Forretninger
Senest tjekket: 16/11/2022

Sådan arrangerer du planlagt lægebehandling i udlandet

I visse tilfælde har du ret til at arrangere lægebehandling – f.eks. konsultation hos en specialist, operation eller behandling for en bestemt sygdom – i et andet EU-land og få refunderet udgifterne af din sygesikring.

Du kan få planlagt lægebehandling i et andet EU-land på to måder:

Mulighed 1 – anmod om en forhåndstilladelse (S2-blanket)

Med en S2-blanket dækker din sygesikring direkte udgifterne til behandlingen i et andet EU-land.
Hvis du vælger denne mulighed, kan du kun bruge offentlige sundhedsydelser, og du skal altid søge om forhåndstilladelse (en S2-blanket) før du rejser til udlandet for at modtage behandling. Din sygesikring er forpligtet til at give dig forhåndstilladelse til den behandling, du søger om, hvis den er dækket af din sygesikring, og du ikke kan modtage behandlingen i dit eget land inden for en tidsfrist, som er lægeligt forsvarlig. 

Hvis du har fået S2-blanketten, refunderes dine udgifter til behandlingen i henhold til reglerne i det land, du bliver behandlet i. Det er myndighederne i dit hjemland og i behandlingslandet, der tager sig af afregningen. I princippet skal du ikke betale for behandlingen. 

Advarsel

Hvis de personer, der er forsikret i det land, hvor du modtager behandling, skal betale for den pågældende behandling, skal du også betale for den. Bagefter vil du få refunderet udgifterne i henhold til de betingelser og refusionssatser, som gælder i det land.

Mulighed 2 – anmod om refusion efter behandlingen

Du kan også selv betale for din planlagte lægebehandling og få nogle af eller alle dine udgifter refunderet, når du kommer hjem. Denne ordning gælder for både offentlig og privat sundhedspleje i et andet EU-land.


Du vil få refunderet udgifterne i henhold til de refusionssatser, der gælder for behandlingen i det land, hvor du er forsikret. Hvis du er forsikret i et land, der ikke har en refusionsordning, vil din nationale sygesikring betale dig efter en sats, der er baseret på omkostningerne ved denne behandling i dit hjemlands sundhedssystem.

Advarsel

Afhængigt af typen af behandling, som du har brug for, og reglerne i dit land kan du få brug for forhåndstilladelse fra din sygesikring. Blanketten til forhåndstilladelse ved mulighed 2 er udarbejdet af det enkelte land. Mange EU-lande kræver forhåndstilladelse til behandling, der indebærer hospitalsophold eller dyrt medicinsk udstyr. Der kan ikke kræves forhåndstilladelse til f.eks. en konsultation.

Spørg din sygesikring eller dit nationale kontaktpunkt om, hvorvidt du har brug for forhåndstilladelse. Her kan du også finde links til lister over behandlinger, der kræver forhåndstilladelse i dit land. Din ansøgning om forhåndstilladelse skal godkendes, hvis du ellers skal vente for længe på at blive behandlet i dit hjemland. Når din sygesikring vurderer din ansøgning, er den også forpligtet til at vurdere, hvorvidt det er muligt at give dig en S2-blanket.

Mulighed 1 med en S2-blanket vil som regel bedre kunne betale sig for dig, hvis de, der er forsikret i det land, hvor du modtager behandling, ikke skal betale for denne behandling. Det vil også kunne betale sig for dig, hvis reglerne for refusion i dit hjemland er mere fordelagtige end i det land, hvor du bliver behandlet. I sidstnævnte tilfælde har du ret til et tillæg fra din sygesikring. Hvis du har brug for privat lægebehandling, kan du kun bruge mulighed 2.

Læs mere om udgifter og refusion ved planlagt lægebehandling.

Eksempel

Spørg dit nationale kontaktpunkt og din sygesikring, inden du arrangerer behandling i udlandet

Aurélie bor i Frankrig. Hun skal have en operation og har fundet en klinik, der specialiserer sig i denne type operation i Luxembourg, hvor hendes forældre bor. Hun har fundet en specialist på et offentligt hospital i nærheden af forældrenes hjem, men ved ikke rigtig, hvordan hun skal få arrangeret sin behandling dér.

Aurélie ringer til det nationale kontaktpunkt i Frankrig og sin sygesikring. Her får hun al den information, hun skal bruge for at ansøge om en forhåndstilladelse, og udfylder den påkrævede blanket. Hvis hun får tilladelsen, kan hun derefter aftale behandlingen direkte med hospitalet i Luxembourg.

Sådan arrangerer du behandling, hvis du ikke har brug for forhåndstilladelse fra din sygesikring.

1. Tjek, hvordan du er dækket – undersøg:

2. Find et behandlingssted

Du skal finde en sundhedsudbyder (et hospital, en klinik eller lignende), der tilbyder den behandling, du har brug for, i et andet EU-land. For at gøre dette kan du:

Vær opmærksom på, at sygesikringssystemet i andre EU-lande ikke nødvendigvis fungerer på samme måde som i dit hjemland. Du skal også være opmærksom på, at hvis du modtager planlagt behandling uden en S2-blanket i et andet EU-land, kan det være, at du vil blive behandlet som en privat patient til private priser. Den refusion, du modtager, vil dog altid være baseret på prisniveauet for offentlig behandling i dit eget land. Derfor vil du selv skulle dække en eventuel forskel i prisen.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: