Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 08/11/2017

Prodotti ta' assigurazzjoni

Il-kumpaniji tal-assigurazzjoni jistgħu jbigħu l-prodotti tagħhom madwar l-UE - jew billi jistabbilixxu rwieħhom f'pajjiżi oħra jew billi jipprovdu s-servizzi tagħhom f'pajjiżi oħra direttament jew permezz ta' intermedjarji.

Għaldaqstant tista' tqabbel il-prezzijiet fis-suq Ewropew għall-aħjar offerti fuq prodotti tal-assigurazzjoni (assigurazzjoni tal-ħajja, assigurazzjoni tad-dar, assigurazzjoni tal-karozza, eċċ).

Dan jikkonċerna biss l-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni tax-xogħol privati mhux is-sigurtà soċjali u d-drittjiet tal-pensjoni statutorja li huma marbuta mal-karriera tiegħek.

Meta tixtri mingħand assiguratur f'pajjiż ieħor tal-UE, l-awtoritajiet responsabbli għar-regolazzjoni tal-assigurazzjoni f'dak il-pajjiż u f'pajjiżek stess jiskambjaw tagħrif dwar:

 • il-livell ta' riskju involut fl-assigurazzjoni li qed tippjana li tixtri
 • is-solvenza tal-assiguratur
 • it-tipi ta' riskji li għalihom l-assiguratur huwa awtorizzat fil-pajjiż fejn huwa bbażat.

Ħafna prodotti tal-assigurazzjoni jinbiegħu permezz ta' intermedjarji tal-assigurazzjoni (sensara, aġenti). Dawn għandhom jipprovduk b'ċertu tagħrif essenzjali qabel jiġi ffirmat kuntratt, inkluż:

 • ir-relazzjoni tagħhom mal-kumpaniji tal-assigurazzjoni
 • jekk humiex qed jaġixxu ta' aġent jew sensar.

Għandhom ukoll jistqarru bil-miktub:

 • ir-rikjesti u l-ħtiġijiet tiegħek dwar l-assigurazzjoni
 • ir-raġunijiet għal kwalunkwe parir li jagħtuk dwar il-prodott tal-assigurazzjoni.

Abbażi ta' din l-informazzjoni, tista' tiddeċiedi jekk il-kuntratt tal-assigurazzjoni propost huwiex l-għażla t-tajba għalik.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri