Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 25/04/2017

Usein kysyttyä - Alkoholin, tupakan ja käteisen kuljettaminen

 • Aion matkustaa Kuubaan, ja ystäväni kotona Brysselissä ovat pyytäneet tuomaan tuliaisiksi kuubalaisia sikareita.  Voinko tuoda tuliaissikareita, sillä olen ymmärtänyt, että tuonti on mahdollista vain omaan käyttöön?

  Tuontia pidetään omaan käyttöön tarkoitettuna, jos se on satunnaista ja tuotavat tavarat on tarkoitettu matkustajan henkilökohtaiseen tai perheen käyttöön tai lahjaksi.

 • Matkustan Irlannista lomalle Lanzarotelle.  Voinko tuoda tietyn määrän tavaroita tullivapaasti Lanzarotelta Irlantiin?

  KYLLÄ – Voit tuoda mukanasi Kanariansaarilta tullittomia, arvonlisäverottomia ja valmisteverottomia tuotteita, jos ne on tarkoitettu omaan käyttöön eikä tuonti ylitä tullittomalle tuonnille asetettuja rajoja.

 • Jos matkustan toiseen EU-maahan ja mukanani on yli 10 000 euron šekki, onko minun ilmoitettava siitä vai koskeeko ilmoitusvelvollisuus ainoastaan yli 10 000 euroa käteistä?

  EU:n alueelle saapuvan ja sieltä poistuvan henkilön on ilmoitettava tulliviranomaisille, jos hän kuljettaa mukanaan vähintään 10 000 euron verran käteisrahaa (tai vastaavan määrän muuta valuuttaa) ja/tai muita maksuvälineitä, jotka voidaan siirtää nimettömänä henkilöltä toiselle. Ilmoitus tehdään tullista saatavalla käteisrahan ilmoituslomakkeella. Vastaava ilmoitusvelvollisuus voi tulla vastaan myös EU:ssa matkustaessasi, sillä jotkin maat soveltavat käteisrahaa koskevaa EU:n sisäistä valvontaa.

 • Onko kullan tai jalokivien tuonnista ilmoitettava, jos esineiden arvo ylittää 10 000 euroa?

  EI – Kulta, muut arvometallit ja jalokivet eivät kuulu käteisrahaliikenteen seurantaa koskevan EU:n ilmoitusvelvollisuuden piiriin.  Näihin sovelletaan kuitenkin tullilainsäädäntöä, ja niistä voidaan antaa erityisiä kansallisia säädöksiä.

 

EU-lainsäädäntö
 • Neuvoston direktiivi EU:n ulkopuolisista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta English
 • Neuvoston asetus tullittomuusjärjestelmästä English
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU:hun tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta English
Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa