Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 27/11/2017

Алкохол, тютюневи изделия, пари в брой и акцизи

Ограничения за алкохола и тютюневите изделия в ЕС

Няма ограничения за това, което можете да купите и да вземете със себе си, когато пътувате между страни от ЕС като частно лице, стига то да е за лична употреба, а не за препродажба. Данъците (ДДС и акциз) са включени в цената на продукта в страната, в която сте го купили, така че не дължите други плащания на която и да е друга държава от ЕС.

За да определят дали закупеният продукт е за ваша лична употреба обаче, митническите служби на ЕС могат да проверят няколко различни елемента — като например дали притежавате или работите за търговско предприятие, как са опаковани и транспортирани стоките, както и количеството на продуктите, с които пътувате.

Имайте предвид, че всяка държава от ЕС може да определя максимално количество тютюневи изделия и алкохолни напитки, които можете да внесете там. Тези максимални количества трябва да бъдат поне:

 • 800 цигари,
 • 400 пурети (пури, тежащи максимум 3 грама всяка)
 • 200 пури,
 • 1 кг тютюн,
 • 10 литра спиртни напитки,
 • 20 литра обогатено с алкохол вино,
 • 90 литра вино (от които не повече от 60 литра пенливо вино),
 • 110 литра бира

Различни ограничения за цигарите

Някои държави от ЕС ограничават броя на цигарите, които можете да вземете със себе си от други страни от Съюза, ако последните не прилагат минималното равнище на акциза. Това ограничение обаче не може да е под 300 цигари. Консултирайте се с митническите органи в страната, която ще посетите, преди да отпътувате.

Австрия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Словения и Швеция в момента прилагат по-ниско ограничение за пътуващи от България, Унгария и Литва.

Пренасяне на превишаващи ограниченията количества

Ако митническите органи заподозрат, че пренасяте стоки, които не са за ваша лична употреба или са предназначени за препродажба, може да поискат от вас да докажете, че стоките са за ваша лична употреба (като представите доказателство за покупка и пр.). Ако не можете да представите достатъчно доказателства, те може да поискат да платите акциз или да конфискуват пренасяните от вас продукти.

По-строги правила важат за пътуващите на възраст под 17 години. Тези правила са различни в различните държави, затова проверете преди да отпътувате.

Пренасяне на пари в брой

Ако планирате да влезете в страна от ЕС или да я напуснете с 10 000 евро или повече в брой (или с еквивалент на тази сума в друга валута), трябва да ги деклариратеfrançaisDeutschEnglish пред митническите власти. Ако не направите това, парите ви могат да бъдат задържани от митническите органи и може да бъдете глобен. Имайте предвид, че митническите органи могат да извършват индивидуални проверки, както и проверки на багажа и/или автомобила ви.

Ако искате да пътувате между страни от ЕС с 10 000 евро или повече в брой, или с еквивалент на тази сума в друга валута, трябва да проверите при митническите власти в страните, от които излизате, в които влизате и през които преминавате дали трябва да декларирате сумата.

ДДС и акцизи при влизане в ЕС

Ако влизате в ЕС от държава извън Съюза, можете да внесете стоки без облагане с ДДС и акцизи в рамките на ограниченията, посочени по-долу, и ако те не са за препродажба. Същото важи, ако пристигате от Канарските острови, Англо-нормандските острови, Гибралтар или други територии, където правилата на ЕС за ДДС и акцизите не се прилагат.

Алкохолни напитки

Можете да внесете:

 • 4 литра непенливо вино и
 • 16 литра бира

Можете също така да внесете:

 • един литър спиртни напитки с алкохолно съдържание по обем над 22 % vol или 1 литър неденатуриран алкохол (етилов алкохол) с алкохолно съдържание по обем 80 % vol (или повече) или 2 литра подсилено или пенливо вино

Всяко от горепосочените количества представлява 100 % от общото допустимо количество, като в тези рамки се допускат различни комбинации. Например, можете да внесете половин литър спиртни напитки и 1 литър подсилено вино — и двете се равняват на половината от общото допустимо количество.

Тютюневи изделия

Количествените ограничения могат да варират в зависимост от посещаваната от вас страна от ЕС. Ако една държава от ЕС прилага по-ниски ограничения, тя може да ги прилага или само по отношение на пътуващите по суша и море (България, Гърция, Латвия, Литва, Полша, Словакия и Унгария), или по отношение на всички пътуващи (Естония и Румъния).

Горна граница

Долна граница

200 цигари или

100 пурети или

50 пури или

250 г тютюн

40 цигари или

20 пурети или

10 пури или

50 г тютюн

Можете да комбинирате всички тези тютюневи изделия, но не трябва да превишавате общото ограничение. Например, 50 пурети + 25 пури = общо допустимо количество.

Ако сте на възраст под 17 години, нямате право на безмитен внос на цигари и алкохол.

Други стоки, включително парфюми

Можете да носите други стоки на стойност до 300 евро на пътник или 430 евро за пътуващите по въздух и море. Някои страни от ЕС прилагат по-ниска граница от 150 евро за пътници под 15 години.

Гориво

Можете да носите 10 литра (максимум) в преносим съд в добавка към горивото в резервоара си. Това правило важи за всички моторни превозни средства.

Акцизи при излизане от ЕС

Ако пътувате до дестинация извън ЕС и до някои райони в ЕС, като Канарските острови, можете да купувате стоки без мита и данъци в т. нар. безмитни магазини на летищата и пристанищата. Трябва обаче да имате предвид, че за тези стоки може да се изисква плащане на данъци и мита в страната, в която отивате.

Транзитно преминаване в ЕС през Швейцария или друга страна извън ЕС

Ако пътувате от една страна от ЕС до друга и минавате през Швейцария, важат швейцарските митнически правилаEnglish.

Ако носите количества алкохол и тютюневи изделия, превишаващи праговете, разрешени в Швейцария, трябва да ги декларирате при влизането в Швейцария и когато отново влизате в ЕС. В Швейцария може да поискат от вас да предоставите финансова гаранция, която ще получите обратно при излизането със стоките от страната.

Законодателство на ЕС
 • Директива на Съвета относно освобождаване от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от държави извън ЕС English
 • Регламент на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания English
 • Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността English
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети