Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 02/04/2022

Zgłaszanie pobytu na krótki czas (poniżej trzech miesięcy)

Niektóre kraje UE wymagają zgłoszenia pobytu odpowiednim władzom (zazwyczaj jest to urząd miasta lub komisariat policji) w odpowiednim terminie po przyjeździe i mogą nakładać kary, np. grzywny, w przypadku braku takiego zgłoszenia.

Jeśli jesteś obywatelem UE do zgłoszenia pobytu wystarczy Ci dowód tożsamości lub paszport. Jeżeli towarzyszą Ci członkowie rodziny, którzy nie są obywatelami UE, będą musieli okazać paszporty. Przy zgłoszeniu nie powinny być pobierane żadne opłaty. Jeśli przebywasz w hotelu, zwykle wystarczy wypełnienie specjalnego formularza - hotel zajmie się resztą.

Dowiedz się, gdzie i jak zgłosić swój pobyt w innym kraju UE:

Wybierz kraj

Szczegółowe informacje można uzyskać również od administracji krajowej.

W niektórych krajach UE niezgłoszenie pobytu może być karane grzywną, samo w sobie jednak nie może być powodem do wydalenia.

Prawdziwa historia

Jeśli przebywasz na wakacjach, masz obowiązek zgłoszenia tylko pobytu dłuższego niż trzy miesiące

Hans jest Austriakiem i co roku spędza letnie wakacje na włoskim wybrzeżu. Ostatniego lata przez dwa miesiące przebywał we Włoszech we własnym mieszkaniu. Zgłosił swój pobyt, ale władze włoskie wezwały go do zarejestrowania się również w urzędzie miasta, a także do udowodnienia, że posiada wystarczające środki, aby utrzymać się we Włoszech.

Jednak Hans ma prawo przebywać we Włoszech przez okres do trzech miesięcy bez przedstawiania dokumentów innych niż dowód tożsamości. Jeśli jego pobyt jest krótszy, władze włoskie mogą wymagać od niego zgłoszenia pobytu, ale nie zarejestrowania się.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: