Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 05/06/2020

VAT meta tixtri jew tbigħ karozza

Il-Brexit affettwak?

Iċċekkja liema VAT hi dovuta meta tixtri jew tbigħ karozza fl-UE jew meta tixtri karozza barra mill-UE għall-importazzjoni fl-UE.

L-informazzjoni f'din il-paġna tkopri r-regoli tal-VAT meta tixtri jew tbigħ karozza bħala persuna privata, hi ma tittrattax ma' tranżazzjonijiet bejn negozju għal ieħor.

Inti se tixtri jew se tbigħ karozza?

Minn fejn se tixtriha?

Jekk qed tixtri karozza minn pajjiż tal-UE ieħor, ma jeħtiġlekx tħallas dazju doganali meta tieħu l-karozza tiegħek lejn il-pajjiż ta' residenza tiegħek.

Min hu l-bejjiegħ?

Jekk tixtri karozza mingħand bejjiegħ privat, ma għandekx għalfejn tħallas il-VAT fil-pajjiż tal-bejjiegħ. Ikollok tħallas biss il-VAT fil-pajjiż fejn tirreġistra l-karozza. Il-VAT għandu jitħallas fuq il-prezz totali tal-karozza - dan jinkludi kwalunkwe aċċessorji jew spejjeż assoċjati, bħall-ispejjeż tal-konsenja.

Il-bejjiegħ privat se jkun jista' jġib lura ċertu ammont tal-VAT mill-pajjiż fejn ikun xtara l-karozza inizjalment. L-ammont tal-VAT li jiġi rimborżat normalment jiġi kkalkulat mill-awtoritajiet tat-taxxa u jkun proporzjonali għaż-żmien li l-bejjiegħ uża l-karozza fil-pajjiż tal-UE. Għal dettalji dwar regoli li jikkonċernaw l-obbligi tal-bejjiegħ u kif tinkiseb ir-rifużjoni ta' din il-VAT, il-bejjiegħ għandu jikkuntattja lill- awtoritajiet tat-taxxa nazzjonalifrdeen .

Ma għandekx għalfejn tħallas il-VAT fuq il-karozza.

Għandek tħallas il-VAT fil-pajjiż fejn tirreġistra l-karozza. Il-VAT għandu jitħallas fuq il-prezz totali tal-karozza - dan jinkludi kwalunkwe aċċessorju jew spiża assoċjata, bħall-ispejjeż tal-konsenja.

Jekk qed tixtri l-karozza f'pajjiż tal-UE u beħsiebek teħdoha u tirreġistraha f'pajjiż ieħor tal-UE, trid tinforma id-dealer tal-karozza biex ma tħallasx il-VAT hemmhekk.

Jekk ħallast il-VAT darbtejn, fil-pajjiż tax-xiri u fil-pajjiż tar-reġistrazzjoni, inti intitolat għal rifużjoni. L-ewwel trid issemmi din il-kwistjoni mal-bejjiegħ jew, bħala t-tieni pass, mal- awtoritajiet tat-taxxafrdeen fil-pajji fejn xtrajt il-karozza.

Storja bħala eżempju

Mario jgħix l-Italja u jiddeċiedi li jixtri karozza ġdida fil-Ġermanja. Peress li l-karozza hi gdida, il-VAT għandha titħallas fl-Italja, fejn Mario jrid jirreġistraha. Madankollu, il-bejjiegħ hu responsabbli għall-ħlas tal-VAT lill-awtoritajiet finanzjarji Ġermaniżi u għandu jagħti prova li l-karozza maħsuba biex tkun trasportata u reġistrata f'pajjiż ieħor tal-UE. Għalhekk, hu jitlob lil Mario biex iħallas il-VAT Ġermaniża bħala depożitu.

Ladarba Mario jirreġistra l-karozza tiegħu fl-Italja u jħallas il-VAT hemmhekk, hu jista' jibgħat prova lill-bejjiegħ Ġermaniż u jitlob rifużjoni tal-VAT li hu kien ħallas fil-Ġermanja.

Id-data li titqies għall-forniment tal-karozza tvarja minn pajjiż għal pajjiż. Hi tista' tkun jew il-mument li fih iffirmajt l-ordni ta' xiri jew il-mument li fih toħroġ il-fattura.

Meta tixtri karozza użata mingħand dealer tal-karozzi, il-VAT għandha mnejn jew ma għandhiex imnejn titħallas u msemmija b'mod separat fuq il-fattura.

Dan jiddependi fuq kif id-dealer jagħżel li jikkalkola l-VAT fuq din il-karozza. Skopri aktar dwar ir- regoli applikabbli għall-VATen jew ikkonsulta mal- awtoritajiet tal-VATfrdeenfil-pajjiż fejn qed tixtri l-karozza għal aktar dettalji.

M'għadek tħallas il-VAT meta ġġib lura karozza użata lejn pajjiż ieħor tal-UE. Iżda għandek tirreġistra l-karozzaen fil-pajjiż li tgħix fih b'mod permanenti u tħallas ir-reġistrazzjoni u t-taxxa tat-triq hemm.

Trid tħallas id-dazji doganali u l-VAT fuq l-importazzjoni, bħal kwalunkwe oġġett importat ieħor.

Ikkonsulta d-dwanaen u l- awtoritajiet tal-VATfrdeen f'pajjiżek għad-dettalji dwar id-dikjarazzjoni doganali, il-ħlas tat-taxxa u r-rifużjoni tat-taxxa.

Il-karozza ġdida jew użata?

Bħala bejjiegħ privat, ma għandekx tiċċarġja l-VAT meta tbigħ il-karozza tiegħek.

Jekk tbigħ karozza kklassifikata bħala "ġdida" lil konsumatur f'pajjiż tal-UE, ix-xerrej se jkollu jħallas il-VAT fuq il-karozza fil-pajjiż tal-UE fejn jagħżel li jirreġistraha. F'dan il-każ, inti tkun tista' ġġib lura ċertu ammont tal-VAT mill-pajjiż fejn kont xtrajt il-karozza inizjalment.

L-ammont ta' VAT li jiġi rimborżat jiġi kkalkulat mill-awtoritajiet tat-taxxa fil-pajjiż fejn inti xtrajt l-ewwel darba l-karozza u għandu jkun proporzjonali mat-tul taż-żmien li int użajt il-karozza.

Storja bħala eżempju

Irkupra parti mill-VAT li ħallast jekk tbigħ il-karozza ġdida tiegħek

Sofie xtrat karozza ġdida fid-Danimarka għal EUR 30,000 u EUR 7,500 VAT (25%). Hi saqet 7,000 km għal ftit aktar minn 4 xhur. Imbagħad iddeċidiet li tbigħha lil Jonas għal EUR 16,000. Il-karozza għadha titqies bħala ġdida għall-iskopijiet tat-taxxa.

Jonas jgħix fl-Awstrija u jieħu l-karozza hemm. Hu jħallas EUR 3,200 VAT lill-awtoritajiet tat-taxxa Awstrijaċi (20%, ir-rata tal-VAT fl-Awstrija).

Bħala l-bejjiegħa, Sofie għandha tkun taf li tista' tirkupra parti mill-VAT. Jekk il-VAT fit-tieni bejgħ kienet imħallsa fid-Danimarka, l-ammont pagabbli kien ikun ta' EUR 4,000 (25% ta' EUR 16,000). Minħabba li l-karozza għadha titqies bħala ġdida, Sofie hi intitolata li tirkupra mill-awtoritajiet Daniżi EUR 4,000 mis-EUR 7,500 li ħallset għall-VAT meta xtratha.

Id-data li titqies għall-forniment tal-karozza tvarja minn pajjiż għal pajjiż. Hi tista' tkun jew il-mument li fih iffirmajt l-ordni ta' xiri jew il-mument li fih toħroġ il-fattura.

Bħala bejjiegħ privat, ma għandekx tiċċarġja l-VAT fuq il-bejgħ.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Ikkondividi din il-paġna: