Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 25/04/2017

Често задавани въпроси - Пренасяне на алкохол, тютюневи изделия и пари в брой

 • Планирам пътуване от Брюксел до Куба и приятели ме помолиха да им донеса пури, когато се връщам.  Имам ли право, тъй като разбирам, че подобен внос трябва да е за лична употреба?

  Счита се, че внесените продукти са за лична употреба, ако ги внасяте от време на време и са предназначени за употреба от вас или вашето семейство или за подаръци.

 • Отивам на ваканция от Ирландия в Ланзароте.  Имам ли право на безмитен внос, когато се връщам в Ирландия от Ланзароте?

  ДА — при условие че не надвишавате допустимите количества за лична употреба на съответните стоки, можете да ги внесете от Канарските острови без да заплащате мито, ДДС и акцизи.

 • Ако отида в друга страна от ЕС с чек за повече от 10 000 евро, трябва ли да го декларирам или съм длъжна да декларирам само пари в брой на стойност над 10 000 евро.

  Когато влизате или излизате от ЕС с 10 000 евро или повече (или техния еквивалент в друга валута) и/или всякакви други финансови/парични инструменти, които могат да бъдат прехвърляни анонимно от едно лице на друго, трябва да декларирате това пред митническите власти, като използвате декларацията на ЕС за движение на пари в брой. Когато пътувате в ЕС също може да имате подобни задължения, тъй като в някои страни от Съюза се упражнява контрол и върху движението на пари в брой в рамките на ЕС.

 • Необходимо ли е да се декларира вносът на злато или скъпоценни камъни на стойност над 10 000 евро?

  НЕ — злато, благородни метали и скъпоценни камъни не трябва да се декларират съгласно правилата на ЕС за контрол на движението на пари в брой.  Въпреки това тези материали попадат в обхвата на митническите закони и е възможно за тях да се прилагат специфични национални правила.

 

Вижте основната информация по темата
Алкохол, тютюневи изделия, пари в брой и акцизи
Законодателство на ЕС
 • Директива на Съвета относно освобождаване от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от държави извън ЕС English
 • Регламент на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания English
 • Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността English
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети