Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 30/04/2018

Туристически пакети и временно ползване на собственост

Обмисляте да сключите договор за временно ползване на собственост или за членство във ваканционен клуб? Или възнамерявате да закупите туристически пакет?

И в двата случая за покупката ви важат правилата на ЕС. Прочетете какво трябва да знаете преди да подпишете договора и как да се справите с проблеми, които могат да възникнат по-късно:

Обществени консултации