Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 03/09/2020

Recepšu zāles ārzemēs: izdevumi un to atlīdzināšana

Kad iegādājaties recepšu zāles ārzemēs, var būt tā, ka jums ir jāsamaksā pilna cena pretēji tam, kā būtu jūsu valstī. Ja jums ir tiesības uz izdevumu atlīdzinājumu, pēc atgriešanās mājās varat to pieprasīt no savas valsts veselības apdrošināšanas iestādes.

Tas atkarīgs no jūsu veselības apdrošināšanas seguma un tās ES valsts regulējuma, kurā dzīvojat.

Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK) izmantojums aptiekā

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) jums ļauj saņemt neieciešamo aprūpi tāpat kā personām, kuras ir apdrošinātas valstī, kurā uzturaties. Ja recepte izsniegta valstī, kurā atrodaties, jums tā aptiekā ir jāuzrāda kopā ar jūsu EVAK.

Jums aptiekā būs jāmaksā pēc tās pašas likmes kā apdrošinātajiem šīs valsts iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka atsevišķās valstīs nemaksāsiet neko, savukārt citās jums būs jāsamaksā daļa no zāļu cenas.

Ja jums nav Eiropas veselības apdrošināšanas kartes vai ir pārrobežu recepte

Jums, ļoti iespējams, būs pilnībā jāsamaksā par zālēm, kas aptiekā izsniegtas pēc receptes, ja:

Atcerieties aptiekā pieprasīt čeku. Pēc tam, kad būsiet atgriezies mājās, jums no savas valsts veselības apdrošināšanas iestādes būs jāprasa izdevumu atlīdzinājums.

Piemērs

Var būt tā, ka būs jāsamaksā par recepšu zālēm

Federikai ir alerģijas zāļu recepte, ko izsniedzis viņas ārsts Itālijā; šīs zāles viņai noteikti būs vajadzīgas vasaras brīvdienu laikā Francijā. Itālijā šīs zāles izsniedz par velti.

Brīvdienu laikā Francijā Federika aptiekā uzrāda recepti, lai saņemtu savas alerģijas zāles. Viņa ir pārsteigta par to, ka aptiekārs prasa, lai viņa samaksā 25 eiro par zālēm.

Ja jums ir citā ES valstī izrakstīta recepte un vēlaties to izmantot ārzemēs, jums, ļoti iespējams, aptiekā būs jāsamaksā pilna zāļu cena. Tomēr jums, iespējams, ir tiesības uz izdevumu atlīdzinājumu, kad atgriezīsieties mājās.

ES tiesību akti

Vai jūs skar “Brexit”?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: