Pēdējā pārbaude: 25/01/2023

Zīme "℮"

Uz ES valstīs (Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis) pārdotu fasētu produktu iesaiņojuma ir jānorāda informācija par satura nominālo daudzumu (svaru vai tilpumu). Daži fasētu produktu piemēri:

Zīme "℮", kuru novieto blakus nominālā daudzuma norādei, liecina, ka esat ievērojis attiecīgo ES regulējumu. Šādu zīmi drīkst pievienot individuāli tirgotiem fasētiem produktiem ar iepriekš noteiktu nemainīgu tilpumu (ja runa ir par šķidriem produktiem) vai nemainīgu svaru (citiem produktiem). Ar zīmi "℮" var marķēt produktus, kuru svars vai tilpums ir šādās robežās:

Vai tas ir obligāti?

Zīme "℮" nav obligāta. Tomēr, ja jūsu produkti ir marķēti ar šo zīmi, jūs tos varat pārdot visās ES valstīs bez nepieciešamības pārbaudīt, vai esat ievērojis katras valsts individuālās prasības. Zīme "℮" apliecina, ka produkts atbilst ES noteikumiem par tilpuma vai svara norādīšanu un tās noteikumiem par mērīšanas metodēm, kas jums jāizmanto kā fasētu produktu pārdevējam.

Kādas ir prasības?

Lai garantētu, ka kvantitāte tiek norādīta pareizi, ar "℮" zīmi marķētam fasējumam ir jāatbilst šādām prasībām:

Uzmanību

Zīmes "℮" esamība uz fasējuma nenozīmē, ka produkta daudzums ir novērtēts aptuveni. Tas nozīmē, ka svars un tilpums ir mērīti atbilstīgi ES noteikumiem, izmantojot instrumentus, kas atbilst ES regulējuma prasībām.

Kā zīmi piestiprina?

Zīme "℮" ir jāuzdrukā uz iesaiņojuma blakus svara vai tilpuma norādei. Fontam jābūt vismaz 3 milimetrus augstam.Zīmi “℮” un daudzuma norādi redzamā un neizdzēšamā veidā attēlo uz iepakojuma. Daudzums ir jānorāda ar cipariem un aiz tā ir jāseko mērvienībai (grami, kilogrami, mililitri, centilitri vai litri) vai tā abreviatūrai (g, kg, ml, cl vai l).

Kvalitātes pārbaudes un inspekcija

Jums kā fasētājam ir jānodrošina, lai fasējums atbilstu prasībām. Lai to izdarītu, jums ir jārīkojas šādi:

Kā importētājam jums ir jāsniedz pierādījums, ka fasētie produkti, kurus importējat, atbilst prasībām. Šāds pierādījums var būt augstākminētās dokumentētās pārbaudes.

Valsts iestādes veic inspekcijas, lai pārbaudītu, vai jūsu produkti, kas marķēti ar "℮" zīmi, atbilst prasībām. Tās to drīkst darīt pakotavā vai jebkur citur izplatīšanas ķēdē.

Lai uzzinātu, kādas prasības ir spēkā kādā konkrētā ES valstī, un saņemtu plašāku informāciju par inspekcijām, sazinieties ar valsts iestādēm en .

Skatīt arī:

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Tavs Eiropas padomdevējs

Tavs Eiropas padomdevējs piedāvā lietpratēju padomus par jebkuru jautājumu, ar ko saskaraties citā ES dalībvalstī saistībā ar ES tiesībām.

Produktu informācijas punkts

Savā produktu informācijas punktā varat saņemt informāciju par valsts tiesību aktiem, kas attiecas ražojumiem; kontaktpunkts jums palīdzēs arī iekļūt citu ES dalībvalstu tirgū.

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: