Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 25/04/2017

Najčastejšie otázky - Preprava alkoholu, tabakových výrobkov a peňažnej hotovosti

 • Chystám sa na cestu z Bruselu na Kubu a moji priatelia ma požiadali, aby som im doviezol nejaké cigary.  Je to možné? Domnievam sa správne, že takýto dovoz musí byť na „osobnú spotrebu"?

  Dovoz sa považuje za určený na osobnú spotrebu, ak sa uskutočňuje príležitostne alebo ak sa týka tovarov, ktoré budete používať vy alebo vaša rodina, resp. ktoré sú určené ako dar.

 • Odchádzam na dovolenku z Írska na Lanzarote.  Môžem pri spiatočnom lete nakúpiť tovar oslobodený od cla (tzv. duty-free)?

  ÁNO – pokiaľ neprekročíte limity stanovené pre takýto tovar na osobnú spotrebu, môžete si ho doviezť z Kanárskych ostrovov oslobodený od cla, DPH a spotrebných daní.

 • Ak pocestujem do inej krajiny EÚ so šekom na viac ako 10 000 EUR, musím to oznámiť colným orgánom alebo sa táto povinnosť vzťahuje len na hotovosť vo výške 10 000 EUR a viac?

  Ak vstupujete do EÚ alebo ju opúšťate s hotovosťou 10 000 EUR a viac (alebo s ekvivalentnou sumou v inej mene), a/alebo s iným finančným/menovým prostriedkom, ktorý je možné previesť anonymne z jednej osoby na druhú, musíte to oznámiť colným orgánom pomocou formulára EÚ na ohlásenie hotovosti. Pri cestovaní v rámci EÚ sa na vás môže vzťahovať podobná povinnosť, keďže aj v niektorých krajinách EÚ sa uplatňujú kontroly hotovosti.

 • Je potrebné oznámiť colným orgánom dovoz zlata alebo drahokamov v hodnote viac ako 10 000 EUR?

  NIE – na zlato, vzácne kovy a drahokamy sa nevzťahujú pravidlá EÚ o kontrole hotovosti.  Uplatňujú sa na nich však colné predpisy a v niektorých krajinách aj osobitné vnútroštátne pravidlá.

 

Získať hlavné informácie o tejto téme
Alkohol, tabakové výrobky, hotovosť a spotrebné dane
Právne predpisy EÚ
 • Smernica Rady o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane English
 • Nariadenie Rady ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla English
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do EÚ alebo vystupujú z EÚ English
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo