Yrittäjänä EU:ssa
Tarkistettu viimeksi: 14/06/2022

Perheenjäsenten matkustusasiakirjat (muut kuin EU-kansalaiset)

Koronavirus: Matkailu uudelleen käyntiin turvallisesti

Matkustaminen EU:ssa unionin ulkopuolelta tulevien perheenjäsenten kanssa

EU:n sääntöjen mukaan sinulla on oikeus matkustaa yhdessä lähimpien perheenjäsentesi (EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puoliso, lapset, huollettavana olevat vanhemmat tai huollettavana olevat isovanhemmat) kanssa muuhun EU-maahan kuin siihen, jonka kansalainen olet. Jos olet muuttanut toiseen EU-maahan, he voivat myös matkustaa sinne luoksesi. Nämä säännöt koskevat myös EU:n ulkopuolelta kotoisin olevaa rekisteröityä kumppania, jos maassa, johon tämä aikoo matkustaa, rekisteröidyt parisuhteet rinnastetaan avioliittoon.

Muut EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat sukulaiset, kuten sisarukset, serkut, tädit, sedät sekä EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva rekisteröity kumppanisi, voivat tietyin edellytyksin päästä toiseen EU-maahan helpommin, kun he matkustavat kanssasi tai he matkustavat sinne luoksesi. EU-mailla ei ole velvollisuutta myöntää tätä oikeutta automaattisesti, mutta niiden täytyy ainakin käsitellä asiaa koskeva pyyntö.

Tällaisella perheenjäsenellä on oltava aina mukanaan voimassa oleva passi, ja kotimaasta riippuen häneltä saatetaan rajalla vaatia maahantuloviisumi.

Useiden maiden (ks. liite II) kansalaiset eivät tarvitse viisumia, jos he viipyvät EU:n alueella enintään kolme kuukautta. Luettelo niistä maista, joiden kansalaiset tarvitsevat viisumin matkustaakseen Irlantiin, on hieman erilainen muihin EU-maihin verrattuna.

Ota yhteyttä kohdemaasi konsulaattiin tai suurlähetystöön hyvissä ajoin etukäteen ja selvitä, mitä asiakirjoja EU:n ulkopuolelta kotoisin olevan perheenjäsenesi on esitettävä rajalla.

Lisätietoa EU:n ulkopuolelta kotoisin olevien perheenjäsenten oleskeluoikeudesta, jos he muuttavat kanssasi toiseen EU-maahan.

Tarvitseeko perheenjäsenesi, joka ei ole EU-kansalainen, viisumin?

EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva perheenjäsenesi voi tarkistaa, tarvitseeko hän maahantuloviisumia kohdemaasta alla olevan välineen avulla:

Onko sinulla jonkin EU-maan myöntämä oleskelulupa?

Sinulla ei ole EU-maan EU-kansalaisen perheenjäsenelle myöntämää oleskelukorttia tai oleskeluasiakirjaa.

Missä EU-maassa oleskelukorttisi on myönnetty?

Missä EU-maassa oleskeluasiakirjasi on myönnetty?

Mihin EU-maahan aiot matkustaa?

Mihin EU-maahan aiot matkustaa?

Mihin EU-maahan aiot matkustaa?

Mihin EU-maahan aiot matkustaa?

Sinulla on jonkin Schengen-alueen maan myöntämä oleskelukortti ja matkustat johonkin Schengen-alueen maahan

Sinulla on jonkin Schengen-alueen maan myöntämä oleskelukortti ja matkustat johonkin Schengen-alueen ulkopuoliseen maahan

Tärkeää

Jos sinulla on EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti etkä ole matkustamassa yhdessä puolisosi / kumppanisi, joka on EU-kansalainen, kanssa tai hänen luokseen Schengen-alueen ulkopuoliseen maahan, sinun on hankittava viisumi päästäksesi kyseiseen maahan.

Esimerkkitapaus

EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortin lisäksi ei tarvita viisumia EU-kansalaisen kanssa matkustettaessa

Kiinalaisen Yingin puoliso on Saksan kansalainen, joka asuu Suomessa. Suomi on myöntänyt Yingille EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortin. Ying ja hänen miehensä haluavat matkustaa Romaniaan syyslomalle. Koska Ying matkustaa miehensä kanssa, hänellä on voimassa oleva passi ja EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti, hänen ei tarvitse hankkia maahantuloviisumia Romaniaan.

Sinulla on jonkin Schengen-alueen ulkopuolisen maan myöntämä oleskelukortti ja matkustat johonkin Schengen-alueen maahan

Tärkeää

Jos sinulla on EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti etkä ole matkustamassa yhdessä puolisosi / kumppanisi, joka on EU-kansalainen, kanssa tai hänen luokseen Schengen-alueen maahan, sinun on hankittava viisumi päästäksesi kyseiseen maahan.

Sveitsiä koskeva poikkeus

Tarvitset viisumin, jos matkustat Sveitsiin EU:n ulkopuolelta kotoisin olevan perheenjäsenen oleskelukortilla, jonka on myöntänyt Schengen-alueen ulkopuolinen maa. Tämä pätee, jos matkustat yksin, yhdessä puolisosi / kumppanisi, joka on EU-kansalainen, kanssa tai jos matkustat hänen luokseen Sveitsiin.

Sinulla on jonkin Schengen-alueen ulkopuolisen maan myöntämä oleskelukortti ja matkustat johonkin Schengen-alueen ulkopuoliseen maahan

Tärkeää

Jos sinulla on EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti etkä ole matkustamassa yhdessä puolisosi / kumppanisi, joka on EU-kansalainen, kanssa tai hänen luokseen Schengen-alueen ulkopuoliseen maahan, sinun on hankittava viisumi päästäksesi kyseiseen maahan.

Sinulla on jonkin Schengen-alueen maan myöntämä vakiomuotoinen ja EU:n sääntöjen mukainen oleskeluasiakirja ja matkustat johonkin Schengen-alueen maahan. Tai oleskeluasiakirjasi on myönnetty ei-vakiomuotoisena, mistä on ilmoitettu EU:lle ja mikä on julkaistu verkossa julkisessa aitojen matkustus- ja henkilöasiakirjojen tietokannassa

Sinulla on jonkin Schengen-alueen maan myöntämä vakiomuotoinen ja EU:n sääntöjen mukainen oleskeluasiakirja ja matkustat johonkin Schengen-alueen ulkopuoliseen maahan. Tai oleskeluasiakirjasi on myönnetty ei-vakiomuotoisena, mistä on ilmoitettu EU:lle ja mikä on julkaistu verkossa julkisessa aitojen matkustus- ja henkilöasiakirjojen tietokannassa

Esimerkkitapaus

Schengen-alueen ulkopuolelle matkustettaessa tarvitaan kansallisen oleskeluluvan lisäksi maahantuloviisumi

Joyce, joka on Nigerian kansalainen, asuu miehensä Luukin kanssa tämän kotimaassa Alankomaissa. Koska Joyce on Alankomaiden kansalaisen perheenjäsen, hänelle on myönnetty kansallinen oleskelulupa Alankomaissa. Joyce haluaa matkustaa Luukin mukana, kun tämä lähtee työmatkalle Dubliniin. Koska Irlanti ei kuulu Schengen-alueeseen, Joyce tarvitsee maahantuloviisumin, jotta hän voi matkustaa Luukin kanssa Irlantiin.

Sinulla on jonkin Schengen-alueen ulkopuolisen maan myöntämä oleskeluasiakirja ja matkustat johonkin Schengen-alueen maahan

Sinulla on jonkin Schengen-alueen ulkopuolisen maan myöntämä oleskeluasiakirja ja matkustat johonkin Schengen-alueen ulkopuoliseen maahan

Maahantuloviisumin hakeminen lyhytaikaista oleskelua varten (enintään 90 päivää)

Jos perheenjäsenesi, jotka eivät ole EU-kansalaisia, tarvitsevat maahantuloviisumin, heidän on haettava sitä etukäteen kohdemaansa konsulaatista tai suurlähetystöstä. Jos hän matkustaa kanssasi tai on tulossa tapaamaan sinua toiseen EU-maahan, hakemus on käsiteltävä ripeästi ja maksutta:

Tärkeää

EU:n ulkopuolelta tulevan perheenjäsenesi on ilmoitettava viisumihakemuksessaan selkeästi, että hän hakee maahantuloviisumia ns. liikkuvan EU:n kansalaisen perheenjäsenenä. Jos tämä ei käy selvästi ilmi hakemuslomakkeesta, perheenjäsenesi saattaa joutua maksamaan vääräntyyppisestä viisumista.

Viisumihakemus – liiteasiakirjat

EU:n ulkopuolelta tulevan perheenjäsenesi on toimitettava viisumihakemuksensa mukana seuraavat asiakirjat:

Tämä luettelo on kattava: EU:n ulkopuolelta tulevilta perheenjäseniltäsi ei voida vaatia muita asiakirjoja hakemuksensa tueksi.

(Schengen-alueeseen kuuluvan maan myöntämät viisumit kelpaavat kaikissa Schengen-maissa.)

Tärkeää

Jos asut EU:n ulkopuolella ja perheenjäsenesi, joka ei ole EU-kansalainen, matkustaa kanssasi tai ilman sinua siihen EU-maahan, jonka kansalainen olet, EU:n sääntöjä ei välttämättä sovelleta ja perheenjäseneltäsi saatetaan periä viisumimaksu.

Rajalle saapuminen ilman maahantuloviisumia

Suositeltavinta on, että perheenjäsenesi, jotka eivät ole EU-kansalaisia, ovat tutustuneet sääntöihin etukäteen ja hankkineet tarvittavat asiakirjat ennen matkan alkua.

Jos he kuitenkin saapuvat rajalle passin kanssa mutta ilman maahantuloviisumia, rajavalvontaviranomaisten on annettava heille tilaisuus osoittaa jollakin tavalla, että he ovat perheenjäseniäsi (ns. liikkuvan EU-kansalaisen perheenjäseniä). He voivat tehdä sen todistamalla henkilöllisyytensä ja perhesiteensä EU-kansalaiseen (esimerkiksi vihki- tai syntymätodistuksella) sekä todistamalla, että he ovat matkustamassa EU-kansalaisen luokse tai kanssa (esimerkiksi todiste siitä, että EU-kansalainen asuu jo maassa, johon ollaan pyrkimässä). Jos he pystyvät todistamaan asian, heille on myönnettävä maahantuloviisumi välittömästi.

Jos perheenjäsenilläsi on vaikeuksia viisumin saannissa, voit ottaa yhteyttä EU:n neuvontapalveluihin .

Maahantulon epääminen

Joissakin poikkeustapauksissa EU-maa voi evätä maahantulon sinulta tai perheenjäseniltäsi "yleiseen järjestykseen, turvallisuuteen tai kansanterveyteen liittyvien syiden perusteella".

Jos maahantulo evätään, viranomaisten on todistettava, että sinä tai perheenjäsenesi aiheutatte "todellisen ja riittävän vakavan vaaran, joka on edelleen ajankohtainen".

Päätös on annettava sinulle tai perheenjäsenillesi kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin määräaikaan mennessä päätöksestä voi valittaa.

Lisätietoa EU:n maahantulomenettelyistä en es fr

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: