Forretninger
Senest tjekket: 24/06/2022

Ansøgning om tilladelse til permanent levering af tjenesteydelser

Hvis du flytter fast til et andet EU-land og ønsker at udøve et reguleret erhverv dér, skal du ansøge om anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer.

Advarsel

Hvis du er læge, sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, jordemoder, tandlæge, farmaceut, arkitekt eller dyrlæge, får du automatisk anerkendelse af dine kvalifikationer.

Hvad skal du indsende?

Du skal indsende følgende dokumenter sammen med din ansøgning om anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer:

Hvad sker der med din ansøgning?

Når du har indsendt din ansøgning og dine bilag, skal myndighederne:

Hvis myndighederne afgør, at der er væsentlige forskelle mellem kravene for at opnå dine kvalifikationer i dit hjemland og kravene i dit værtsland, kan de bede dig om at tage en egnethedsprøve eller gennemføre et praktikophold. De vil i så fald ikke træffe en endelig afgørelse, før du har opfyldt disse yderligere betingelser.

Advarsel

Hvis du bliver bedt om at opfylde yderligere betingelser for at bevise, at dine kvalifikationer er gyldige, skal du have mulighed for at vælge mellem en egnethedsprøve og en praktik med henblik på tilpasning. For visse erhverv kan myndighederne dog specifikt kræve enten en egnethedsprøve eller en praktik med henblik på tilpasning.

Hvis myndighederne ikke træffer en afgørelse inden for 4 måneder, kan du kontakte vores hjælpetjenesteLinket fører til en anden website eller de nationale kontakpunkter for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Hvis de ikke kan hjælpe dig, kan du også indbringe din sag for en domstol.

Spørgsmål og svar

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: