Tarkistettu viimeksi: 15/09/2022

Kemikaalien rekisteröinti EU:ssa – REACH-asetus

Jos yrityksesi valmistaa kemiallista ainetta tai tuo sitä maahan Euroopan talousalueella (ETA) (Euroopan talousalueeseen kuuluvat EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja.) vähintään tonnin vuodessa, on tämä rekisteröitävä REACH-tietokantaan. REACH tarkoittaa kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

REACH-asetusta sovelletaan kaikkiin kemiallisiin aineisiin, ei pelkästään teollisuudessa vaan myös kotitalouksissa käytettäviin aineisiin, kuten maaleihin, puhdistusaineisiin, vaatteisiin, huonekaluihin ja sähkölaitteisiin. Näin ollen REACH-asetus vaikuttaa useimpiin yrityksiin Euroopan talousalueella (ETA).

Rekisteröimättömiä aineita ei saa pitää kaupan eikä käyttää.

REACH koskee yritystäsi, jos yrityksesi on

Asetuksen noudattaminen edellyttää, että kartoitat ja hallitset riskit, joita liittyy EU-/ETA-maissa valmistamiisi tai myymiisi aineisiin.

Kun rekisteröit aineita valmistajan tai maahantuojan ominaisuudessa, sinun on osoitettava Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) , miten ainetta käytetään turvallisesti, ja tiedotettava käyttöturvallisuustiedotteen avulla mahdollisille jatkokäyttäjille tarvittavista riskinhallintatoimista.

Jos yrityksesi on jatkokäyttäjä, sinun on noudatettava eri velvoitteita. Tärkein velvoite on toteuttaa käyttöturvallisuustiedotteessa eritellyt riskinhallintatoimet. Huolehdi myös siitä, että aineen käyttötavat ovat rekisteröintiasiakirjojen mukaisia ja varmista tiedonvälitys toimitusketjuun kuuluvien toimittajien ja käyttäjien kanssa.

Euroopan kemikaaliviraston Navigator-työkalunLinkki johtaa toiselle sivustolle avulla voit tarkistaa, mikä on roolisi ja vastuusi REACH-asetuksen täytäntöönpanossa ja sovelletaanko yritykseesi mahdollisesti joitain poikkeuksia.

Lisätietoja pienyritysten kannalta olennaisista seikoista löytyy Euroopan kemikaaliviraston verkkosivujen Tuki-osiosta.

Miten REACH toimii

REACH-asetuksella otettiin käyttöön kaupan pitämistä koskevat säännöt, joita sovelletaan aineisiin itsessään, aineiden seoksiin ja hyödykkeissä käytettäviin aineisiin. REACH-asetuksen avulla varmistetaan, että toimiala ottaa vastuun seuraavista:

Näiden lisäksi REACH-asetus valtuuttaa EU:n ryhtymään lisätoimiin, jos täydentävät toimet ovat tarpeen EU-tasolla. Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) Linkki johtaa toiselle sivustolle auttaa kaikkien tarvittavien toimenpiteiden koordinoinnissa ja toimeenpanossa:

Maksut ja palkkiot

REACH-asetuksessa edellytetään, että maksut ja palkkiot on maksettu. Niiden määrä ja maksuaika riippuvat kulloinkin kyseessä olevista toimenpiteistä. Pk-yritykset saavat maksuista alennuksia. Yrityksesi on myös otettava huomioon muut REACH-toimenpiteisiin liittyvät kustannukset, mukaan lukien:

Yrityksesi voi alentaa kustannuksia merkittävästi tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden asianomaisten osapuolten kanssa sekä valmistautumalla toimiin hyvissä ajoin.

Lisätietoa:

Katso myös

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Kansalliset neuvontapalvelut – kemikaalit

Kansallinen neuvontapalvelu toimii ensimmäisenä yhteyspisteenä CLP- ja REACH-asetusten mukaisiin velvoitteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Tuoteyhteyspiste

Tuoteyhteyspiste tarjoaa tietoa kansallisesta tuotelainsäädännöstä ja opastaa pääsyssä jonkin toisen EU-maan kansallisille markkinoille.

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: