Последна проверка: 08/04/2020

Командироване на служители в чужбина

Трябва да спазвате правилата за командироването, ако:

И в двата случая между вас и командированото лице трябва да има трудово правоотношение.

Правилата за командироването се прилагат и ако лицето е наето чрез агенция за временна заетост и идва да работи за вас от държава от ЕС, която е различна от страната, в която вашето предприятие е регистрирано или извършва дейност. В такъв случай трябва да има трудово правоотношение между агенцията и работника.

Условия за наемане на работа в приемащата страна

По време на командировката трябва да гарантирате на вашите служители същите условия на труд като условията, които са в сила по закон или по колективни трудови договори в приемащата страна, по отношение на:

Ако условията на заетост във вашата страна са по-благоприятни за вашите служители от условията в приемащата страна, можете да запазите тези по-благоприятни условия по време на командировката.

Ако първоначалното монтиране и/или първоначалното сглобяване на определени продукти е неразделна част от вашия договор и ваши служители с необходимите умения трябва да извършат тези дейности, изискванията за минималното заплащане и годишния отпуск не са задължителни, при условие че цялата командировка трае по-малко от 8 дни в годината.

Страните от ЕС могат да решат след консултация с представителите на работодателите и служителите да не се прилагат изискванията за минималното заплащане и годишния отпуск в приемащата страна, ако цялата командировка трае по-малко от един месец. Това освобождаване не важи за работниците, командировани чрез агенции за временна заетост.

Правила за социално осигуряване на командировани работници

Докато работят временно в друга страна от ЕС, командированите от вас служители могат да останат социално осигурени в системата на страната, в която са работили преди командировката. Същото се отнася и за вас, ако работите временно в друга държава от ЕС като самостоятелно заето лице.

В качеството си на работодател трябва да информирате предварително администрацията в приемащата държава и да поискате от социалноосигурителната институцияpdfen в страната, в която e регистриранo вашето предприятие, да ви издаде т.нар. преносим документ А1. Преносимият документ А1 удостоверява, че командированият служител е регистриран в системата за социална сигурност във вашата страна и не е необходимо да плаща вноски в държавата, където е командирован.

Когато подавате заявление за преносим документ А1, трябва да посочите началната и крайната дата на командировката в другата страна от ЕС. Максималния период, който можете да посочите във формуляра е 24 месеца.

Ако срокът на командировката е над 24 месеца, вие като работодател можете:

Правилата по отношение на социалната сигурност при командироване в чужбина могат да са различни, ако сте самостоятелно заето лице.

Вижте същопрактическото ръководство на ЕС за командированетоen​ (нови правила от юли 2020 г.).

Национални органи за контакт и уебсайтове

Във всяка страна от ЕС има поне един орган за контакт, който може да ви даде подробна информация за командироването в чужбина. Тези органи си сътрудничат и обменят информация, следят условията на труд по време на командировката и проследяват предполагаемите нарушения на правилата.

За повече информация вижте съответния уебсайт на приемащата страна.

Изберете държава:

 • Австрияaten
 • Белгияbeen
 • Българияbgen
 • Хърватияcren
 • Кипърcyen
 • Чехияczcs
 • Данияdken
 • Естонияeeen
 • Финландияfisvfien
 • Францияfrbg
 • Германияdebg
 • Гърцияgrel
 • Унгарияhuen
 • Ирландияieen
 • Италияiten
 • Латвияlvbg
 • Литваlten
 • Люксембургludefren
 • Малтаmten
 • Нидерландияnldenlen
 • Полшаplen
 • Португалияpten
 • Румънияroro
 • Словакияsksken
 • Словенияsien
 • Испанияesesen
 • Швецияseen
 • Обединено кралствоuken

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Вашият съветник от EURES

Вашият съветник от EURES може да ви информира за условията на труд и да ви помогне при процедурите за наемане на работа във вашата страна или във вашия трансграничен регион.

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: