Pēdējā pārbaude: 13/05/2020

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Vai jūs skar “Brexit”?

ES pilsonim jums ir tiesības balsot un kandidēt EP vēlēšanās.

Jūsu tiesības balsot

Ja dzīvojat dzimtajā valstī, varat balsot tikai par ES kandidātiem jūsu valstī.

Ja esat reģistrēts un dzīvojat citā ES valstī, varat:

Varat balsot tikai vienu reizi Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Pirms vēlēšanām jums, iespējams, būs jāreģistrējas uzņemošās valsts iestādēs. Dažās ES valstīs jūs automātiski reģistrē, kad reģistrējat savu uzturēšanos tur.

Ja jums ir jāreģistrējas, laicīgi pārbaudiet reģistrācijas termiņus jūs uzņemošajā valstī, jo tie variē dažādās valstīs.

Izvēlieties situāciju un balsošanas izvēli un pārbaudiet, vai ir jāreģistrējas vēlētāju sarakstā:

Ja dzīvojat ārpussavienības valstī, parasti varat balsot Eiropas Savienības vēlēšanās savas dzimtās valsts vēstniecībā vai konsulātā.

Ja esat Bulgārijas, Kipras, Dānijas, Grieķijas vai Itālijas pilsonis, jūs nevarēsiet balsot ārpus savas izcelsmes valsts.

Izvēlieties valsti:

 • Austrijaatdeen
 • Beļģijabeen
 • Bulgārijabglv
 • Horvātijacren
 • Kipracyen
 • Čehijaczen
 • Dānijadken
 • Igaunijaeeen
 • Somijafifisven
 • Francijafren
 • Vācijadeen
 • Grieķijagren
 • Ungārijahuen
 • Īrijaieen
 • Itālijaiten
 • Latvijalven
 • Lietuvalten
 • Luksemburgaluen
 • Maltamten
 • Nīderlandenlen
 • Polijaplen
 • Portugālepten
 • Rumānijaroen
 • Slovākijasken
 • Slovēnijasien
 • Spānijaesesen
 • Zviedrijaseen
 • Apvienotā Karalisteuken

Lielākajā daļā ES valstu jūs automātiski reģistrē balsošanai jūsu izcelsmes valstī.

Kipras pilsoņiem (līdz 2019. gada 1. aprīlim) un Īrijas pilsoņiem (līdz 2019. gada 9. maijam) ir jāreģistrējas, un tikai pēc tam viņi varēs balsot.

Uzziniet vairāk par Eiropas Parlamenta vēlēšanām jūsu valstī:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Ja dzīvojat savā izcelsmes valstī, bet vēlaties balsot citā ES valstī, jums nacionālajā vēlēšanu komisijā ir jāpārbauda, kādi noteikumi tiek piemēroti.

Uzziniet vairāk par nacionālajiem noteikumiem:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Ja dzīvojat citā ES valstī un vēlaties balsot par kandidātiem EP vēlēšanās jūsu dzimtajā valstī, jums jāpārbauda, vai joprojām esat reģistrēts balsošanai vai ir jāpārreģistrējas.

Dažādas ES valstis piedāvā dažādas iespējas vēlētājiem, kuri dzīvo ārzemēs. Atkarībā no jūsu izcelsmes valsts jūs:

Ja esat Čehijas, Īrijas, Maltas vai Slovākijas pilsonis un vairs nedzīvojat savā valstī, iespējams, tur nevarēsiet balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Var būt tā, ka jums ir jāreģistrējas jūsu valsts iestādēs, pirms varat balsot. Varat doties uz savu valsti, lai tur balsotu, vai balsot vēstniecībā vai konsulātā jūs uzņemošajā valstī.

Izvēlieties valsti:

 • Austrijaatdeen
 • Beļģijabeen
 • Bulgārijabglv
 • Horvātijacren
 • Kipracyen
 • Čehijaczen
 • Dānijadken
 • Igaunijaeeen
 • Somijafifisven
 • Francijafren
 • Vācijadeen
 • Grieķijagren
 • Ungārijahuen
 • Īrijaieen
 • Itālijaiten
 • Latvijalven
 • Lietuvalten
 • Luksemburgaluen
 • Maltamten
 • Nīderlandenlen
 • Polijaplen
 • Portugālepten
 • Rumānijaroen
 • Slovākijasken
 • Slovēnijasien
 • Spānijaesesen
 • Zviedrijaseen
 • Apvienotā Karalisteuken

Ja vēlaties balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās valstī, kurā dzīvojat, jums jālūdz, lai jūs iekļauj šīs valsts vēlētāju sarakstā.

Īrijā vai Kiprā jums jāiesniedz šāds pieprasījums ikreiz, kad vēlaties balsot, savukārt citās ES valstīs pietiek to izdarīt vienreiz.

Dažās ES valstīs ir tā, ka jums tur ir jānodzīvo zināms laiks un tikai pēc tam varat tur balsot.

Uzziniet, kādi reģistrēšanās noteikumi un termiņi tiek piemēroti jūs uzņemošajā valstī:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Iepriekš uzskaitītās iespējas nav izsmeļošas. Iespējams, dažās ES valstīs tiek piedāvāti papildu balsošanas veidi, kas nav minēti te.

Lai uzzinātu vairāk par Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019, skatiet Eiroparlamenta vēlēšanu portālu.

Balsošanas nosacījumi citā ES valstī

Kā ES pilsonis varat balsot ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tās valsts pilsoņi, kurā dzīvojat. Ja pilsoņi šajā valstī balsstiesības iegūst tikai tad, kad tur nodzīvojuši noteiktu laikposmu, šis pats nosacījums attiecas arī uz jums. Jums, iespējams, būs jāuzrāda dokuments, kas apliecina sodāmības neesamību.

Tomēr, vērtējot, vai ir izpildīta šī prasība, ir jāņem vērā arī visi tie periodi, kurus esat pavadījis citās ES valstīs, kas nav jūsu dzimtā valsts.

Īpašus noteikumus piemēro Luksemburgā, jo tur nepilsoņi veido vairāk nekā 20 % no kopējā vēlētāju skaita. Tāpēc Luksemburga var prasīt ilgāku uzturēšanās periodu, pirms varat tajā balsot — pašlaik tie ir 5 gadi.

Pienākums balsot

Ja balsošana Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir obligāta uzņemošajā valstī un jūs tikāt iekļauts šīs valsts vēlētāju sarakstā pēc tam, kad reģistrējāties, jums ir pienākums balsot — tāpat kā šīs valsts pilsoņiem.

Balsošana ir obligāta Beļģijā, Bulgārijā, Kiprā, Grieķijā un Luksemburgā.

Jūsu tiesības tikt izvēlētam jeb kandidēt

Kandidējot Eiropas Parlamenta vēlēšanās, jums būs jādeklarē, ka jums nav liegtas tiesības kandidēt un ka nekandidējat citā ES valstī. Jums, iespējams, būs jāuzrāda dokuments, kas apliecina sodāmības neesamību.

Eiropas Parlamenta vēlēšanās varat kandidēt tikai vienā valstī.

Ja vēlaties balsot vai kandidēt valstī, kurā dzīvojat, jūs to nevarat darīt arī savā dzimtajā valstī.

Kandidēšanas nosacījumi

Ja esat ES pilsonis, vēlēšanās varat kandidēt ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz pilsoņiem valstī, kurā dzīvojat. Ja pilsoņi šajā valstī tiesības kandidēt EP vēlēšanās iegūst tikai tad, ja tur nodzīvojuši noteiktu laikposmu, šis nosacījums attiecas arī uz jums.

Tomēr, vērtējot, vai atbilstat šai prasībai, ir jāņem vērā arī visi periodi, kurus esat pavadījis citās ES valstīs, kas nav jūsu dzimtā valsts.

Īpašus noteikumus piemēro Luksemburgā, jo tur nepilsoņi veido vairāk nekā 20 % no kopējā vēlētāju skaita. Tāpēc Luksemburga var prasīt ilgāku uzturēšanās periodu, pirms varat tajā balsot — pašlaik tie ir 5 gadi.

Vairāk par tiesībām balsot vai kandidēt uzņemošajā valstī:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Kopīgot šo lapu: