Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Paskutinį kartą tikrinta 2018-03-05

Banko sąskaitos ES

Teisė į būtiniausias savybes turinčią banko sąskaitą

Galite norėti arba jums gali reikėti atsidaryti banko sąskaitą savo arba kitoje ES šalyje.

Jei teisėtai gyvenate ES šalyje, turite teisę atsidaryti „būtiniausias savybes turinčią mokėjimo sąskaitą". Bankas negali atmesti jūsų paraiškos atidaryti būtiniausias savybes turinčią mokėjimo sąskaitą vien todėl, kad negyvenate šalyje, kurioje bankas įsisteigęs.

Ši teisė netaikoma kitų rūšių banko sąskaitoms, pavyzdžiui, taupomosioms sąskaitoms.

Kada bankai gali atsisakyti atidaryti būtiniausias savybes turinčią mokėjimo sąskaitą

Gali būti atsisakyta atidaryti sąskaitą, jei nesilaikote ES taisyklių dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo .

Kai kuriose ES šalyse gali būti atsisakyta atidaryti būtiniausias savybes turinčią banko sąskaitą, jei jau turite panašią sąskaitą kitame tos pačios šalies banke.

Jei kreipiatės dėl būtiniausias savybes turinčios mokėjimo sąskaitos ne toje šalyje, kurioje gyvenate, kai kurių ES šalių bankai taip pat gali prašyti, kad įrodytumėte, jog jums tai tikrai svarbu, pavyzdžiui, jeigu gyvenate vienoje šalyje, o dirbate kitoje.

Būtiniausias savybes turinčios sąskaitos ypatybės

Būtiniausias savybes turinti mokėjimo sąskaita – tai sąskaita, kuria naudojantis atliekamos įprastos kasdienio gyvenimo operacijos, tokios kaip:

  • lėšų įnešimas,
  • grynųjų pinigų išėmimas,
  • mokėjimų gavimas ir vykdymas (pvz., tiesioginio debeto operacijos ir mokėjimas kortele apsiperkant).

Ją atidarius taip pat turėtų būti išduodama mokėjimo kortelė, kad galėtumėte ja naudotis gryniesiems pinigams išsiimti ir apsipirkdami tiek internetu, tiek parduotuvėse.

Sąskaitą atidaręs bankas turėtų suteikti galimybę naudotis internetinėmis bankininkystės paslaugomis, jei jos teikiamos. Tačiau bankai ne visada turi suteikti susitarimo dėl kredito limito sąskaitoje arba kredito priemonės galimybę.

Kai kuriose ES šalyse jūsų bankas vis dar gali iš jūsų imti metinį mokestį už šią būtiniausias savybes turinčią mokėjimo sąskaitą. Šis mokestis turėtų būti pagrįstas.

Atsitikimas

Jums nereikia gyventi ES šalyje, kad joje turėtumėte sąskaitą

Tebegyvendamas Vengrijoje Sándoras pradėjo dirbti bendrovei, įsikūrusiai Slovėnijoje. Bendrovė paprašė jo atsidaryti banko sąskaitą Slovėnijoje, kad į ją būtų galima pervedinėti jo atlyginimą.

Radęs Slovėnijos banką šalia savo darbovietės, jis paprašė atidaryti būtiniausias savybes turinčią sąskaitą. Bankas sutiko, nors Sándoras gyvena ne Slovėnijoje.

Bankai negali tiesiog atsisakyti atidaryti būtiniausias savybes turinčios sąskaitos, nes negyvenate šalyje.

Banko sąskaitos perkėlimas

Galite perkelti savo banko sąskaitą į kitą banką toje pačioje ES šalyje. Tai padaryti jums turėtų padėti naujasis bankas.

Jei norite perkelti sąskaitą toje pačioje šalyje, apie tai praneškite savo naujajam bankui ir paprašykite jo perkelti periodinius mokėjimus į naująją sąskaitą.

Tuomet naujasis bankas pasirūpins, kad jūsų senasis bankas perduotų duomenis ir atšauktų visus periodinio mokėjimo nurodymus. Naujasis bankas taip pat turi:

  • informuoti trečiąsias šalis, pavyzdžiui, jūsų darbdavį, socialinio draudimo įstaigą ir komunalinių paslaugų teikėjus, kad jūs keičiate sąskaitą;
  • nustatyti naujus jūsų periodinio mokėjimo nurodymus;
  • priimti atitinkamas tiesioginio debeto operacijas naujojoje sąskaitoje.

Nusprendus uždaryti senąją sąskaitą, jums gali būti taikomas mokestis.

Jei perkeliant sąskaitą patiriate išlaidų, nes bankas nesilaikė termino (pavyzdžiui, atšaukti mokėjimą) arba suklydo, jis turi tas išlaidas padengti. Jei kiltų sunkumų, problemą galite spręsti naudodamasis neteisminio ginčų sprendimo sistema.

Atsitikimas

Banko sąskaitos perkėlimo ne visada vyksta sklandžiai

Kai Suzanne iš Tulūzos persikėlė gyventi į Paryžių, ji nusprendė perkelti banko sąskaitą į savo Paryžiaus banką. Savo naujojo banko Paryžiuje ji paprašė perkelti visus mokėjimus į naująją sąskaitą ir uždaryti jos senąją sąskaitą Tulūzoje.

Paryžiaus bankas informavo Tulūzos banką, kad šis atšauktų jos periodinio mokėjimo nurodymus ir uždarytų Suzanne sąskaitą. Tuomet jis nustatė naujus periodinio mokėjimo iš jos naujosios sąskaitos nurodymus. Tačiau jis pamiršo informuoti jos judriojo telefono ryšio paslaugų teikėją ir šis, kai jo sąskaita nebuvo laiku apmokėta, skyrė Suzanne baudą.

Suzanne pasiskundė savo Paryžiaus bankui. Jis sutiko padengti jos dėl baudos patirtas išlaidas ir ištaisyti periodinio mokėjimo nurodymą, susijusį su judriojo ryšio paslaugų sutartimi.

Viešosios konsultacijos
    Pagalbos tarnybos
    Pagalba ir patarimai