Ostatnio sprawdzono: 30/01/2019

Tajemnice przedsiębiorstwa

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Cenne informacje na temat technologiilub jakichkolwiek innych aspektów dotyczących Twojej firmy możesz chronić jako tajemnicę przedsiębiorstwa przy spełnieniu następujących warunków:

Jakie informacje mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?

Tajemnice przedsiębiorstwa mogą obejmować dużą ilość informacji i know-how, które nie są chronione lub nie mogą być należycie chronione patentami, takich jak:

Informacje chronione tajemnicą przedsiębiorstwa mogą mieć wartość strategiczną przez długi okres czasu (np. receptury czy związki chemiczne) albo krótkoterminowo (np. wyniki badań marketingowych, nazwa marki, cena i data wprowadzenia nowego produktu na rynek lub cena zaproponowana w przetargu).

Jak działa ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Posiadanie przez Ciebie tajemnicy przedsiębiorstwa nie oznacza, że masz do niej prawa wyłączne. Jeżeli ktoś inny opracuje te same informacje, może nimi swobodnie dysponować.

Niemniej jednak jesteś chroniony przed nieuczciwymi praktykami: na przykład jeżeli ktoś bez Twojej zgody uzyska dostęp do Twoich dokumentów z niejawnymi informacjami, sporządzi ich kopie na swój własny użytek lub przekaże je osobom trzecim. Jesteś również chroniony wtedy, gdy ktoś naruszy umowę poufności i udostępni tajne informacje osobom trzecim.

W sytuacji nieuczciwych praktyk możesz skorzystać z roszczeń odszkodowawczych i innych środków prawnych. Na przykład orzeczeniem sądowym można zakazać wykorzystywania lub dalszego ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa osobie, która bezprawnie ją pozyskała, wykorzystała lub ujawniła.

Więcej informacji można znaleźć w zestawieniu informacji o tajemnicach przedsiębiorstwpdfen na stronie Europejskiego Punktu Informacyjnego IPRen (EHD).

Powiązane tematy

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: