Tarkistettu viimeksi: 02/04/2022

Työnhakijan perheenjäsenet

Jos olet EU-kansalainen ja muutat toiseen EU-maahan etsimään töitä, EU-sääntöjen ansiosta perheesi on helpompi seurata mukanasi. Tällä sivulla on tietoa siitä, kuinka perheenjäsenesi voivat muuttaa luoksesi.

Tärkeää

Vaikka olisit EU-kansalainen, EU-sääntöjä ei sovelleta, jos et ole muuttanut toiseen EU-maahan vaan asut siinä maassa, jonka kansalainen olet. Tällöin sovelletaan kansallisia sääntöjä.

Alle 6 kuukauden oleskelu ulkomailla

Jos olet EU-kansalainen, joka etsii töitä toisesta EU-maasta, voivat puolisosi, lapsesi, lapsenlapsesi, vanhempasi ja isovanhempasi, jotka ovat EU-kansalaisia, oleskella siellä kanssasi samoilla ehdoilla kuin muutkin EU-kansalaiset.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia ryhmiä:

Jos puolisosi, lapsesi, lapsenlapsesi, vanhempasi tai isovanhempasi ei ole EU-kansalainen tai ei täytä EU-kansalaisten oleskelulle asetettuja ehtoja, hän voi kuitenkin oleskella luonasi uudessa asuinmaassasi perheenjäsenenä, koska sinä olet työtä hakeva EU-kansalainen.

Jotkin EU-maat edellyttävät, että perheenjäsenet ilmoittavat maassa oleskelustaan viranomaisille (usein kunnantalolla tai poliisilaitoksella) kohtuullisen ajan kuluessa saapumisestaan maahan.

Oleskelulupa

EU-kansalaisen perheenjäseneltä, joka ei itse ole EU-kansalainen, voidaan edellyttää oleskeluluvan hankkimista.

Yhtäläinen kohtelu

Puolisoasi, lastasi, lapsenlastasi, vanhempaasi tai isovanhempaasi, joka oleskelee kanssasi uudessa asuinmaassasi, on kohdeltava samoin kuin maan omia kansalaisia. Tämä pätee esimerkiksi työhön pääsyyn, palkkaukseen ja kouluun ilmoittautumiseen.

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

Puolisosi, lapsesi, lapsenlapsesi, vanhempasi tai isovanhempasi voi asua maassa kanssasi niin kauan kuin hän täyttää oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset voivat kehottaa häntä poistumaan.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää poistaa hänet maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että hän todistettavasti muodostaa erittäin vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa .

Yli 6 kuukauden oleskelu ulkomailla

Riippumatta siitä, onko puolisosi, lapsesi, lapsenlapsesi, vanhempasi tai isovanhempasi EU-kansalainen vai ei, hän voi oleskella kanssasi uudessa asuinmaassasi tietyillä ehdoilla:

  • jos olet jäänyt työttömäksi uudessa asuinmaassasi, sinun on voitava todistaa se ja sinun on täytettävä tietyt ehdot, TAI
  • jos olet hakemassa ensimmäistä työpaikkaasi uudessa maassa, sinun on voitava todistaa, että etsit työtä aktiivisesti ja että työllistymismahdollisuutesi ovat realistiset.

Esimerkkitapaus

Celia on saksalainen ja työskentelee Itävallassa. Hän aviomiehensä Özgür on turkkilainen. Koska Özgür on Celian puoliso, hän saa oleskeluluvan, joka oikeuttaa asumiseen ja työntekoon Itävallassa. Runsaan vuoden kuluttua Celia jää työttömäksi. Hän rekisteröityy Itävallan työvoimatoimistossa työttömäksi työnhakijaksi ja etsii uutta työtä. Sekä Özgür että Celia saavat edelleen asua Itävallassa.

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: