Tarkistettu viimeksi: 03/11/2020

Muut sukulaiset

Brexitin vaikutukset

Kysymyksiä ja vastauksia – EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeudet erosopimuksen mukaan

Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvia tai sinne muuttavia EU-kansalaisia koskevat säännöt muuttuvat 1.1.2021. Sama koskee EU-maassa asuvia tai sinne muuttavia Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia.

Minulla on pysyvä oleskeluoikeus Yhdistyneessä kuningaskunnassa/EU:ssa tai aion hankkia sen siirtymäkauden aikana.

Periaatteessa sinä ja perheenjäsenesi säilytätte pysyvän oleskeluoikeutenne isäntämaassanne. Tämä koskee myös perheenjäseniä, jotka eivät ole EU:n kansalaisia. Yhdistyneessä kuningaskunnassa sinun/teidän on kuitenkin haettava uutta oleskelustatusta EU:n oleskelustatusjärjestelmästä. EU:ssa sinun on tiedusteltava isäntämaasi viranomaisilta mahdollisimman pian, onko sinun/teidän haettava uutta oleskelustatusta.

Asun Yhdistyneessä kuningaskunnassa/EU:ssa, mutta minulla ei ole vielä pysyvää oleskeluoikeutta.

Periaatteessa sinä ja perheenjäsenesi säilytätte nykyisen oleskeluoikeutenne isäntämaassanne. Tämä koskee myös perheenjäseniä, jotka eivät ole EU:n kansalaisia. Yhdistyneessä kuningaskunnassa sinun/teidän on kuitenkin haettava uutta oleskelustatusta EU:n oleskelustatusjärjestelmästä. EU:ssa sinun on tiedusteltava isäntämaasi viranomaisilta mahdollisimman pian, onko sinun/teidän haettava uutta oleskelustatusta.

Haluan muuttaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan/EU:hun.

Sinä ja perheenjäsenesi voitte muuttaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai EU-maahan nykyisten EU-sääntöjen mukaisesti 31.12.2020 asti. Tämä koskee myös perheenjäseniä, jotka eivät ole EU:n kansalaisia. Yhdistyneessä kuningaskunnassa sinun/teidän on sen jälkeen haettava oleskelustatusta EU:n oleskelustatusjärjestelmästä. EU:ssa sinun on tiedusteltava isäntämaasi viranomaisilta, onko sinun/teidän rekisteröidyttävä ja onko uuden oleskelustatuksen hakeminen pakollista.

Haluan oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa/EU:ssa jonkin aikaa.

Nykyiset säännöt oleskelun ilmoittamisesta, oleskelun rekisteröimisestä, perheenjäsenten rekisteröimisestä EU-kansalaisten osalta ja perheenjäsenten rekisteröimisestä muiden kuin EU-kansalaisten osalta pysyvät voimassa ainakin 31.12.2020 asti.

Tarvitsen apua

Jos koet, että EU:n lainsäädännön mukaisia oikeuksiasi loukataan, ota yhteyttä neuvontaamme.

Tietoa ja ohjeita erosopimuksen täytäntöönpanosta ja kansalaisten oikeuksista

Jos olet EU-kansalainen ja muutat toiseen EU-maahan asumaan, työskentelemään tai opiskelemaan, EU-säännöt helpottavat muuttamista kanssasi. Tietoa siitä, kuinka perheenjäsenesi, joka ei ole puolisosi tai lapsesi, voi oleskella luonasi huollettavanasi.

Jos olet kuitenkin EU-kansalainen, joka ei ole asunut toisessa EU-maassa, sovelletaan vain kansallisia sääntöjä.

Enintään kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Jos sukulaisesi ovat EU-kansalaisia, he tarvitsevat vain voimassa olevan kansallisen henkilökortin tai passin.

Jos he eivät ole EU-kansalaisia, he tarvitsevat voimassa olevan passin sekä joissakin tapauksissa myös viisumin. Tämä riippuu siitä, mistä maasta he ovat kotoisin.

Lue lisää viisumivaatimuksista ja viisumivapaudesta.

Tarkista ennen lähtöäsi kohdemaasi konsulaatista, tarvitsevatko EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat perheenjäsenesi maahantuloviisumia ja kuinka kauan sellaisen saaminen kestää.

Pidä kansallinen henkilökortti helposti saatavilla

Useissa EU-maissa on aina pidettävä mukana kansallista henkilöllisyystodistusta tai passia.

Jos henkilöllisyyspaperit unohtuvat tällaisessa maassa kotiin, voit saada sakon tai joutua pidätetyksi, mutta se ei ole riittävä peruste sille, että sukulaisesi voitaisiin määrätä palaamaan kotimaahansa.

Tarkista, onko asuinmaassasi aina pidettävä mukana henkilökorttia tai passia:

Maassa oleskelusta ilmoittaminen

Jotkin EU-maat edellyttävät, että muiden maiden kansalaiset ilmoittavat maassa oleskelustaan viranomaisille kohtuullisen ajan kuluessa saapumisestaan. Jos et ilmoittaudu määräajassa, sinulle voidaan määrätä rangaistukseksi esimerkiksi sakkoa.

Yli kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Huollettavanasi oleva perheenjäsenesi voi oleskella luonasi yli 3 kuukautta.

Sukulainenvoi oleskella sillä edellytyksellä, että hän on

  • vakavasti sairas ja sinun on huolehdittava hänestä itse tai
  • taloudellisesti riippuvainensinusta.

Kumppanisivoi oleskella luonasi, jos teillä on pitkäaikainen parisuhde.

Uuden asuinmaasi viranomaiset tekevät päätökset tapauskohtaisesti ja ottavat huomioon elämäntilanteesi ja paikalliset määräykset.

EU:n lainsäädännön nojalla kumppanillasitai huollettavilla sukulaisillasion seuraavat oikeudet:

  • uuden asuinmaasi viranomaisten on käsiteltäväheidän hakemuksensa, joka koskee luonasi asumista, ja
  • viranomaisten on toimitettava päätöksensä kirjallisena mahdollisimman nopeasti
  • jos hakemus hylätään, päätöksestä on mahdollisuus valittaa. Hylkäävässä päätöksessä on ilmoitettava hylkäyksen perustelut ja päätöksen seuraukset ja kerrottava, miten kumppanisi tai sukulaisesi voi valittaa päätöksestä ja mihin mennessä valitus on tehtävä.

Jos olet työssä

Jos olet toisessa maassa työssä - paikallisen työnantajan palveluksessa, työkomennuksella tai itsenäisenä ammatinharjoittajana - viranomaiset ottavat tämän huomioon harkitessaan kumppanisi tai sukulaisesi oleskelulupapäätöstä.

Jos olet eläkeläinen tai opiskelija

Jos olet eläkeläinen tai opiskelija, sinun on osoitettava, että sinulla on itseäsi ja koko perhettäsi varten

  • riittävät tulot, jotta ette tarvitse toimeentulotukea
  • kattava sairausvakuutus uudessa asuinmaassanne.

Kansalliset viranomaiset eivät saa vaatia tulojen olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa.

Oleskelun rekisteröinti

Sukulaisesi tai kumppanisi on haettava viranomaisilta (yleensä kunnanvirastosta tai poliisiasemalta) oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus tai oleskelukortti kolmen kuukauden sisällä maahan saapumisestaan.

Poistumiskehotus ja karkotus

Sukulaisesi saa oleskella luonasi asuinmaassasi niin kauan kuin hän täyttää oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset saattavat antaa maastapoistumiskehotuksen.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi saattaa päättää karkottaa sukulaisesi maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että hän muodostaa todistettavasti vakavan uhan.

Karkotuspäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Pysyvä oleskelu

Sukulaisesi tai kumppanisi, joka ei ole EU-kansalainen, voi saada oikeuden pysyvään oleskeluun, jos hän on asunut laillisestiasuinmaassasi yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan.

Hän voi siis oleskella maassa haluamansa ajan, vaikka hänellä ei olisi työpaikkaa tai hän tarvitsisi toimeentulotukea. Hänellä on samat oikeudet ja hän voi saada samoja etuisuuksia kuin maan omat kansalaiset.

Oikeus pysyvään oleskeluun voidaan menettää, jos henkilö asuu maan ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta.

Lisätietoa:

Kuolema

Jos olet ollut työssätai ammatinharjoittajanatoisessa EU-maassa ja kuolet ennen pysyvän oleskeluoikeuden saamista, luonasi perheenjäsenenä oleskellut sukulainen tai kumppani voi myös saada oleskella pysyvästi, jos

  • kuolinsyysi oli työtapaturma tai työperäinen sairaus tai
  • kuolemantapauksen sattuessa olit asunut maassa yhtäjaksoisesti ainakin kahden vuoden ajan.

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: