Pēdējā pārbaude : 11/07/2018

Apdrošināšanas produkti

Apdrošināšanas sabiedrības savus produktus var pārdot visā ES — vai nu dibinot uzņēmumu citās valstīs, vai arī sniedzot pakalpojumus pāri robežām tiešā veidā vai izmantojot starpniekus.

Tāpēc varat salīdzināt apdrošināšanas produktus (dzīvības apdrošināšanu, mājas mantas apdrošināšanu, automašīnas apdrošināšanu u.c.) un izvēlēties labākos piedāvājumus visā Eiropas tirgū.

Tas attiecas vienīgi uz privāto apdrošināšanu un aroda pensiju fondiem, bet neskar jūsu  tiesības uz sociālo nodrošinājumu un uz obligāto pensiju saistībā ar jūsu nodarbinātības vēsturi.

Iegādājoties apdrošināšanas pakalpojumus citā ES valstī, iestādes, kas tajā valstī regulē apdrošināšanu, un jūsu valstī regulējošās iestādes apmainīsies ar informāciju par šādiem aspektiem:

Lielākā daļa apdrošināšanas produktu tiek pārdoti, izmantojot apdrošināšanas starpniekus (brokerus, aģentus). Pirms līguma parakstīšanas viņiem jūs jāinformē par dažiem būtiskiem aspektiem, piemēram:

Viņiem arī skaidri jānodrāda (rakstiski) šis:

Pamatojoties uz šo informāciju, jūs varat izlemt, vai piedāvātais apdrošināšanas līgums jums der vai neder.

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: