Senest tjekket: 24/08/2020

Jobsøgendes familie

Brexit – hvad nu?

Spørgsmål og svar – rettigheder for EU-borgere og britiske statsborgere som anført i udtrædelsesaftalen

Den 1. januar 2021, ændres reglerne for EU-borgere, der bor i eller flytter til Storbritannen. Reglerne ændres også for britiske statsborgere, der bor i eller flytter til et EU-land.

Jeg har fast bopæl i Storbritannien/EU eller vil få det i løbet af overgangsperioden

I princippet vil du og dine familiemedlemmer fortsat have permanent opholdstilladelse i dit værtsland. Dette omfatter ikke familiemedlemmer fra lande uden for EU. I Storbritannien skal du dog ansøge i henhold til ordningen vedrørende tidsubegrænset opholdsret for at få tildelt en ny opholdstilladelse. I EU skal du hurtigst muligt spørge myndighederne dit værtsland, om det er obligatorisk at ansøge om en ny opholdsstatus.

Jeg er bosiddende i Storbritannien/EU, men har endnu ikke permanent opholdstilladelse

I princippet vil du og dine familiemedlemmer fortsat have din nuværende opholdstilladelse i dit værtsland. Dette omfatter ikke familiemedlemmer fra lande uden for EU. I Storbritannien skal du dog ansøge i henhold til ordningen vedrørende tidsubegrænset opholdsret for at få tildelt en ny opholdstilladelse. I EU skal du hurtigst muligt spørge myndighederne dit værtsland, om det er obligatorisk at ansøge om en ny opholdsstatus.

Jeg vil gerne flytte til Storbritannien/EU

Du og dine familiemedlemmer kan indtil den 31. december 2020 flytte til Storbritannien eller et EU-land i henhold til de nuværende EU-regler. Dette omfatter ikke familiemedlemmer fra lande uden for EU. I Storbritannien skal du dernæst ansøge i henhold til ordningen vedrørende tidsubegrænset opholdsret. I EU skal du spørge myndighederne dit værtsland, om du skal lade dig registrere, og om det er obligatorisk at ansøge om en ny opholdsstatus.

Jeg vil gerne rejse til Storbritannien/EU for et kort ophold

De nuværende regler om anmeldelse af ophold, registrering af ophold i udlandet, registrering af familiemedlemmer fra EU-lande og registrering af familiemedlemmer fra ikke-EU-lande vil fortsat gælde mindst indtil den 31. december 2020.

Jeg har brug for hjælp

Hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til EU-reglerne bliver overtrådt, kan du kontakte vores hjælpetjeneste.

Læs mere om gennemførelsen af udtrædelsesaftalen og borgernes rettigheder

Hvis du er EU-borger og er flyttet til et andet EU-land for at søge job, gør EU-reglerne det lettere for din familie at følge med dig. På denne side kan du læse mere om, hvordan din familie kan flytte med dig.

Hvis du er EU-borger og bor i dit hjemland, gælder EU-reglerne ikke. Her gælder de nationale regler.

Udlandsophold i op til 6 måneder

Hvis du som EU-borger leder efter job i et andet EU-land, må din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre, hvis de er EU-borgere, opholde sig der sammen med dig, på samme administrative vilkår som andre EU-borgere.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Hvis din ægtefælle, dine (børne)børn eller (bedste)forældre ikke er EU-borgere eller ikke opfylder opholdsbetingelserne for EU-borgere, må de fortsat blive med dig i dit nye land som familiemedlemmer til en EU-borger, der søger arbejde.

Visse EU-lande kræver, at dine familiemedlemmer anmelder deres ophold til de relevante myndigheder (ofte på rådhuset eller den lokale politistation) inden for en rimelig frist efter ankomst.

Opholdskort

Familiemedlemmer til EU-borgere fra lande uden for EU skal muligvis ansøge om et opholdskort.

Ligebehandling

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre skal under deres ophold i landet behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, indskrivning i skoler osv.

Anmodning om udrejse/udvisning

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre kan blive boende hos dig i landet, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Udlandsophold i mere end 6 måneder

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller (bedste)forældre kan, uanset om de er EU-borgere eller ej, blive hos dig i det nye land på visse betingelser:

  • hvis du har mistet dit job i dit nye land, skal du kunne demonstrere dette og opfylde de nødvendige betingelser, ELLER
  • hvis du leder efter dit første job i dit nye land, skal du kunne bevise, at du søger aktivt, og at du har realistiske chancer for at finde et.

Sagseksempel

Celia er fra Tyskland og arbejder i Østrig. Hun er gift med Özgür, som er tyrkisk statsborger. Özgür har som Celias ægtefælle fået et opholdskort, så han kan bo og arbejde i Østrig. Efter 13 måneder mister Celia sit job. Hun melder sig arbejdsløs hos den østrigske arbejdsformidling og leder efter nyt job. Både Özgür og Celia kan nu blive i Østrig.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: