L-aħħar verifika: 12/09/2022

Identifikazzjoni tar-rekwiżiti tal-prodotti

L-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-UE kollha jeżistu għal numru ta' kategoriji ta' prodotti. Għandek tiżgura li l-prodotti tiegħek jikkonformaw ma' kwalunkwe regola rilevanti tal-UE qabel ma jkunu kkummerċjalizzati b'mod ħieles fl-UE.

Fejn ma teżisti ebda speċifikazzjoni tal-UE, jistgħu japplikaw speċifikazzjonijiet differenti f'pajjiżi differenti tal-UE. F'każijiet bħal dawn, għandek tikkonforma biss mar-regoli validi fil-pajjiżek tiegħek tal-UE.

X'inhuma r-rekwiżiti tal-prodotti?

Il-liġi tal-UE tistabbilixxi rekwiżiti essenzjali biex jiġi żgurat li l-prodotti kkummerċjalizzati fl-UE jissodisfaw l-istandards għoljin tas-saħħa, is-sikurezza u l-ambjent.

Ir-rekwiżiti jistgħu jkopru:

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, il-liġi tiddefinixxi r-riżultati li għandhom jinkisbu jew il-perikli li għandhom jiġu ttrattati, iżda ma tispeċifikax soluzzjonijiet tekniċi.

Kultant l- istandards armonizzati jistgħu jgħinuk turi l-konformità mal-liġi.

Fejn għandek issib ir-rekwiżiti tal-prodott tal-UE

Bħalissa, il-biċċa l-kbira tar-regoli tal-prodotti huma armonizzati fl-UE. Dan ifisser li japplikaw l-istess regoli fil-pajjiżi kollha tal-UE. Japplikaw regoli għall-gruppi ta' prodotti, bħall-ġugarelli, jew karatteristiċi tal-prodott, bħall-kompatibbiltà elettromanjetika.

Tista' tiċċekkja r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek fuq Access2MarketsIftaħ bħala link estern. Din il-bażi tad-data toffri informazzjoni dwar:

Il-bażi tad-data Access2Markets hi strutturata fuq il-kodiċijiet doganali: biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista' tfittxu bl-isem tal-prodott tiegħek b'magna tat-tiftix integrata.

Fejn għandek issib ir-rekwiżiti tal-prodotti nazzjonali

Hemm ukoll regoli dwar il-prodotti li mhumiex armonizzati fl-UE, dan ifisser li l-ispeċifikazzjonijiet jistgħu jvarjaw f'kull pajjiż tal-UE. F'każijiet bħal dawn, għandek tikkonforma biss mar-regoli applikabbli fil-pajjiż tal-UE li fih beħsiebek tikkummerċjalizza l-prodott tiegħek fis-suq.

Jekk il-prodotti tiegħek jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti fil-pajjiż tal-UE tiegħek, pajjiżi oħrajn tal-UE ma jistgħux:

sakemm ma jkunux jistgħu jippruvaw li l-prodotti tiegħek ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tekniċi u ta' kwalità ta' pajjiżek u ma joffrux livell simili ta' sikurezza. Dan hu magħruf bħala l-prinċipju tar- rikonoxximent reċiproku.

Jekk qed tiffaċċja problema relatata mar-regoli dwar il-prodotti f'pajjiż ieħor tal-UE li huma inkompatibbli mal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku, tista' titlob l-assistenza mingħand SOLVITIftaħ bħala link estern .

Regoli nazzjonali

Il-gvernijiet tal-pajjiżi tal-UE huma obbligati jippubblikaw ir-regoli nazzjonali tagħhom. Tista' taqra aktar dwar ir-regoli nazzjonali u dwar il-prinċipju tar-"rikonoxximent reċiproku" fil- bażi tad-data TRISIftaħ bħala link estern għar-regoli tal-prodotti mhux armonizzati.

B'mod partikolari, ir-rekwiżiti skont ir-regoli nazzjonali jistgħu jvarjaw f'dawk li huma:

Biex issib liema regoli tekniċi japplikaw għal prodotti speċifiċi f'kull pajjiż tal-UE jew id-dettalji tal-awtoritajiet kompetenti f'dak il-pajjiż tal-UE tista' tikkonsulta l-lista ta' Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti en .

Restrizzjonijiet abbażi ta' regoli nazzjonali

Jekk il-prodotti tiegħek huma ta' riskju għall-interess tal-pubbliku, abbażi tal-liġijiet fis-seħħ f'pajjiżi oħrajn tal-UE li jaffettwaw:

għandu mnejn ma titħalliex tesportahom b'mod liberu.

Il-prodotti tiegħek jistgħu jkunu pprojbiti jekk il-pajjiż li trid tesporta fih jagħti prova li r-rekwiżiti tekniċi tiegħu stess huma essenzjali jew mandatarji, u li l-prodotti tiegħek mhumiex ekwivalenti f'termini tal-livell ta' sikurezza mitluba.

Biex issib liema regoli nazzjonali japplikaw għal prodotti speċifiċi f'kull pajjiż tal-UE jew id-dettalji tal-awtoritajiet kompetenti f'dak il-pajjiż tista' tikkuntattja l- Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti en .

Ara wkoll

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Tista’ tuża wkoll l-faċilità għas-sejbien tas-servizzi tal-assistenza biex issib l-għajnuna t-tajba għalik.

Ikkondividi din il-paġna: