Tarkistettu viimeksi: 08/02/2019

Puoliso ja lapset, jotka eivät ole EU-kansalaisia

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Jos olet EU-kansalainen ja muutat toiseen EU-maahan asumaan, työskentelemään tai opiskelemaan, EU-säännöt helpottavat muuttamista kanssasi. Tällä sivulla on tietoa edellytyksistä, joilla puolisosi, lapsesi ja lapsenlapsesi voivat muuttaa mukanasi, vaikka he eivät olisikaan EU-kansalaisia.

Jos et kuitenkaan ole asunut toisessa EU-maassa, sovelletaan vain kansallisia sääntöjä.

Jos olet naimisissa samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa ja muutat toiseen EU-maahan,uuden asuinmaasi on tunnustettava puolisosi oleskeluoikeudet. Tämä pätee myös silloin, jos uusi asuinmaasi ei tunnusta samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittoa.

Enintään kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi, lapsesi tai lapsenlapsesi voi oleskella luonasi toisessa EU-maassa. Jos hänen oleskelunsa kestää alle kolme kuukautta, hän tarvitsee ainoastaan voimassa olevan passin ja joissakin tapauksissa lähtömaansa perusteella maahantuloviisumin.

Lue lisää viisumivaatimuksista ja viisumivapaudesta.

Tarkista ennen lähtöäsi kohdemaasi konsulaatista, tarvitsevatko EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat perheenjäsenesi maahantuloviisumia ja kuinka kauan sellaisen saaminen kestää.

Maassa oleskelusta ilmoittaminen

Jos puolisosi, lapsesi tai lapsenlapsesi ei ole EU:n kansalainen, muutamissa EU-maissa hänen on ilmoitettava maassa oleskelustaan viranomaisille kohtuullisen ajan kuluessa. Muuten hänelle voidaan määrätä rangaistukseksi esimerkiksi sakkoa.

Ennen kuin perheenjäsenesi muuttaa toiseen maahan, tarkista, mihin mennessä kansallisille viranomaisille on ilmoitettava maassa oleskelusta ja kuinka se tapahtuu.

Puolisosi, lastesi ja lapsenlastesi on pidettävä passi aina mukanaan.

Muutamissa EU-maissa passin unohtamisesta kotiin saattaa olla seurauksena sakkoa tai pidätys, mutta se ei ole riittävä peruste sille, että heidät voitaisiin määrätä palaamaan kotimaahansa.

Yhdenvertainen kohtelu

Puolisoasi, lapsiasi ja lapsenlapsiasi on kohdeltava oleskelunsa aikana samoin kuin maan omia kansalaisia erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi työhön pääsy, palkka-asiat, työllistymisen tukitoimet tai kouluun ilmoittautuminen.

Edes matkailijoina maassa oleskelevilta ei saa periä korkeampia maksuja esimerkiksi museokäynneistä tai matkalipuista.

Poikkeus: Jos olet eläkeläinen, muutamissa EU-maissa sinulta ja perheeltäsi saatetaan evätä toimeentulotuki kolmen ensimmäisen maassaoleskelukuukautesi ajan.

Karkotus

Uusi asuinmaanne voi poikkeustapauksessa päättää karkottaa maasta puolisosi, lapsesi tai lapsenlapsesi, joka ei ole EU-kansalainen. Tämä edellyttää kuitenkin, että puolisosi, lapsesi tai lapsenlapsesi on todistettavasti on vakava uhka yleiselle järjestykselle, turvallisuudelle tai kansanterveydelle.

Karkotuspäätös on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Yli kolmen kuukauden mittainen oleskelu

Jos olet työssä

Jos olet toisessa maassa työssä– paikallisen työnantajan palveluksessa, työkomennuksella tai itsenäisenä ammatinharjoittajana – puolisosi tai huollettavanasi olevat lapset ja lastenlapset, jotka eivät ole EU-kansalaisia, voivat oleskella luonasi ilman, että heiltä edellytetään muiden ehtojen täyttymistä.

Jos olet eläkkeellä

Jos olet toisessa maassa asuva eläkeläinen, puolisosi, lapsesi ja lapsenlapsesi, jotka eivät ole EU-kansalaisia, voivat asua luonasi, jos sinulla on itseäsi ja koko perhettäsi varten

Jos olet opiskelija

Jos olet toisessa maassa asuva opiskelija, puolisosi tai huollettavanasi oleva lapsi tai lapsenlapsi voi asua luonasi, jos

Oleskelukortti

EU:n ulkopuolelta kotoisin olevan puolisosi, lastesi ja lastenlastesi on haettava uuden asuinmaanne viranomaisilta (yleensä kunnanvirastosta tai poliisiasemalta) oleskeluasiakirjaa kolmen kuukauden kuluessa maahan saapumisesta.

Lue lisätietoa perheenjäsenen, joka ei ole EU-kansalainen, oleskelukortista.

Yhdenvertainen kohtelu

Uudessa asuinmaassasi EU:n ulkopuolelta kotoisin olevaa puolisoasi, lastasi ja lapsenlastasi on kohdeltava samoin kuin maan omia kansalaisia erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi työhön pääsy, palkka-asiat, työllistymisen tukitoimet tai kouluun ilmoittautuminen.

Poistumiskehotus ja karkotus

Puolisosi, lapsesi tai lapsenlapsesi saavat oleskella luonasi asuinmaassasi niin kauan kuin he täyttävät oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset saattavat antaa maastapoistumiskehotuksen.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi saattaa päättää karkottaa perheenjäsenesi maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että hän muodostaa todistettavasti vakavan uhan.

Karkotuspäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Esimerkkitapaus

Saksalainen Irina asuu Irlannissa. Hänen venäläinen äitinsä haki oleskelukorttia Irlannista. Hakemusta varten äitiä pyydettiin luovuttamaan passinsa.

Irlannin viranomaiset ilmoittivat Irinalle, että oleskelukortin myöntäminen saattaisi kestää jopa vuoden. Irinan äiti huolestui: jos hän ei saisi passiaan ajoissa takaisin, hän ei pääsisi Venäjälle jouluksi, eikä ainakaan pääsisi takaisin Irlantiin poissaolonsa jälkeen.

EU:n ulkopuolelta kotoisin olevien perheenjäsenten oleskeluoikeus tarkoittaa kuitenkin, että Irlannin viranomaisten on myönnettävä oleskelukortti kuuden kuukauden kuluessa, eivätkä viranomaiset voi ottaa hakijan passia haltuunsa kortin myöntämisajaksi.

Kuolema

Jos olet asunutlaillisesti toisessa EU-maassa ja kuolet ennen pysyvän oleskeluoikeuden saamista, EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi, lapsesi tai lapsenlapsesi voivat mahdollisesti jäädä maahan, jos he ovat asuneet siellä vähintään vuoden ennen kuolemaasi.

Maahan jääminen on mahdollista vain, jos EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat perheenjäsenesi täyttävät samat oleskelun ehdot kuin EU-kansalaisetkin.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia ryhmiä:

Avioero

Jos eroat puolisostasi ennen kuin olet saanut pysyvän oleskeluoikeuden toisessa maassa (mitä varten edellytetään yleensä viiden vuoden oleskelua), EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi, lapsesi tai lapsenlapsesi voi jäädä maahan, jos

Maahan jääminen on mahdollista vain, jos EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat perheenjäsenesi täyttävät samat oleskelun ehdot kuin EU-kansalaisetkin.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia ryhmiä:

Pysyvä oleskelu

Puolisosi, lapsesi ja lapsenlapsesi, jotka eivät ole EU-kansalaisia, voivat saada oikeuden pysyvään oleskeluun, jos he ovat asuneet laillisesti asuinmaassanne yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan.

He voivat oleskella maassa haluamansa ajan, vaikka heillä ei olisi työpaikkaa tai he tarvitsisivat toimeentulotukea. Perheenjäsenillä on samat oikeudet ja he voivat saada samoja etuisuuksia kuin maan omat kansalaiset.

Oleskelu katsotaan yhtäjaksoiseksi seuraavista huolimatta:

Oikeus pysyvään oleskeluun voidaan menettää, jos henkilö asuu maan ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta.

Kuolema

Jos olet ollut työssä tai ammatinharjoittajana toisessa EU-maassa ja kuolet ennen pysyvän oleskeluoikeuden saamista, EU:n ulkopuolelta kotoisin olevaa puolisosi, lapsesi tai lapsenlapsesi voi jäädä pysyvästi asumaan, jos

Pysyvä oleskelukortti

Lue lisää, miten haetaan pysyvää oleskelukorttia, joka todistaa EU-kansalaisen perheenjäsenen oikeuden oleskella maassa ehdoitta.

Poistumiskehotus ja karkotus

EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi, lapsesi ja lapsenlapsesi saavat oleskella luonasi toisessa EU-maassa niin kauan kuin he täyttävät oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset saattavat antaa maastapoistumiskehotuksen.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi saattaa päättää poistaa perheenjäsenesi maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että hän muodostaa todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Karkotuspäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: