat fil-Belġju f'isem il-kumpanija tiegħu, u barra minn hekk hu juża b'mod predominanti l-karozza tiegħu għal finijiet professjonali fin-Netherlands.

Meta l-awtoritajiet Netherlandiżi vverifikaw id-dokumenti ġiet irtirata l-multa.

Bħala ħaddiem transfruntier barra mill-UE

Jekk il-kumpanija hi bbażata f' pajjiż barra mill-UE, ma hemm ebda flessibbiltà rigward l-użu tal-karozza tal-kumpanija għal vjaġġi privati.

Tista' tuża biss il-karozza tal-kumpanija tiegħek irreġistrata barra mill-UE bejn id-dar u l-post tax-xogħol tiegħek u biex twettaq attivitajiet li huma relatati max-xogħol fl-UE.

Kwalunkwe attività li trid twettaq fl-UE għandha tissemma' fil-kuntratt tax-xogħol.

Fil-każijiet l-oħra kollha, il-kumpanija jaf ikollha tħallas dazji tal-importazzjoni fuq il-karozza.

Storja bħala eżempju

Diana tgħix fi Franza iżda taħdem fl-Iżvizzera ma' kumpanija Żvizzera. Nhar il-Ħadd, waqt li kienet qed issuq il-karozza tagħha, waqqfuha l-pulizija Franċiżi. Il-pulizija qalulha li hi tista' tuża l-karozza tal-kumpanija tagħha rreġistrata fl-Iżvizzera fi Franza biex tmur jew tirritorna x-xogħol, jew biex twettaq attività relatata max-xogħol fi Franza.

Peress li l-Iżvizzera mhix parti mill-UE, Diana trid tagħti prova li qed tuża l-karozza tal-kumpanija għal finijiet ta' xogħol fi Franza. Inkella, il-kumpanija tagħha jaf ikollha tħallas dazji tal-importazzjoni fuq il-karozza.

L-użu privat tal-karozzi tal-kumpanija tiegħek

Jekk trid tuża l-karozza tal-kumpanija tiegħek għal finijiet privati u ta' xogħol, dan irid ikun dikjarat b'mod ċar fil-kuntratt tax-xogħol tiegħek.

Twissija

Kun af li karozza tal-kumpanija għandha tintuża l-aktar għal finijiet ta' xogħol jew għal finijiet professjonali u okkażjonalment biss għal finijiet privati.

Storja bħala eżempju

Magda tgħix fir-Repubblika Ċeka u taħdem fis-Slovakkja. Hija ssuq karozza tal-kumpanija rreġistrata fis-Slovakkja prinċipalment fis-Slovakkja u mill-post tax-xogħol tagħha għal belt twelidha.

Hi ftehemet mal-kumpanija tagħha li tista' wkoll issuq il-karozza b'mod okkażjonali għal finijiet privati fir-Repubblika Ċeka. Hi tista' tagħmel dan sakemm dan l-arranġament ikun previst b'mod ċar fil-kuntratt tax-xogħol tagħha. Dan għandu jevita li jkollha kwalunkwe problema mal-pulizija Ċeki. 

Is-self tal-karozza tal-kumpanija tiegħek

Meta tuża l-karozza tal-kumpanija tiegħek temporanjament f'pajjiż ieħor tal-UE, ma għandekx issellef jew tikri din il-karozza lil persuna oħra, eż. lil martek jew lil uliedek.

F'xi pajjiżi jista' jkun hemm eċċezzjonijiet għal din ir-regola, sakemm l-użu tal-karozza minn persuna oħra ikun imsemmi fil-kuntratt tax-xogħol. Iċċekkja bil-quddiem mal- awtorità ta' reġistrazzjoni nazzjonali rilevanti.

Informazzjoni speċifika għall-pajjiż

Iċċekkja l-kundizzjonijiet biex issuq il-karozza tal-kumpanija tiegħek f'pajjiżi differenti tal-UE.

Agħżel il-pajjiż

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: