Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 25/04/2017

KKK - Alkoholi, tubaka ja sularaha kaasavõtmine

 • Kavatsen reisida Brüsselist Kuubale ja sõbrad on mul palunud sealt neile sigareid kaasa tuua.  Kas saan seda teha, kuna olen aru saanud, et selline import peab toimuma „isiklikuks kasutamiseks"?

  Importi peetakse isiklikuks kasutamiseks siis, kui see toimub harva ning imporditav kaup on mõeldud teie või teie perekonna tarbeks või see on mõeldud kingitusena.

 • Lendan Iirimaalt Lanzarotele puhkama.  Kas on olemas tollivabu soodustusi Iirimaale Lanzarotelt naastes?

  JAH − kui te ei ületa kõnealuse kauba isiklikuks tarbeks kasutamise suhtes kehtestatud piirmäärasid, saate need importida Kanaari saartelt tolli-, käibe- ja aktsiisimaksuvabalt.

 • Kui reisin teise ELi liikmesriiki üle 10 000 euro väärtuse tšekiga, kas pean selle deklareerima või pean deklareerima vaid sularahasummad, mis ületavad 10 000 euro piiri?

  Kui sisenete ELi territooriumile või lahkute sealt 10 000 eurose või sellest suurema summa sularahaga (või samaväärse summaga muudes vääringutes) ja/või muuude rahaliste vahenditega, mida on võimalik anonüümselt ühelt isikult teisele anda, tuleb see tollis deklareerida, kasutades ELi sularahadeklaratsiooni vormi. Euroopa Liidus reisides võib teil olla samasugune kohustus, kuna mõnes ELi liikmesriigis kohaldatakse ka ELi-sisest sularaha kontrolli.

 • Kas on vaja deklareerida 10 000 euro väärtust ületavat kulla ja vääriskivide importi?

  EI − kulda, väärismetalle ja vääriskive ei pea ELi sularaha kontrolli eeskirjade alusel deklareerima.  Siiski on need esemed hõlmatud tollieeskirjadega ja nende suhtes võidakse kohaldada konkreetseid siseriiklikke eeskirju.

 

Lisateave selle teema kohta
Alkohol, tubakas, sularaha ja aktsiis
ELi õigusaktid
 • Nõukogu direktiiv, mis käsitleb käibe- ja aktsiisimaksuvabastusi kolmandatest riikidest pärit reisijate suhtes English
 • Nõukogu määrus impordi- või eksporditollimaksudest vabastamise kohta English
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ELi sisse toodava või EList välja viidava sularaha kontrolli kohta English
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid