Pēdējā pārbaude: 09/04/2019

Sociālais nodrošinājums

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Katrai ES dalībvalstij ir pašai savi sociālās aizsardzības likumi. No tiem izrietošās tiesības un pienākumi ir vienādi visiem darba ņēmējiem šajā valstī (neatkarīgi no tā, vai viņi ir vietējie iedzīvotāji vai ārzemnieki).

Tomēr ES noteikumi koordinē valstu sistēmas, lai nodrošinātu, ka cilvēki, kas pārceļas uz citu ES dalībvalsti, nepazaudē sociālo aizsardzību (piemēram, tiesības uz pensiju un veselības aprūpi) un lai viņi vienmēr zinātu, kuras valsts likumi uz viņiem attiecas.

Saskaņā ar ES noteikumiem uz personu vienlaicīgi var attiecināt tikai vienas valsts likumus par sociālo aizsardzību. Tātad sociālās apdrošināšanas iemaksas šim cilvēkam ir pienākums maksāt tikai vienai valstij.

Uzziniet par sociālā nodrošinājuma noteikumiem valstī, kura jūs interesē:

Izvēlieties valsti:

 • Kipracyen
 • Latvijalven
 • Lietuvaltlten
 • Lihtenšteinalien
 • Luksemburga*lu
 • Maltamten
 • Nīderlandenlnlen
 • Polijaplplen
 • Portugāle*pt
 • Rumānijaroen

  Parasti tiek piemēroti tās valsts likumi, kurā cilvēks strādā (kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), un viņam ir pienākums sociālās apdrošināšanas iemaksas veikt šai valstij. Nav svarīgi, kur cilvēks dzīvo (piemēram, vai viņš brauc uz darbu no citas valsts) un kur reģistrēts darba devējs.

  Uz darba ņēmējiem, kas norīkoti strādāt ārzemēs uz mazāk nekā 2 gadiem, attiecas izņēmums - viņi šajā laikposmā joprojām drīkst būt apdrošināti tajā valstī, no kuras viņus norīkoja, un tai veikt iemaksas.

  Cilvēkiem, kuri vienlaicīgi strādā vairākās valstīs, piemēro īpašus noteikumus, kas paredz, kuras valsts likumi piemērojami un kurai valstij viņiem ir pienākums veikt maksājumus.

  Skatīt arī:

  Saistītās tēmas

  ES tiesību akti

  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

  Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

  Jūsu EURES padomdevējs

  Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrās gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.

  Sociālā nodrošinājuma informācijas elektroniskās apmaiņas (EESSI)

  Sociālā nodrošinājuma informācijas elektroniskās apmaiņas (EESSI) datubāzē varat meklēt ES dalībvalstu kompetentās iestādes, kas atbild par slimības, bezdarba, ģimenes pabalstiem un pensijām;

  Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

  Kopīgot šo lapu: