Pēdējā pārbaude: 11/02/2022

Ieguldījumu produkti

Ieguldījumu produktus, fondus un ar ieguldījumiem saistītas apdrošināšanas polises, kurus sauc arī par komplektētiem privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktiem (angļu val. saīsināti PRIIP), jums parasti piedāvā iegādāties bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, kad izsakāt vēlmi naudu ieguldīt, nevis vienkārši turēt krājkontā. Atšķirībā no parasta krājkonta ieguldījumu produktu vērtība un no tiem gūtie ienākumi var gan samazināties, gan palielināties.

Tā kā ieguldījumu produktu darbības veids var būt visai sarežģīts, ne vienmēr ir viegli saprotams, kāda būs ieguldījuma atdeve un ar kādu risku jārēķinās. ES noteikumi garantē, ka jums jāsaņem sīka informācija pirms parakstīšanās uz ieguldījumu produktu, lai jūs būtu pilnībā informēts par risku, ko uzņematies, tā mērogu un veidu.

Uzmanību

Taču šie ES noteikumi neattiecas uz arodpensiju shēmām, tiešajām investīcijām (piemēram, akcijās), profesionāliem ieguldītājiem domātiem ieguldījumu produktiem un dzīvības apdrošināšanas produktiem, kuros mazie ieguldītāji nevar investēt un par kuriem atlīdzību izmaksā tikai nāves vai invaliditātes gadījumā.

Pamatinformācija par ieguldījumu

Iekams iegādājaties ieguldījumu produktu, personai vai organizācijai, kas to pārdod, ir jums jāiedod pamatinformācijas dokuments. Minētais standartdokuments ir domāts tam, lai jums rastos skaidrs priekšstats par jūs interesējošā ieguldījumu produkta īpašībām, risku un izmaksām.

Informācijas dokuments drīkst būt ne garāks par trijām A4 formāta lapām, un tajā jābūt šādām ziņām:

Salīdzināšanai un izvēlei atvēlēts laiks

Pamatinformācijas dokuments ļauj ērti salīdzināt dažādu piedāvātāju ieguldījumu produktus un izvēlēties to, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.

Tāpēc informācijas dokuments jums jāsaņem gana agri, lai pietiktu laika iespējamo variantu salīdzināšanai, pirms izvēlaties noslēgt līgumu vai pieņemt piedāvājumu. Pat tad, ja ir paredzēta iespēja noteiktā termiņā atteikties no ieguldījuma, personai, kas pārdod ieguldījumu produktu, ir pienākums jums iedot informācijas dokumentu pirms līguma parakstīšanas.

Piemērs

Informācijas dokuments var jums palīdzēt izvēlēties vispiemērotāko ieguldījumu produktu

Leonards gribēja iekrāt naudu, kas noderētu pēc aiziešanas pensijā. Viņš ar banku aprunājās par dažādiem kontu veidiem. Bankas darbinieki viņam ieteica ik mēnesi ieskaitīt 150 eiro īpašā dzīvības apdrošināšanas uzkrājumu plānā. Viņi paskaidroja, ka šāda veida ieguldījumu produkts ļaus Leonarda iemaksātajai naudai nopelnīt vairāk nekā parastā krājkontā. Leonards lūdza plašāku informāciju par ieguldījumu plānu, un banka viņam iedeva pamatinformācijas dokumentu. Iepazinies ar atšķirīgajiem scenārijiem, Leonards saprata, ka viņš riskē zaudēt daļu no pensijai domātā uzkrājuma, ja ieguldījumi zaudēs vērtību. Viņš par to aprunājās ar banku un beigās nolēma atlikt naudu parastā krājkontā.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: