Paskutinį kartą tikrinta 2020-08-04

Prašymas leisti nuolat teikti paslaugas

Paveikė „Brexit’as“?

ES piliečiams Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinės Karalystės piliečiams Europos Sąjungoje toliau taikomos šiame puslapyje pateiktos taisyklės ir sąlygos.

Visos iki 2020 m. gruodžio 31 d. pateiktos paraiškos dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo įsisteigimo tikslais bus vertinamos pagal ES teisę. Remiantis šiomis paraiškomis priimti sprendimai po 2020 m. gruodžio 31 d. ir toliau galios tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek ES.

Jei jums kyla problemų naudojantis savo teisėmis, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybas.

Jei ilgam laikui vykstate į kitą ES šalį ir norite ten dirbti pagal savo reglamentuojamąją profesiją, turėsite prašyti pripažinti savo profesinę kvalifikaciją.

Jei jūs – gydytojas, bendrosios priežiūros slaugytojas, akušeris, gydytojas odontologas, vaistininkas, architektas arba gydytojas veterinaras, jūsų kvalifikacija pripažįstama automatiškaien.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Kartu su paraiška pripažinti profesinę kvalifikaciją reikia pateikti šiuos dokumentus:

Kaip jūsų paraiška nagrinėjama?

Pateikus paraišką ir patvirtinamuosius dokumentus, valdžios institucijos:

Jei institucijos nusprendžia, kad jūsų šalyje keliami reikalavimai, kuriuos reikia atitikti norint įgyti jūsų kvalifikaciją, labai skiriasi nuo priimančiojoje šalyje keliamų reikalavimų, jos gali paprašyti atlikti profesinio tinkamumo testą arba praktiką. Tokiu atveju galutinis sprendimas nebus priimtas tol, kol neįvykdysite šių papildomų reikalavimų.

Jei jūsų prašoma įvykdyti papildomus reikalavimus, kad įrodytumėte savo kvalifikuotumą, jums turėtų būti suteikta galimybė pasirinkti tarp profesinio tinkamumo testų ir adaptacijos laikotarpio praktikos. Tačiau kai kurių profesijų atstovų institucijos gali konkrečiai paprašyti atlikti arba profesinio tinkamumo testus, arba adaptacijos laikotarpio praktiką.

Jeigu institucijos per keturis mėnesius sprendimo nepriima, galite kreiptis į mūsų pagalbos tarnybas arba nacionalinius profesinių kvalifikacijų pripažinimo kontaktinius centrusen. Jei jie padėti negali, galite kreiptis į nacionalinius teismus.

DUK.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: