Последна проверка : 16/04/2018

Пенсионери — права на пребиваване

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

  • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.en
  • Публикации на ЕС за Брекзит
  • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно Брекзитen

Като гражданин на страна от ЕС можете да живеете в друга страна от Съюза, ако имате:

Средствата могат да бъдат от пенсия, ако сте пенсионер, или от друг източник на приходи.

Престой в чужбина до 3 месеца

Дръжте на разположение вашата национална лична карта или паспорт

Като гражданин на страна от ЕС единственото изискване, за да живеете в друга страна от ЕС за период до 3 месеца, е да имате валидна национална лична карта или паспорт.

В много страни от ЕС трябва постоянно да носите със себе си лична карта или паспорт.

В тези страни могат да ви глобят или задържат временно, ако оставите документите си за самоличност у дома, но не могат да ви принудят да се върнете в своята страна само по тази причина.

Съобщаване за вашето присъствие

В някои страни от ЕС трябва да съобщите за вашето присъствие на съответните власти в рамките на разумен период след пристигането си. Те могат да ви наложат санкции, например глоба, ако не го направите.

Научете повече за съобщаване за присъствие.

Депортиране

В изключителни случаи приемащата държава може да ви депортира по съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за депортиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания за вашето депортиране и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Като гражданин на страна от ЕС можете да живеете в друга страна от ЕС, ако имате:

  • пълна здравна осигуровка в приемащата страна на пребиваване,
  • достатъчно средства, с които да живеете там без да се нуждаете от подпомагане на доходите.

Средствата могат да бъдат от пенсия, ако сте пенсионер, или от друг източник на приходи.

Регистрация на пребиваване

През първите 3 месеца от вашия престой приемащата страна не може да изисква от вас да се регистрирате. Можете да го направите, ако желаете.

След 3 месеца приемащата страна може да изиска от вас да регистрирате вашето пребиваване в местните органи, да докажете, че отговаряте на условията за пребиваване и да получите документ, потвърждаващ правото ви на престой.

Научете как да регистрирате пребиваването си в чужбина.

Искане за напускане и депортиране

Можете да живеете в друга страна от ЕС, докато отговаряте на условията за пребиваване там. Когато това вече не е така, националните власти могат да поискат от вас да напуснете страната.

В изключителни случаи приемащата държава може да ви депортира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за депортиране или искането за напускане трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания за вашето депортиране и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Ако сте живели законно, отговаряйки на условията за престой в друга страна от ЕСнепрекъснато в продължение на 5 години, автоматично придобивате право на постоянно пребиваване там. Това означава, че можете да останете в страната толкова, колкото желаете.

При определяне на непрекъснатостта на вашето пребиваване не се вземат предвид:

  • временни отсъствия (по-малко от 6 месеца годишно),
  • по-дълги отсъствия за задължителна военна служба,
  • едно отсъствие от 12 последователни месеца по важни причини като бременност, раждане, сериозно заболяване, работа, професионално обучение или командироване в друга страна.

Можете да изгубите правото си на постоянно пребиваване, ако живеете извън страната за повече от 2 последователни години.

Документ за постоянно пребиваване

Научете как да получите документ за постоянно пребиваване — с него се удостоверява правото ви да живеете в приемащата страна безусловно.

Депортиране

В изключителни случаи държавата, в която живеете, може да вземе решение за вашето депортиране по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за депортиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания за вашето депортиране и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: