Последна проверка : 14/11/2018

Пенсионери — права на пребиваване

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

 • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.en
 • Публикации на ЕС за Брекзит
 • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно Брекзитen

Като гражданин на страна от ЕС можете да живеете в друга страна от Съюза, ако имате:

Средствата могат да бъдат от пенсия, ако сте пенсионер, или от друг източник на приходи.

Престой в чужбина до 3 месеца

Дръжте на разположение вашата национална лична карта или паспорт

Като гражданин на страна от ЕС единственото изискване, за да живеете в друга страна от ЕС за период до 3 месеца, е да имате валидна национална лична карта или паспорт.

В много страни от ЕС трябва постоянно да носите със себе си лична карта или паспорт.

В тези страни могат да ви глобят или задържат временно, ако оставите документите си за самоличност у дома, но не могат да ви принудят да се върнете в своята страна само по тази причина.

Проверете дали трябва да носите със себе си лична карта или паспорт по всяко време в приемащата страна:

Изберете държава
 • Австрияat
 • Белгияbe
 • Българияbg
 • Германияde
 • Гърцияgr
 • Данияdk
 • Естонияee
 • Ирландияie
 • Исландияis
 • Испанияes
 • Италияit
 • Кипърcy
 • Латвияlv
 • Литваlt
 • Лихтенщайнli
 • Люксембургlu
 • Малтаmt
 • Нидерландияnl
 • Норвегияno
 • Обединено кралствоgb
 • Полшаpl
 • Португалияpt
 • Румънияro
 • Словакияsk
 • Словенияsi
 • Унгарияhu
 • Финландияfi
 • Францияfr
 • Хърватияhr
 • Чешка републикаcz
 • Швецияse

* Националните органи все още не са предоставили информация.

Съобщаване за вашето присъствие

В някои страни от ЕС трябва да съобщите за вашето присъствие на съответните власти в рамките на разумен период след пристигането си. Те могат да ви наложат санкции, например глоба, ако не го направите.

Научете повече за съобщаване за присъствие.

Депортиране

В изключителни случаи приемащата държава може да ви депортира по съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за депортиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания за вашето депортиране и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Като гражданин на страна от ЕС можете да живеете в друга страна от ЕС, ако имате:

Средствата могат да бъдат от пенсия, ако сте пенсионер, или от друг източник на приходи.

Регистрация на пребиваване

През първите 3 месеца от вашия престой приемащата страна не може да изисква от вас да се регистрирате. Можете да го направите, ако желаете.

След 3 месеца приемащата страна може да изиска от вас да регистрирате вашето пребиваване в местните органи, да докажете, че отговаряте на условията за пребиваване и да получите документ, потвърждаващ правото ви на престой.

Научете как да регистрирате пребиваването си в чужбина.

Искане за напускане и депортиране

Можете да живеете в друга страна от ЕС, докато отговаряте на условията за пребиваване там. Когато това вече не е така, националните власти могат да поискат от вас да напуснете страната.

В изключителни случаи приемащата държава може да ви депортира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за депортиране или искането за напускане трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания за вашето депортиране и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Ако сте живели законно, отговаряйки на условията за престой в друга страна от ЕСнепрекъснато в продължение на 5 години, автоматично придобивате право на постоянно пребиваване там. Това означава, че можете да останете в страната толкова, колкото желаете.

При определяне на непрекъснатостта на вашето пребиваване не се вземат предвид:

Можете да изгубите правото си на постоянно пребиваване, ако живеете извън страната за повече от 2 последователни години.

Документ за постоянно пребиваване

Научете как да получите документ за постоянно пребиваване — с него се удостоверява правото ви да живеете в приемащата страна безусловно.

Депортиране

В изключителни случаи държавата, в която живеете, може да вземе решение за вашето депортиране по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за депортиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания за вашето депортиране и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: