Ostatnio sprawdzono: 09/03/2020

Tajemnice przedsiębiorstwa

Skutki brexitu

Cenne informacje na temat technologiilub jakichkolwiek innych aspektów dotyczących Twojej firmy możesz chronić jako tajemnicę przedsiębiorstwa przy spełnieniu następujących warunków:

Jakie informacje mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?

Tajemnice przedsiębiorstwa mogą obejmować dużą ilość informacji i know-how, które nie są chronione lub nie mogą być należycie chronione patentami, takich jak:

Informacje chronione tajemnicą przedsiębiorstwa mogą mieć wartość strategiczną przez długi okres czasu (np. receptury czy związki chemiczne) albo krótkoterminowo (np. wyniki badań marketingowych, nazwa marki, cena i data wprowadzenia nowego produktu na rynek lub cena zaproponowana w przetargu).

Jak działa ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Posiadanie przez Ciebie tajemnicy przedsiębiorstwa nie oznacza, że masz do niej prawa wyłączne (Posiadacz prawa własności intelektualnej może pozbawić osoby trzecie możliwości korzystania z jego własności intelektualnej.). Jeżeli ktoś inny opracuje te same informacje, może nimi swobodnie dysponować.

Niemniej jednak jesteś chroniony przed nieuczciwymi praktykami: na przykład jeżeli ktoś bez Twojej zgody uzyska dostęp do Twoich dokumentów z niejawnymi informacjami, sporządzi ich kopie na swój własny użytek lub przekaże je osobom trzecim. Jesteś również chroniony wtedy, gdy ktoś naruszy umowę poufności i udostępni tajne informacje osobom trzecim.

W sytuacji nieuczciwych praktyk możesz skorzystać z roszczeń odszkodowawczych i innych środków prawnych. Na przykład orzeczeniem sądowym można zakazać wykorzystywania lub dalszego ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa osobie, która bezprawnie ją pozyskała, wykorzystała lub ujawniła.

Więcej informacji można znaleźć w zestawieniu informacji o tajemnicach przedsiębiorstwpdfen na stronie Europejskiego Punktu Informacyjnego IPRen (EHD).

Powiązane tematy

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejski Punkt Informacyjny IPR

Bezpłatne doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania własnością intelektualną w przypadku projektów współfinansowanych przez UE albo zagranicznych transakcji

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: