Tarkistettu viimeksi: 20/05/2019

Valmisteveron alaiset tuotteet

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Perussäännöt

Jos yritys valmistaa tai myy valmisteveron alaisia tuotteita (alkoholi, alkoholijuomat, energiatuotteet, sähkö, tupakkatuotteet), sen on noudatettava valmisteveroa koskevia sääntöjä.

Valitse maa

* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoaValmisteveron alaisiin tuotteisiin saattaa EU-maissa kohdistua muitakin veroja.

Huom. Valmisteveroa koskevia EU-sääntöjä ei sovelleta seuraavilla EU:hun kuuluvilla alueilla:

Alueet

 • Kanariansaaret
 • Ranskan merentakaiset departementitfr
 • Kanaalisaaret
 • Ahvenanmaa
 • Helgolandin saari
 • Büsingenin alue
 • Ceuta
 • Melilla
 • Livigno
 • Campione d'Italia
 • Luganojärven Italialle kuuluvat vesialueet

Joissakin tapauksissa maksettavat valmisteverot määräytyvät toisen maan verokannan mukaan:

Tuotteet

Alkoholi ja alkoholijuomat

Alennetut verokannat ja poikkeukset

EU-säännöissä määritetään alkoholin ja alkoholijuomien valmisteveron vähimmäistaso. Ks. täydellinen luettelo alkoholin ja alkoholijuomienpdfen valmisteverokannoista EU:ssa.

Joissakin maissa sovelletaan lisäksi eräitä erityissääntöjä.

 • Pienpanimot (enintään 200 000 hl olutta vuodessa tuottavat) ja -tislaamot (enintään 10 hl puhdasta alkoholia vuodessa) voivat saada enintään 50 % helpotuksen perussäännön mukaisesta verosta.
 • Myös pienet viinintuottajat (enintään 1 000 hl vuodessa) voivat saada alennuksen tai vapautuksen.
 • Kotitekoisista tuotteista, joita ei ole valmistettu kaupalliseen tarkoitukseen, valmisteveroa on maksettava ainoastaan väkevistä alkoholijuomista.
 • Alennettuja valmisteverokantoja voidaan soveltaa viiniin ja käymällä valmistettuihin juomiin, joiden alkoholipitoisuus on enintään 8,5 tilavuusprosenttia.

Energiatuotteet ja sähkö

Energiatuotteita ja sähköä verotetaan, kun niitä käytetään

Energiatuotteet, joita käytetään raaka-aineena tai kemiallisessa pelkistyksessä tai elektrolyyttisissä tai metallurgisissa prosesseissa, eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan, joten EU-maat voivat päättää, kannetaanko niistä veroa.

Tärkeimmät verotettavat tuotteet ovat

Alennetut verokannat ja poikkeukset

Pakolliset verovapautukset

 • energiatuotteet ja sähkö, joita käytetään sähkön tuottamiseen (niitä voidaan kuitenkin verottaa ympäristösyistä)
 • energiatuotteet, jotka toimitetaan käytettäviksi moottoripolttoaineena muussa ilmailussa kuin yksityisessä huvi-ilmailussa
 • energiatuotteet, jotka toimitetaan käytettäviksi moottoripolttoaineena muilla kuin huvialuksilla harjoitettavassa vesiliikenteessä EU:n vesillä.

Vapaaehtoiset verovapautukset tai EU:n vähimmäisverotasoja alhaisemmat veronalennukset:

 • "vihreä" sähkö
 • erittäin tehokkaasta lämmön ja sähkön yhteistuotannosta saatava sähkö
 • lämmön ja sähkön yhteistuotannossa käytettävät energiatuotteet
 • energiatuotteet, joita käytetään moottoripolttoaineena sisävesiväylien alusliikenteessä
 • kotitalouksien kuluttama sähkö, maakaasu, hiili ja kiinteät polttoaineet.
 • energiaintensiivinen liiketoiminta (tietyin edellytyksin)
 • biopolttoaineet (tietyin edellytyksin).

EU:n vähimmäisverotasoja korkeammat, vapaaehtoisesti eriytetyt verokannat:

 • julkinen liikenne
 • ambulanssit
 • kaasuöljyn kaupallinen käyttö (suuret kuorma-autot)
 • eriyttäminen energiatuotteen määrän ja laadun (esim. polttoaineen rikkipitoisuuden) perusteella.

EU-säännöissä määritetään energiatuotteiden valmisteveron vähimmäistasot. Ks. täydellinen luettelo energiatuotteidenpdfen valmisteverokannoista EU:ssa.

Tupakkatuotteet

Tupakan valmisteverojafrdeen koskevassa EU-lainsäädännössä säädetään seuraavista veronalaisista tuoteluokista:

EU-lainsäädännössä säädetään verotuksen periaatteista ja vahvistetaan sovellettavat vähimmäisverokannat.

Ks. täydellinen luettelo tupakkatuotteidenpdfen valmisteverokannoista EU:ssa.

 

Muut poikkeukset

Valmisteveron alaiset tuotteet on yleensä vapautettu valmisteverosta, kun ne tulevat seuraavien tahojen käyttöön:

 • diplomaatti- tai konsulikunta
 • Naton jäsenmaan asevoimat
 • kansainväliset järjestöt.

Kun valmisteveron alaisia tuotteita toimitetaan edellä mainittuun käyttöön, ne on varustettava vapautustodistuksella.

EU-maat voivat myös vapauttaa tuotteen valmisteverosta, kun se myydään:

 • verovapaassa myymälässä ja kuljetetaan matkustajan henkilökohtaisissa matkatavaroissa EU:n ulkopuoliseen maahan tai EU:n alueella kohteeseen, joka on vapautettu valmisteverosta
 • lentokoneessa tai laivalla sellaisen matkan aikana, jonka lähtö- tai kohdemaa ei kuulu EU:hun tai on EU:n alueella mutta vapautettu valmisteverosta.

Muita vastaavia aiheita

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Paikalliset yritystukipalvelut - Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Jaa tämä sivu: