Pēdējā pārbaude: 03/06/2022

Uzņēmuma reklamēšana tiešsaistē

Tiešsaistes reklāma un komercsludinājumi vispār jums dod iespēju tieši uzrunāt auditoriju, lai jums būtu vieglāk iekļūt tirgū un izveidot konkurētspējīgu uzņēmumu.

Tiešsaistes reklāmas veidi ir tīmekļa reklāmkarogi, tirgvedība e-pastā, sabiedriskā tīklošana, apmaksāta meklēšana, SEO (meklētājprogrammu optimalizācija) un emuāri. Ja nolemjat savu uzņēmumu popularizēt tiešsaistē, izmantojot tādus palīgpakalpojumus kā īpaši piedāvājumi, jums par to klienti vienmēr skaidri jāinformē. 

Sniedziet pārredzamu informāciju par palīgpakalpojumiem!

Ja nolemjat tiešsaistē rādīt komercsludinājumus (ieskaitot īpašus piedāvājumus, atlaides, piemaksas, veicināšanas konkursus vai spēles), jums skaidri jānorāda:

nosūtot klientiem nelūgtu komercpaziņojumu e-pastā, skaidri jānorāda: piemēram, e-pasta vēstules galvenē jāiekļauj vārds "reklāma", lai klients zina, kas tas ir, to pat neatvēris;

Uzmanību

tiešu tirgvedības e-vēstuli nevar likumīgi sūtīt bez klienta nepārprotamas piekrišanas (piemēram: viņi ir ieklikšķinājuši lodziņā, ka piekrīt saņemt e-vēstules), ja jau nenotiek darījums vai nepastāv komerciālas attiecības.

Neielaidieties negodīgā komercpraksē!

Uz komercsludinājumiem (arī reklāmu un tirgvedību) attiecas noteikumi par negodīgu komercpraksi.

Visā ES ir vienots noteikumu kopums par to, kas ir negodīga komercprakse, tāpēc konkurences apstākļi visiem ir vienādi. Uzziniet ko vairāk par negodīgiem noteikumiem komercpraksē!

ES ir izveidojusi portālu ConsumerLawReady.eu en , lai MVU spētu izsekot visiem svarīgajiem ES patērētāju aizsardzības normu aspektiem. Varat sameklēt mācību kursus un uzzināt vairāk par to, kā jūsu valsts piemēro vienotos ES noteikumus par negodīgu komercpraksi un kādi ir jūsu pienākumi ES valstī, kurā tirgojaties.

Neaizmirstiet ievērot patērētāju tiesību aizsardzības noteikumus!

Ja piedāvājat produktus (preces, pakalpojumus, digitālo saturu) patērētājiem kādā no ES valstīm, jums jāievēro ES patērētāju tiesību aizsardzības normas.

Taču šīs normas uz jums neattiecas, ja jūsu uzņēmums produktus pārdod tirgotājiem profesionālām vajadzībām.

Uzmanību

Patērētāju tiesību piemērošanu nevar atmest vai sašaurināt ar vienošanos. Piemēram, nav likumīgi līguma noteikumos paust nodomu atmest vai sašaurināt patērētāju tiesību aktu piemērošanu.

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: