L-aħħar verifika: 17/06/2022

Id-drittijiet tal-awtur

Drittijietek

Meta toħloq xogħol letterarju, xjentifiku u artistiku oriġinali, bħal poeżiji, artikli, films, kanzunetti jew skulturi, inti protett bid-drittijiet tal-awtur. Ħadd ħliefek ma għandu d-dritt li jagħmel ix-xogħol pubbliku jew li jirriproduċih.

Fil- pajjiżi tal-UE (F'dan il-każ, is-27 Stat Membru tal-UE), id-drittijiet tal-awtur jipproteġu l-proprjetà intellettwali tiegħek sa 70 sena wara l-mewt tiegħek, jew 70 sena wara l-mewt tal-aħħar awtur li jibqa' ħaj f'każ ta' xogħol b'aktar minn awtur wieħed.

Barra mill-UE, fi kwalunkwe pajjiż li ffirma l- Konvenzjoni ta' Berna en fr en fr en fr en fr , it-tul taż-żmien tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur jista' jvarja iżda jdum tal-anqas sa 50 sena wara l-mewt tal-awtur.

Jekk tixtieq tipprova l-eżistenza ta' xogħlok f'ċertu punt ta' żmien, ir-reġistrazzjoni tista' tkun utli.

Il-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur tagħtik id-drittijiet esklużivi li ġejjin:

Kif tikseb il-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur

Jekk toħloq xogħol letterarju, xjentifiku u artistiku, awtomatikament għandek il-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur, li jibdew mill-mument li toħloq xogħlok, għalhekk ma hemm bżonn tgħaddi minn ebda proċess ta' applikazzjoni formali.

Madankollu, jista' jkollok bżonn tavża nies oħra li inti l-awtur ta' dak ix-xogħol. Tista' tehmeż avviż tad-drittijiet tal-awtur ma' xogħlok – bħat-test "id-drittijiet kollha riżervati", jew is-simbolu © – flimkien mas-sena meta nħoloq ix-xogħol.

Storja bħala eżempju

Tiago huwa furnar fil-Portugall u jixtieq jippubblika riklam f'rivista lokali biex jippromwovi n-negozju tiegħu. Huwa sab ritratti sabiħ ta' ħobża tradizzjonali Portuġiża fuq sit web u jixtieq juża dan ir-ritratt fuq ir-riklam tiegħu. Qabel ma Tiago jibgħat ir-riklam lir-rivista, huwa jinnota li r-ritratt huwa protett bid-drittijiet tal-awtur u l-proprjetarju ma jippermettix l-użu ħieles tar-ritratt. Għalhekk, Tiago mhuwiex awtorizzat li jużah fir-riklam tiegħu. Jekk ikun jixtieq juża immaġni b'xejn, Tiago jrid ifittex ritratti ħielsa mid-drittijiet tal-awtur li huma disponibbli għall-użu kummerċjali, bħal fuq bażi tad-data online. Meta juża dan il-materjal, huwa ma jkollux bżonn jitlob awtorizzazzjoni minn detenturi tad-drittijiet biex juża r-ritratt fir-riklam tiegħu.

Nacionalinę informaciją rasite toliau.

Mistoqsijiet dwar pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Helpdesk Ewropew tal-IPR

Pariri u taħriġ bla ħlas dwar l-immaniġġjar tal-proprjetà intellettwali għal proġetti kofinanzjati mill-UE jew ftehimiet ta’ negozju transnazzjonali.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Aktar servizzi ta' assistenza

Ikkondividi din il-paġna: