Последна проверка: 03/06/2022

Сигурност на уебсайтовете

Разработването и поддръжката на вашия уебсайт е важна част от вашето онлайн присъствие. Инцидентите, свързани с киберсигурността, като например кражбите на данни на вашите клиенти, могат да окажат силно въздействие върху вашето предприятие или марка на няколко равнища:

Инцидентите, свързани с киберсигурността, които засягат онлайн магазините, могат да включват:

Много е важно също така да отбележите каква чувствителна информация има на вашия сайт, преди всяко нарушение на сигурността. Обърнете внимание на следното:

Трябва също да извършите пълен одит на вашите системи, да отбележите най-важните компоненти и да следите всичко. Уверете се, че не сте единственото лице във вашата организация, което знае за този одит, но не забравяйте също така, че достъпът до всички системи за данни следва да се предоставя само въз основа на принципа „необходимост да се знае".

Защита на информацията на вашия уебсайт

Важно е да обмислите как основните аспекти на информационната сигурност — поверителност, неприкосновеност и наличност — се прилагат за вашия уебсайт и услуги и да определите необходимите изисквания за нивото на обслужване. Имайте предвид, че тези изисквания може да са различни в зависимост от компонентите на вашия уебсайт.

Ако искате системата ви да бъде сигурна, трябва да се уверите, че са защитени следните елементи:

Как да реагирате при инциденти, свързани със сигурността

В случай на нарушение на сигурността е важно да имате план за действие с конкретни мерки и процедури. Процедурите следва предоставят отговор на въпросите:

Ако откриете нарушение на сигурността, направете следното:

Следва също така да създадете политика за уведомяване при нарушения на сигурността на данните, която може да бъде част от вашата декларация за поверителност и в която следва да бъде посочено как и кога ще уведомите клиентите си в случай на нарушение. Имайте предвид също така, че в съответствие с правилата на ОРЗДот вас се изисква да уведомите надзорния орган за защита на данните, след като научите за нарушение на сигурността на данните.

На национално равнище екипите за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT) са съставени от експерти по сигурността, отговарящи за управлението на инциденти в тази област (като например за докладване и реагиране на заплахи за сигурността). Те могат да ви дадат информация за това какво да направите и към кого да се обърнете за помощ, ако сте обект на кибератака. Те също така публикуват предупреждения за уязвимости и заплахи във вашата страна.

Изберете държава

Съответствие с правилата за защита на данните

В Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) се посочват задълженията на предприятията, които събират, съхраняват и управляват лични данни. Двете основни цели на ОРЗД са прозрачност и информиране на гражданите за начина, по който се използват техните данни.

За повече информация относно общите разпоредби на ОРЗД и как те се прилагат за вашето предприятие, посетете подраздела за защита на данните .

Общият регламент засяга в най-голяма степен декларацията (или политиката) за поверителност на вашия онлайн магазин. Тази декларация е публичен документ, издаден от вашето предприятие, в който се обяснява как се обработват личните данни и как се прилагат принципите за защита на данните. Ако на вашия уебсайт се събират директно лични данни на потребители, декларацията за поверителност трябва да бъде показана в самото начало на този процес.

Декларацията за поверителност следва да бъде:

Научете какво трябва да съдържа вашата декларация за поверителност

Декларацията за поверителност, показвана във вашия онлайн магазин, следва да съдържа следната информация:

Декларацията за поверителност, показвана във вашия онлайн магазин, следва да съдържа следната информация:

Декларациите за поверителност трябва да бъдат предоставени в писмен и в електронен вид (когато е приложимо) и публикувани в специален раздел на вашия уебсайт (например Декларация за поверителност en ). Те трябва също да бъдат достъпни директно от всяка страница или подстраница на сайта.

За повече подробности и полезни съвети относно съставянето на вашата политика за поверителност, можете да използвате следните практически насоки en .

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: