Senest tjekket: 09/04/2019

Jobsøgendes familie

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Hvis du er EU-borger og er flyttet til et andet EU-land for at søge job, gør EU-reglerne det lettere for din familie at følge med dig. På denne side kan du læse mere om, hvordan din familie kan flytte med dig.

Hvis du er EU-borger og bor i dit hjemland, gælder EU-reglerne ikke. Her gælder de nationale regler.

Udlandsophold i op til 6 måneder

Hvis du som EU-borger leder efter job i et andet EU-land, må din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre, hvis de er EU-borgere, opholde sig der sammen med dig, på samme administrative vilkår som andre EU-borgere.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Hvis din ægtefælle, dine (børne)børn eller (bedste)forældre ikke er EU-borgere eller ikke opfylder opholdsbetingelserne for EU-borgere, må de fortsat blive med dig i dit nye land som familiemedlemmer til en EU-borger, der søger arbejde.

Visse EU-lande kræver, at dine familiemedlemmer anmelder deres ophold til de relevante myndigheder (ofte på rådhuset eller den lokale politistation) inden for en rimelig frist efter ankomst.

Opholdskort

Familiemedlemmer til EU-borgere fra lande uden for EU skal muligvis ansøge om et opholdskort.

Ligebehandling

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre skal under deres ophold i landet behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, indskrivning i skoler osv.

Anmodning om udrejse/udvisning

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre kan blive boende hos dig i landet, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Udlandsophold i mere end 6 måneder

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller (bedste)forældre kan, uanset om de er EU-borgere eller ej, blive hos dig i det nye land på visse betingelser:

  • hvis du har mistet dit job i dit nye land, skal du kunne demonstrere dette og opfylde de nødvendige betingelser, ELLER
  • hvis du leder efter dit første job i dit nye land, skal du kunne bevise, at du søger aktivt, og at du har realistiske chancer for at finde et.

Sagseksempel

Celia er fra Tyskland og arbejder i Østrig. Hun er gift med Özgür, som er tyrkisk statsborger. Özgür har som Celias ægtefælle fået et opholdskort, så han kan bo og arbejde i Østrig. Efter 13 måneder mister Celia sit job. Hun melder sig arbejdsløs hos den østrigske arbejdsformidling og leder efter nyt job. Både Özgür og Celia kan nu blive i Østrig.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: