Ħajja u vjaġġar
L-aħħar verifika: 07/07/2022

Il-VAT fuq is-servizzi diġitali (l-iskema tal-MOSS)

Il-Mini One Stop Shop (MOSS) tal-VAT hija skema volontarja li tippermettilek tiddikjara l-VAT - normalment dovuta f'diversi pajjiżi tal-UE - f' pajjiż tal-UE (F'dan il-każ, is-27 Stat Membru tal-UE) wieħed biss.

Jekk inti tipprovdi servizzi transfruntieri tat-telekomunikazzjoni, ta' xandir televiżiv u bir-radju, jew diġitali lil persuni mhux taxxabbli, tista' tkun eliġibbli għall-iskema. Is-servizzi koperti mill-iskema tal-MOSS jinkludu:

Bil-MOSS ma għandekx bżonn tirreġistra mal-awtoritajiet tat-taxxa f'kull pajjiż tal-UE fejn tagħmel il-bejgħ, minflok, tista' tirreġistra għall-VAT, tippreżenta d-dikjarazzjonijiet tal-VAT u tagħmel il-pagamenti f'post wieħed biss. Trid tapplika r-regoli tal-iskema tal-MOSS għall-klijenti tiegħek fil- pajjiżi kollha tal-UE fejn tipprovdi s-servizzi.

Hemm żewġ skemi li joperaw taħt il-MOSS:

Agħżel opzjoni biex tara liema skema tgħodd għalik.

Nota: Tista' wkoll tieħu vantaġġ mir- regoli tal-VAT issimplifikati għal fatturat annwali baxx mingħajr il-bżonn li tirreġistra mal-MOSS; iċċekkja biex tara intix eliġibbli.

Il-kumpanija tiegħek

L-iskema tal-Unjoni

Tista' tuża l-iskema tal-Unjoni meta inti tipprovdi s- servizzi transfruntieri tat-telekomunikazzjoni, ta' xandir televiżiv u bir-radju, jew diġitali lil klijenti fil-pajjiżi kollha tal-UE minbarra:

Il-pajjiżi tal-UE fejn tipprovdi s-servizzi nirreferu għalihom bħala l- istati membri tal-konsum.

Agħżel stat membru ta' identifikazzjoni

Inti trid tagħżel stat membru ta' identifikazzjoni. Dan huwa l-pajjiż tal-UE fejn hu stabbilit in-negozju tiegħek (fejn jinsab l-uffiċċju prinċipali).

Reġistrazzjoni

Tista' tirreġistra online permezz tal-portal tal-istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek.

Agħżel il-pajjiż

Hekk kif jaslu u jiġu vvalidati d-dettalji ta' reġistrazzjoni tiegħek, dawn se jinżammu f'bażi tad-data u se jintbagħtu mill-istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek lill-pajjiżi tal-UE l-oħra kollha.

Meta ssir attiva r-reġistrazzjoni tiegħek?

Sakemm ma tispeċifikax xort'oħra, ir-reġistrazzjoni tiegħek tibda fl-ewwel jum tat-trimestru tal-kalendarju wara li tkun tlabt biex tingħaqad fl-iskema.

Pereżempju, jekk l-applikazzjoni tiegħek biex tingħaqad fil-MOSS tiġi aċċettata fl-20 ta' Lulju (fit-3 trimestru), ir-reġistrazzjoni tiegħek se tibda fl-1 ta' Ottubru (fil-bidu tar-4 trimestru).

Attiva r-reġistrazzjoni tiegħek qabel

Tista' titlob biex tingħaqad fl-isekma qabel il-bidu tat-trimestru li jmiss. F'dan il-każ, trid tinforma l-istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek qabel l-10 jum tax-xahar ta' wara li tagħmel l-ewwel provvista ta' servizzi rilevanti.

Pereżempju, jekk inti diġà qed tinnegozja fil-5 ta' Marzu u trid tinkludi s-servizzi pprovduti tiegħek fl-iskema tal-MOSS minn din id-data, l-ewwel trid tinforma lill-istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek li tixtieq tingħaqad fl-iskema qabel l-10 ta' April. Jekk dan isir, is-servizzi kollha li tipprovdi mill-5 ta' Marzu se jkunu koperti mill-iskema.

It-tneħħija tar-reġistrazzjoni

Jekk trid tneħħi r-reġistrazzjoni mill-iskema, trid tinforma lill-istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek. Dan għandu jsir mill-inqas 15-il jum qabel tmiem it-trimestru tal-kalendarju. It-trimestri tal-kalendarju huma minn:

Inti tiġi nnotifikat b'mod elettroniku meta t-talba tiegħek tkun ġiet aċċettata, u mhux se tkun tista' terġa' tirreġistra fl-iskema għal 6 xhur.

Esklużjoni mill-iskema

Inti tiġi eskluż mill-iskema jekk:

Esklużjoni temporanja (perjodu ta' kwarantina)

F'ċerti sitwazzjonijiet tista' tiġi eskluż milli tuża skema waħda tal-MOSS jew it-tnejn li huma għal ammont limitat ta' żmien (magħruf bħala perjodu ta' kwarantina):

Ir-regoli tal-VAT

Inti trid tuża l-istess numru tal-VAT li qed tuża bħalissa għad-dikjarazzjonijiet tal-VAT domestiċi u żżomm il-VAT bir-rata tal-pajjiżi tal-UE fejn jgħixu l-klijenti tiegħek.

Trid tapplika l-istess regoli tal-fatturar bħall-istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek (mhix meħtieġa fattura fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi meta tipprovdi servizzi taħt l-iskema tal-MOSS). Dan huwa wkoll il-każ għal provvisti ta' servizzi minn stati membri ta' stabbiliment.

Il-provvisti kollha li mhumiex fil-kamp ta' applikazzjoni tal-iskema tal-MOSS iridu jiġu ddikjarati bir- regoli tat-tassazzjoni normali għall-bejgħ domestiku.

dikjarazzjonijiet tal-VAT

Trid tissottometti dikjarazzjonijiet trimestrali tal-VAT dettaljati online fi żmien 20 jum mit-tmiem ta' kull perjodu ta' dikjarazzjoni. L-informazzjoni mbagħad tiġi trasferita b'mod sikur mill-istat membru ta' identifikazzjoni lill-istat membru ta' konsum rilevanti.

Twissija

Dawn id-dikjarazzjonijiet tal-VAT isiru flimkien mad-dikjarazzjonijiet tal-VAT domestiċi normali.

Ivverifika r-rati tal-VAT

Tista' tiċċekkja r-rati tal-VAT għall-provvista ta' telekomunikazzjonijiet, xandir u servizzi pprovduti elettronikament billi tuża l- bażi tad-data tal-Komunikazzjoni tal-Informazzjoni tat-Taxxa en .

Iż-żamma ta' rekords

Inti trid iżżomm ir-rekords tal-attivitajiet tiegħek għal 10 snin mit-tmiem tas-sena li fiha ġew ipprovduti s-servizzi u kopji diġitali tagħhom iridu jkunu disponibbli jekk mitluba, bla dewmien.

L-informazzjoni li ġejja għandha tiġi inkluża fir-rekords li żżomm:

Aktar informazzjoni dwar l-Iskema tal-MOSS hi disponibbli fil- portal tal-MOSS tal-VAT en u tista' taqra informazzjoni ddettaljata fil- gwidi en .

L-iskema tal-Unjoni

Inti tista' tuża l-iskema tal-Unjoni meta tipprovdi s- servizzi transfruntieri tat-telekomunikazzjoni, ta' xandir televiżiv u bir-radju, jew diġitali lil klijenti fil-pajjiżi kollha tal-UE minbarra:

Il-pajjiżi tal-UE fejn tipprovdi s-servizzi nirreferu għalihom bħala l- istati membri tal-konsum.

Agħżel stat membru ta' identifikazzjoni

Inti trid tagħżel stat membru ta' identifikazzjoni.

Dan jista' jkun kwalunkwe pajjiż tal-UE fejn għandek fergħa stabbilita (stati membri ta' stabbiliment).

Ma tistax tibdel l-istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek għas-sena kurrenti u s-sentejn kalendarji li jmiss, sakemm inti ma tibqax tissodisfa l-kundizzjonijiet, pereżempju, jekk m'għadx għandek fergħa fl-istat membru ta' identifikazzjoni. F'dan il-każ, inti tista' tibdel l-istat membru ta' identifikazzjoni għal kwalunkwe pajjiż tal-UE fejn għad għandek fergħa stabbilita.

Tista' tagħmel il-bidla fl-istess jum iżda għandek tinforma kemm l-istat membru ta' identifikazzjoni l-antik kif ukoll lil dak ġdid dwar l-għażla tiegħek. Dan irid isir qabel l-10 jum tax-xahar wara li tagħmel il-bidla.

Ir-reġistrazzjoni

Tista' tirreġistra online permezz tal-portal tal-istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek.

Agħżel il-pajjiż

Hekk kif jaslu u jiġu vvalidati d-dettalji ta' reġistrazzjoni tiegħek, dawn se jinżammu f'bażi tad-data u se jintbagħtu mill-istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek lill-pajjiżi tal-UE l-oħra kollha.

Meta ssir attiva r-reġistrazzjoni tiegħek?

Sakemm ma tispeċifikax xort'oħra, ir-reġistrazzjoni tiegħek tibda fl-ewwel jum tat-trimestru tal-kalendarju wara li tkun tlabt biex tingħaqad fl-iskema.

Pereżempju, jekk l-applikazzjoni tiegħek biex tingħaqad fil-MOSS tiġi aċċettata fl-20 ta' Lulju (fit-3 trimestru), ir-reġistrazzjoni tiegħek se tibda fl-1 ta' Ottubru (fil-bidu tar-4 trimestru).

Attiva r-reġistrazzjoni tiegħek qabel

Tista' titlob biex tingħaqad fl-isekma qabel il-bidu tat-trimestru li jmiss. F'dan il-każ, trid tinforma l-istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek qabel l-10 jum tax-xahar ta' wara li tagħmel l-ewwel provvista ta' servizzi rilevanti.

Pereżempju, jekk inti diġà qed tinnegozja fil-5 ta' Marzu u trid tinkludi s-servizzi pprovduti tiegħek fl-iskema tal-MOSS minn din id-data, l-ewwel trid tinforma lill-istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek li tixtieq tingħaqad fl-iskema qabel l-10 ta' April. Jekk dan isir, is-servizzi kollha li tipprovdi mill-5 ta' Marzu se jkunu koperti mill-iskema.

It-tneħħija tar-reġistrazzjoni

Jekk trid tneħħi r-reġistrazzjoni mill-iskema, trid tinforma lill-istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek. Dan għandu jsir mill-inqas 15-il jum qabel tmiem it-trimestru tal-kalendarju. It-trimestri tal-kalendarju huma minn:

Inti tiġi nnotifikat b'mod elettroniku meta t-talba tiegħek tkun ġiet aċċettata, u mhux se tkun tista' terġa' tirreġistra fl-iskema għal 6 xhur.

Esklużjoni mill-iskema

Inti tiġi eskluż mill-iskema jekk:

Esklużjoni temporanja (perjodu ta' kwarantina)

F'ċerti sitwazzjonijiet tista' tiġi eskluż milli tuża skema waħda tal-MOSS jew it-tnejn li huma għal ammont limitat ta' żmien (magħruf bħala perjodu ta' kwarantina):

Ir-regoli tal-VAT

Inti trid tuża l-istess numru tal-VAT li qed tuża bħalissa għad-dikjarazzjonijiet tal-VAT domestiċi u żżomm il-VAT bir-rata tal-pajjiżi tal-UE fejn jgħixu l-klijenti tiegħek.

Trid tapplika l-istess regoli tal-fatturar bħall-istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek (mhix meħtieġa fattura fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi meta tipprovdi servizzi taħt l-iskema tal-MOSS). Dan huwa wkoll il-każ għal provvisti ta' servizzi minn stati membri ta' stabbiliment.

Il-provvisti kollha li mhumiex fil-kamp ta' applikazzjoni tal-iskema tal-MOSS iridu jiġu ddikjarati bir- regoli tat-tassazzjoni normali għall-bejgħ domestiku.

dikjarazzjonijiet tal-VAT

Trid tissottometti dikjarazzjonijiet trimestrali tal-VAT dettaljati online fi żmien 20 jum mit-tmiem ta' kull perjodu ta' dikjarazzjoni. L-informazzjoni mbagħad tiġi trasferita b'mod sikur mill-istat membru ta' identifikazzjoni lill-istat membru ta' konsum rilevanti.

Twissija

Dawn id-dikjarazzjonijiet tal-VAT isiru flimkien mad-dikjarazzjonijiet tal-VAT domestiċi normali.

Ivverifika r-rati tal-VAT

Tista' tiċċekkja r-rati tal-VAT għall-provvista ta' telekomunikazzjonijiet, xandir u servizzi pprovduti elettronikament billi tuża l- bażi tad-data tal-Komunikazzjoni tal-Informazzjoni tat-Taxxa en .

Iż-żamma ta' rekords

Inti trid iżżomm ir-rekords tal-attivitajiet tiegħek għal 10 snin mit-tmiem tas-sena li fiha ġew ipprovduti s-servizzi u kopji diġitali tagħhom iridu jkunu disponibbli jekk mitluba, bla dewmien.

L-informazzjoni li ġejja għandha tiġi inkluża fir-rekords li żżomm:

Aktar informazzjoni dwar l-Iskema tal-MOSS hi disponibbli fil- portal tal-MOSS tal-VAT en u tista' taqra informazzjoni ddettaljata fil- gwidi en .

L-iskema mhux tal-Unjoni

Inti tista' tuża l-iskema mhux tal-Unjoni meta tipprovdi s- servizzi transfruntieri tat-telekomunikazzjoni, ta' xandir televiżiv u bir-radju, jew diġitali lil klijenti fil- pajjiżi kollha tal-UE (inkluż il-pajjiż tal-UE magħżul bħala l- istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek).

Il-pajjiżi tal-UE fejn tipprovdi s-servizzi nirreferu għalihom bħala l- istati membri tal-konsum.

Agħżel stat membru ta' identifikazzjoni

Inti trid tagħżel stat membru ta' identifikazzjoni. Dan jista' jkun kwalunkwe pajjiż tal-UE li tagħżel.

Tista' tibdel l-istat membru ta' identifikazzjoni f'data aktar tard jekk tixtieq. Dan jista' jkun kwalunkwe pajjiż tal-UE li tagħżel.

Biex tagħmel il-bidla, trid tikkanċella r-reġistrazzjoni fl-istat membru ta' identifikazzjoni attwali tiegħek u tirreġistra mill-ġdid fl-istat membru ta' identifikazzjoni magħżul ġdid.

Ir-reġistrazzjoni

Tista' tirreġistra online permezz tal-portal tal-istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek.

Agħżel il-pajjiż

Hekk kif jaslu u jiġu vvalidati d-dettalji ta' reġistrazzjoni tiegħek, dawn se jinżammu f'bażi tad-data u se jintbagħtu mill-istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek lill-pajjiżi tal-UE l-oħra kollha.

Meta ssir attiva r-reġistrazzjoni tiegħek?

Sakemm ma tispeċifikax xort'oħra, ir-reġistrazzjoni tiegħek tibda fl-ewwel jum tat-trimestru tal-kalendarju wara li tkun tlabt biex tingħaqad fl-iskema.

Pereżempju, jekk l-applikazzjoni tiegħek biex tingħaqad fil-MOSS tiġi aċċettata fl-20 ta' Lulju (fit-3 trimestru), ir-reġistrazzjoni tiegħek se tibda fl-1 ta' Ottubru (fil-bidu tar-4 trimestru).

Attiva r-reġistrazzjoni tiegħek qabel

Tista' titlob biex tingħaqad fl-isekma qabel il-bidu tat-trimestru li jmiss. F'dan il-każ, trid tinforma l-istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek qabel l-10 jum tax-xahar ta' wara li tagħmel l-ewwel provvista ta' servizzi rilevanti.

Pereżempju, jekk inti diġà qed tinnegozja fil-5 ta' Marzu u trid tinkludi s-servizzi pprovduti tiegħek fl-iskema tal-MOSS minn din id-data, l-ewwel trid tinforma lill-istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek li tixtieq tingħaqad fl-iskema qabel l-10 ta' April. Jekk dan isir, is-servizzi kollha li tipprovdi mill-5 ta' Marzu se jkunu koperti mill-iskema.

It-tneħħija tar-reġistrazzjoni

Jekk trid tneħħi r-reġistrazzjoni mill-iskema, trid tinforma lill-istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek. Dan għandu jsir mill-inqas 15-il jum qabel tmiem it-trimestru tal-kalendarju. It-trimestri tal-kalendarju huma minn:

Inti tiġi nnotifikat b'mod elettroniku meta t-talba tiegħek tkun ġiet aċċettata, u mhux se tkun tista' terġa' tirreġistra fl-iskema għal 6 xhur.

Esklużjoni mill-iskema

Inti tiġi eskluż mill-iskema jekk:

Esklużjoni temporanja (perjodu ta' kwarantina)

F'ċerti sitwazzjonijiet tista' tiġi eskluż milli tuża skema waħda tal-MOSS jew it-tnejn li huma għal ammont limitat ta' żmien (magħruf bħala perjodu ta' kwarantina):

Ir-regoli tal-VAT

Inti tiġi allokat numru tal-VAT mill-pajjiż tal-UE li għażilt biex ikun l-istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek u tiċċarġja l-VAT bir-rata tal-pajjiżi tal-UE fejn il-klijenti tiegħek għandhom ir-residenza tagħhom.

Trid tapplika l-istess regoli tal-fatturar bħall-istat membru ta' identifikazzjoni tiegħek (mhix meħtieġa fattura fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi meta tipprovdi servizzi taħt l-iskema tal-MOSS).

dikjarazzjonijiet tal-VAT

Trid tissottometti dikjarazzjonijiet trimestrali tal-VAT dettaljati online fi żmien 20 jum mit-tmiem ta' kull perjodu ta' dikjarazzjoni. L-informazzjoni mbagħad tiġi trasferita b'mod sikur mill-istat membru ta' identifikazzjoni lill-istat membru ta' konsum rilevanti.

Twissija

Dawn id-dikjarazzjonijiet tal-VAT isiru flimkien mad-dikjarazzjonijiet tal-VAT domestiċi normali.

Ivverifika r-rati tal-VAT

Tista' tiċċekkja r-rati tal-VAT għall-provvista ta' telekomunikazzjonijiet, xandir u servizzi pprovduti elettronikament billi tuża l- bażi tad-data tal-Komunikazzjoni tal-Informazzjoni tat-Taxxa en .

Iż-żamma ta' rekords

Inti trid iżżomm ir-rekords tal-attivitajiet tiegħek għal 10 snin mit-tmiem tas-sena li fiha ġew ipprovduti s-servizzi u kopji diġitali tagħhom iridu jkunu disponibbli jekk mitluba, bla dewmien.

L-informazzjoni li ġejja għandha tiġi inkluża fir-rekords li żżomm:

Aktar informazzjoni dwar l-Iskema tal-MOSS hi disponibbli fil- portal tal-MOSS tal-VAT en u tista' taqra informazzjoni ddettaljata fil- gwidi en .

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Tista’ tuża wkoll l-faċilità għas-sejbien tas-servizzi tal-assistenza biex issib l-għajnuna t-tajba għalik.

Ikkondividi din il-paġna: