Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 08/11/2017

Apdrošināšanas produkti

Apdrošināšanas sabiedrības savus produktus var pārdot visā ES — vai nu dibinot uzņēmumu citās valstīs, vai arī sniedzot pakalpojumus pāri robežām tiešā veidā vai izmantojot starpniekus.

Tāpēc varat salīdzināt apdrošināšanas produktus (dzīvības apdrošināšanu, mājas mantas apdrošināšanu, automašīnas apdrošināšanu u.c.) un izvēlēties labākos piedāvājumus visā Eiropas tirgū.

Tas attiecas vienīgi uz privāto apdrošināšanu un aroda pensiju fondiem, bet neskar jūsu  tiesības uz sociālo nodrošinājumu un uz obligāto pensiju saistībā ar jūsu nodarbinātības vēsturi.

Iegādājoties apdrošināšanas pakalpojumus citā ES valstī, iestādes, kas tajā valstī regulē apdrošināšanu, un jūsu valstī regulējošās iestādes apmainīsies ar informāciju par šādiem aspektiem:

 • riska pakāpe apdrošināšanai, ko plānojat iegādāties,
 • apdrošinātāja maksātspēja,
 • riska veidi, kurus apdrošinātājam ir atļauts apdrošināt valstī, kurā tas ir reģistrēts.

Lielākā daļa apdrošināšanas produktu tiek pārdoti, izmantojot apdrošināšanas starpniekus (brokerus, aģentus). Pirms līguma parakstīšanas viņiem jūs jāinformē par dažiem būtiskiem aspektiem, piemēram:

 • viņu saikne ar apdrošināšanas sabiedrībām,
 • viņi rīkojas aģenta vai brokera statusā.

Viņiem arī skaidri jānodrāda (rakstiski) šis:

 • jūsu apdrošināšanas prasības un vajadzības,
 • iemesli, kuru dēļ viņi devuši tādu vai citādu padomu par apdrošināšanas produktu.

Pamatojoties uz šo informāciju, jūs varat izlemt, vai piedāvātais apdrošināšanas līgums jums der vai neder.

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.