Forretninger
Senest tjekket: 04/08/2020

Ansøgning om tilladelse til permanent levering af tjenesteydelser

Brexit – hvad nu?

Reglerne og betingelserne på denne side gælder fortsat for EU-borgere i Storbritannien og Nordirland og for britiske statsborgere i EU.

Alle ansøgninger om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, der inden den 31. december 2020 er indsendt af personer med ønske om at etablere sig i udlandet, vil blive vurderet i henhold til EU-lovgivningen. Afgørelser truffet på grundlag af disse ansøgninger vil også være gyldige efter den 31. december 2020 i både Storbritannien og EU.

Hvis du har problemer med at håndhæve dine rettigheder, kan du kontakte vores hjælpetjenester.

Hvis du flytter fast til et andet EU-land og ønsker at udøve et reguleret erhverv dér, skal du ansøge om anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer.

Hvis du er læge, sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, jordemoder, tandlæge, farmaceut, arkitekt eller dyrlæge, får du automatisk anerkendelseen af dine kvalifikationer.

Hvad skal du indsende?

Du skal indsende følgende dokumenter sammen med din ansøgning om anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer:

Hvad sker der med din ansøgning?

Når du har indsendt din ansøgning og dine bilag, skal myndighederne:

Hvis myndighederne afgør, at der er væsentlige forskelle mellem kravene for at opnå dine kvalifikationer i dit hjemland og kravene i dit værtsland, kan de bede dig om at tage en egnethedsprøve eller gennemføre et praktikophold. De vil i så fald ikke træffe en endelig afgørelse, før du har opfyldt disse yderligere betingelser.

Hvis du bliver bedt om at opfylde yderligere betingelser for at bevise, at dine kvalifikationer er gyldige, skal du have mulighed for at vælge mellem en egnethedsprøve og en praktik med henblik på tilpasning. For visse erhverv kan myndighederne dog specifikt kræve enten en egnethedsprøve eller en praktik med henblik på tilpasning.

Hvis myndighederne ikke træffer en afgørelse inden for 4 måneder, kan du kontakte vores hjælpetjeneste eller de Läs mer i EPC-manualenen for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Hvis de ikke kan hjælpe dig, kan du også indbringe din sag for en domstol.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: