Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 31/08/2017

Dödsfallsersättning

När en person dör betalar vissa länder ut en dödsfallsersättning till någon av de anhöriga (änkling, änka, partner, barn eller annan släkting). Om du får någon ersättning beror på

  • vilket lands socialförsäkringssystem den avlidne omfattades av och om det landet betalar ut dödsfallsersättningar
  • vilka villkor som är kopplade till utbetalning av dödsfallsersättning i det landet och om de villkoren är uppfyllda.

Var kan jag ansöka?

De anhöriga ska alltid ansöka hos socialförsäkringsmyndigheten i det land där den avlidne bodde.

Vilket land betalar?

I allmänhet gäller följande:

  • Om den avlidne fick pension från bara ett EU-land ska det landet betala ut dödsfallsersättningen.
  • Om den avlidne fick pension från flera EU-länder, ska det land där han eller hon bodde (om någon av pensionerna betalades ut där) eller det land där han eller hon var försäkrad längst betala ut dödsfallsersättningen.

I båda fallen ska ansökan lämnas in till socialförsäkringsmyndigheten i det land där den avlidne bodde.

Exempel från verkligheten

Ta reda på vilket land som ska betala ut dödsfallsersättning

Els och Jan från Nederländerna flyttade till Italien när de gick i pension. När Jan dog fick Els veta att hon kunde ansöka om en nederländsk dödsfallsersättning, men hon visste inte vart hon skulle vända sig.

Els kontaktade en europeisk arbetsrådgivare som sa att hon skulle ansöka hos den italienska socialförsäkringsmyndighet som hennes man var inskriven hos. Myndigheten vidarebefordrade sedan hennes ansökan till de nederländska myndigheterna.

Läs mer om dödsfallsersättning i olika länder:

Välj land:

Offentliga samråd
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd