Senest tjekket: 09/06/2022

Priser og betaling

Når du køber varer eller tjenesteydelser i EU, skal du have klar information om den samlede pris, herunder alle afgifter og yderligere gebyrer.

Ved onlinekøb skal du klart tilkendegive – f.eks. ved at klikke på en knap – at du forstår, at du er forpligtet til at betale, når du afgiver en bestilling.

Advarsel

Hvis du vil foretage en onlinebetaling på over 30 euro, skal du bruge en kombination af mindst to autentificeringselementer, f.eks.:

  • noget, du er i fysisk besiddelse af (som din mobiltelefon eller kortlæser), OG noget, du husker (en pinkode eller et password)
  • noget, du er i fysisk besiddelse af (som din mobiltelefon eller kortlæser), OG noget, som er en del af dig (dit fingeraftryk)
  • noget, du husker (en pinkode eller et password), OG noget, som er en del af dig (dit fingeraftryk)

Det gør dine betalinger sikrere.

Ekstragebyrer: gebyrer for anvendelse af betalingskort

Forhandlere i EU må ikke opkræve ekstragebyrer for betaling med kreditkort eller debetkort. Den eneste undtagelse til denne regel er betaling med American Express/Diners Club og firmakreditkort, hvor regningen sendes til din arbejdsgiver i stedet for dig. Hvis du bruger sådanne kort, kan du stadig blive opkrævet et gebyr, men det må ikke være højere end forhandlerens reelle omkostning ved behandlingen af din betaling.

Vær opmærksom på, at hvis du betaler i en anden EU-valuta end euro, kan din kortudsteder stadig opkræve et vekselgebyr, når du bruger dit kort i et andet EU-land.

Gebyrer for yderligere tjenesteydelser

Du skal give samtykke til eventuelle yderligere gebyrer, som forhandleren beder om, f.eks. for hurtig levering, indpakning af gaver eller rejseforsikring.

Forhandleren må ikke opkræve betaling for disse tjenesteydelser, medmindre du udtrykkeligt har valgt dem. Hvis der er felter, som på forhånd er krydset af, på en forhandlers website, betyder det ikke, at du har givet dit samtykke, og du vil derfor have ret til at få refunderet gebyrer, som er opkrævet på denne måde.

Eksempel

Forhandleren skal oplyse dig om den fulde pris (inklusive skatter og afgifter), inden du betaler.

Ewa fra Polen købte nogle bøger fra en forhandler på nettet. Men der blev trukket mere på hendes kreditkort, end der var angivet på forhandlerens website, da hun skulle betale. Det gik op for Ewa, at forhandleren ikke havde oplyst hende om leveringsomkostningerne, som først var blevet tilføjet, efter hun havde gennemført købet.

Ifølge EU's regler har forhandlere pligt til at give korrekte og fuldstændige oplysninger om prisen, inden en kunde foretager et køb på nettet, og derfor anmeldte Ewa sagen til både forhandleren og de polske myndigheder. Efter myndighederne gik ind i sagen, fik hun tilbagebetalt differencen.

Vekselgebyrer ved betaling i en anden valuta

Når du køber et produkt eller en tjenesteydelse, hvis pris er angivet i en anden valuta end din hjemvaluta, betaler du måske mere end bare købsprisen. Og når du hæver kontanter i en pengeautomat i en anden valuta end din hjemvaluta, betaler du måske mere end bare det hævede beløb. Ekstraomkostningerne kan omfatte:

Når du køber noget i en fysisk butik eller online, vil du nogle gange få tilbudt at betale enten i den lokale valuta eller i din hjemvaluta. Hvis du betaler i den lokale valuta, skal du vente på dit kontoudtog eller din kreditkortfaktura for at se, hvor meget transaktionsomkostningerne i din hjemvaluta udgør. Dette er ofte den billigste valgmulighed. Hvis du betaler i din hjemvaluta, ved du straks, hvor meget du skal betale. Men de ekstra gebyrer gør ofte denne valgmulighed meget dyrere.

Hvis en forhandler eller en hjemmeside giver dig mulighed for at betale i din egen valuta, skal have at vide, hvor meget det koster. Denne ekstraomkostning bør være en vis procentdel oven i Den Europæiske Centralbanks seneste valutakurs.

Eksempel: Et hotel giver dig mulighed for at vælge mellem at betale for dit ophold i den lokale valuta eller i din hjemvaluta. Hvis du vælger din hjemvaluta, skal hotellet omregne fakturabeløbet efter ECB's kurs og fortælle dig, hvor stor en procentdel, der bliver lagt oven i beløbet.

Din banks eller kortudbyders website skal også indeholde information om denne type gebyrer. Under alle omstændigheder har du altid ret til at sige nej og betale i den lokale valuta.

Prisdiskrimination

Som EU-borger eller bosiddende i et EU-land må du ikke blive opkrævet en højere pris end andre alene på grund af nationalitet eller bopælsland, når du køber varer eller tjenesteydelser i EU.

Når du køber varer online i EU, kan priserne variere fra land til land eller mellem forskellige udgaver af det samme website, f.eks. på grund af forskelle i leveringsomkostninger. Men hvis du køber varer på nettet uden levering på tværs af landegrænser (f.eks. hvis du køber noget, som du ønsker selv at hente hos forhandleren eller i en butik), har du krav på at få dem tilbudt til samme pris og på at få de samme specialtilbud som købere, der bor i det pågældende EU-land. Du må ikke blive opkrævet en højere pris eller blive forhindret i at købe noget, udelukkende fordi du bor i et andet land.

De samme regler gælder, når du køber tjenesteydelser, som leveres hos forhandleren, f.eks. når du køber indgangsbilletter til en forlystelsespark, reserverer et hotelværelse eller lejer en bil. Og de gælder også, når du køber ydelser, der leveres elektronisk (bl.a. cloudtjenester og webhosting). I disse tilfælde har du også krav på at kunne købe til de samme priser, som de lokale købere.

Advarsel

For ophavsretligt beskyttede medier som film, e-bøger og musik gælder der ofte forskellige licensaftaler i de forskellige lande. Derfor har du ikke nødvendigvis krav på at kunne købe sådanne produkter til samme pris i alle EU-lande.

Eksempel

Du må ikke blive opkrævet en højere pris udelukkende på grund af dit bopælsland

Hilda fra Danmark ønskede at bestille en udlejningsbil i Spanien til sin sommerferie. Hun valgte den bil, som hun ville booke, på et spansk biludlejningsfirmas website, men da hun indtastede sin adresse for at afslutte bestillingen, så hun, at den samlede pris for billejen var steget med 140 euro.

Hilda kontaktede det danske forbrugercenter for at klage over denne prisdiskrimination. De hjalp hende med at indgive en formel klage, hvor hun gjorde opmærksom på den diskriminerende pris på udlejningsfirmaets website. Da firmaet ikke overholdt EU-reglerne, risikerede det at få en bøde af den kompetente nationale myndighed.

Prisregler for rejser

EU's prisregler gælder også, når du køber f.eks. fly- eller togbilletter, enten online eller personligt. Det betyder, at når du køber billetter, skal alle afgifter og gebyrer være inkluderet og fremgå af den samlede pris fra det øjeblik, bestillingsprocessen begynder. Det gør det lettere for dig at sammenligne rejsearrangørernes priser.

Eventuelle valgfrie tillæg (f.eks. rejseforsikring) skal være tydeligt angivet og må kun vises som en tilvalgsmulighed.

Hvis du bliver opmærksom på uklar prisangivelse på nettet, når du bestiller flybilletter, kan du melde det til de nationale myndigheder en i det EU-land, hvor du bor.

Automatisk omdirigering på et website

Hvis en forhandlers website findes i flere versioner, må du ikke automatisk blive omdirigeret, med mindre du giver tilladelse til det. Hvis du f.eks. bor i Frankrig, og du vælger at gå ind på en belgisk side (med domænet .be), kan det være, at forhandleren foreslår dig at gå til websitets franske side (med domænet.fr). Men hvis du ikke udtrykkeligt giver tilladelse til denne omdirigering, skal du have adgang til den .be-side, du oprindeligt har valgt.

Du skal også have mulighed for at ændre dit valg når som helst, f.eks. via et felt med "Vælg land". På den måde får du mulighed for at se priser og tilbud på produkter og tjenesteydelser, som forhandleren tilbyder i andre lande. Husk dog altid at tjekke forhandlerens salgsbetingelser, så du kender til leveringsmulighederne og -gebyrerne i dit eget land.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: