Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 31/10/2022

Recepšu zāles ārzemēs: izdevumi un to atlīdzināšana

Kad iegādājaties recepšu zāles ārzemēs, var būt tā, ka jums ir jāsamaksā pilna cena pat tad, ja jūsu valstī kārtība ir citādāka. Pēc atgriešanās mājās varat prasīt izdevumu atlīdzinājumu no sava veselības apdrošinātāja, ja attiecīgās zāles ir iekļautas jūsu valsts kompensējamo zāļu sarakstā.

Tas, vai jums ārzemēs par recepšu zālēm būs jāmaksā, ir atkarīgs no jūsu veselības apdrošināšanas seguma un tās valsts noteikumiem, kuru apmeklējat.

Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK) izmantojums aptiekā

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) jums ļauj saņemt nepieciešamo aprūpi tāpat kā personām, kuras ir apdrošinātas valstī, kurā īslaicīgi uzturaties. Ja recepte izsniegta valstī, kurā atrodaties, jums tā aptiekā ir jāuzrāda kopā ar jūsu EVAK.

Jums aptiekā būs jāmaksā pēc tās pašas likmes kā tiem, kas apdrošināti šajā valstī. Tas nozīmē, ka atsevišķās ES valstīs, iespējams, nemaksāsiet neko, savukārt citās jums būs jāsamaksā daļa no recepšu zāļu cenas vai pilna cena.

Ja jums nav Eiropas veselības apdrošināšanas kartes vai ir pārrobežu recepte

Jums, ļoti iespējams, būs pilnībā jāsamaksā par zālēm, kas aptiekā izsniegtas pēc receptes, ja:

Atcerieties aptiekā pieprasīt čeku. Atkarībā no tā, kāds ir jūsu veselības apdrošināšanas segums, pēc atgriešanās mājās jums no savas valsts veselības apdrošināšanas iestādes būs jāprasa izdevumu atlīdzinājums.

Piemērs

Var būt tā, ka būs jāsamaksā par recepšu zālēm

Federikai ir alerģijas zāļu recepte, ko izsniedzis viņas ārsts Itālijā; šīs zāles viņai noteikti būs vajadzīgas vasaras atvaļinājuma laikā Francijā. Itālijā šīs zāles izsniedz par velti.

Atvaļinājuma laikā Francijā Federika aptiekā uzrāda recepti, lai saņemtu savas alerģijas zāles. Viņa ir pārsteigta par to, ka aptiekārs prasa, lai viņa samaksā 25 eiro par zālēm.

Kad Federika atgriezusies mājās, viņai būtu jāprasa atlīdzinājums no apdrošinātāja.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: