Senast kontrollerat: 18/02/2020

Efterlevandepension och dödsfallsersättning

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

De regler och villkor som beskrivs på den här sidan gäller fortfarande i Storbritannien och för brittiska medborgare i EU.

Alla rättigheter till social trygghet som du förvärvar före den 31 december 2020 (t.ex. rätt till hälso- och sjukvård, arbetslöshetsförmåner eller pension) skyddas enligt utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU. Läs mer om dina rättigheter

Om du får problem med att hävda dina rättigheter kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

När en person dör kan de efterlevande anhöriga ha rätt till efterlevandeförmåner. Vem som kan få vilka förmåner varierar från land till land. Här kan du läsa om de vanligaste efterlevandeförmånerna.

Efterlevandepension

Efterlevandepensionen är ett månatligt bidrag som betalas ut till de närmast anhöriga och som motsvarar en procentuell andel av den avlidnes pension eller av den pension som den avlidne skulle ha fått. Den beviljas av samma myndighet som beviljade/skulle ha beviljat den avlidnes pension. Beloppet beräknas på samma sätt som för en ålderspension.

Du måste ansöka om efterlevandepensionen hos pensionsmyndigheten i det land där din avlidna familjemedlem senast var bosatt eller arbetade. Landets myndigheter kommer då att granska din ansökan och vidarebefordra den till det ansvariga EU-landet.

Om du inte uppfyller de nationella kraven för efterlevandepension kan du ha rätt till förmån till efterlevande make/maka.

Inte alla EU-länder betalar ut efterlevandepension.

Dödsfallsersättning

En dödsfallsersättning är ett engångsbelopp som betalas ut när någon dör.

Inte alla EU-länder betalar ut dödsfallsersättning.

Innan du ansöker om dödsfallsersättning bör du kontrollera

Var ska jag söka?

Du ska alltid ansöka hos socialförsäkringsmyndigheten i det land där den avlidne bodde senast. Landets myndigheter kommer då att granska din ansökan och vidarebefordra den till det ansvariga EU-landet.

Vilket land betalar?

Om den avlidne fick pension från flera EU-länder ska dödsersättningen respektive efterlevandepensionen betalas ut

I båda fallen ska du ansöka hos socialförsäkringsmyndigheten i det land där den avlidne bodde senast.

Exempel från verkligheten

Ta reda på vilket land som ska betala ut dödsfallsersättning

Els och Jan från Nederländerna flyttade till Italien när de gick i pension. När Jan dog fick Els veta att hon kunde ansöka om en nederländsk dödsfallsersättning, men hon visste inte vart hon skulle vända sig.

Els kontaktade en europeisk arbetsrådgivare som sa att hon skulle ansöka hos den italienska socialförsäkringsmyndighet som hennes man var inskriven hos. Myndigheten vidarebefordrade sedan hennes ansökan till de nederländska myndigheterna.

Samma regler gäller oavsett om den avlidne var pensionär eller inte. Så länge han eller hon betalade sociala avgifter har du rätt till efterlevandeförmåner.

Villkoren för dödsfallsersättning och efterlevandepension varierar mellan länderna.

Ta reda på vilka regler som gäller i det land där den avlidne var försäkrad:

Välj land:


Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Dela denna sida: