Paskutinį kartą tikrinta 2022-04-22

Banko sąskaitos ES

Teisė į būtiniausias savybes turinčią banko sąskaitą

Galite norėti arba jums gali reikėti atsidaryti banko sąskaitą savo arba kitoje ES šalyje.

Jei teisėtai gyvenate ES šalyje, turite teisę atsidaryti „būtiniausias savybes turinčią mokėjimo sąskaitą". Bankas negali atmesti jūsų paraiškos atidaryti būtiniausias savybes turinčią mokėjimo sąskaitą vien todėl, kad negyvenate šalyje, kurioje bankas įsisteigęs.

Įspėjimas

Ši teisė netaikoma kitų rūšių banko sąskaitoms, pavyzdžiui, taupomosioms sąskaitoms.

Kada bankai gali atsisakyti atidaryti būtiniausias savybes turinčią mokėjimo sąskaitą

Gali būti atsisakyta atidaryti sąskaitą, jei nesilaikote ES taisyklių dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimoAtidaryti kaip išorės nuorodą .

Kai kuriose ES šalyse gali būti atsisakyta atidaryti būtiniausias savybes turinčią banko sąskaitą, jei jau turite panašią sąskaitą kitame tos pačios šalies banke.

Jei kreipiatės dėl būtiniausias savybes turinčios mokėjimo sąskaitos ne toje šalyje, kurioje gyvenate, kai kurių ES šalių bankai taip pat gali prašyti, kad įrodytumėte, jog jums tai tikrai svarbu, pavyzdžiui, jeigu gyvenate vienoje šalyje, o dirbate kitoje.

Būtiniausias savybes turinčios sąskaitos ypatybės

Būtiniausias savybes turinti mokėjimo sąskaita – tai sąskaita, kuria naudojantis atliekamos įprastos kasdienio gyvenimo operacijos, tokios kaip:

Ją atidarius taip pat turėtų būti išduodama mokėjimo kortelė, kad galėtumėte ja naudotis gryniesiems pinigams išsiimti ir apsipirkdami tiek internetu, tiek parduotuvėse.

Sąskaitą atidaręs bankas turėtų suteikti galimybę naudotis internetinėmis bankininkystės paslaugomis, jei jos teikiamos. Tačiau bankai ne visada turi suteikti susitarimo dėl kredito limito sąskaitoje arba kredito priemonės galimybę.

Kai kuriose ES šalyse jūsų bankas vis dar gali iš jūsų imti metinį mokestį už šią būtiniausias savybes turinčią mokėjimo sąskaitą. Šis mokestis turėtų būti pagrįstas.

Atsitikimas

Jums nereikia gyventi ES šalyje, kad joje turėtumėte sąskaitą

Tebegyvendamas Vengrijoje Sándoras pradėjo dirbti bendrovei, įsikūrusiai Slovėnijoje. Jis nusprendė, kad, be banko sąskaitos Vengrijoje, norėtų turėti banko sąskaitą Slovėnijoje, kurią naudotų kasdienėms išlaidoms apmokėti.

Radęs Slovėnijos banką šalia savo darbovietės, jis paprašė atidaryti būtiniausias savybes turinčią sąskaitą. Bankas sutiko, nors Sándoras gyvena ne Slovėnijoje.

Bankai negali tiesiog atsisakyti atidaryti būtiniausias savybes turinčios sąskaitos, nes negyvenate šalyje.

Informacija apie mokesčius

Prieš atidarydamas jums sąskaitą, bankas turėtų pateikti jums dokumentą, kuriame būtų nurodytos svarbiausios siūlomos sąskaitos paslaugos ir bet kokie susiję mokesčiai, kuriuos jums gali reikėti mokėti. Tai vadinamasis informacijos apie mokesčius dokumentas. Juo naudojantis galima palyginti, kiek kainuoja turėti sąskaitą viename ar kitame banke.

Jūsų bankas taip pat turi bent kartą per metus pateikti jums banko sąskaitos mokesčių ataskaitą. Mokesčių ataskaitoje taip pat turėtų būti nurodyta jūsų sąskaitai taikomų palūkanų normų informacija.

Banko sąskaitos perkėlimas

Galite perkelti savo banko sąskaitą į kitą banką toje pačioje ES šalyje. Tai padaryti jums turėtų padėti naujasis bankas.

Jei norite perkelti sąskaitą toje pačioje šalyje, apie tai praneškite savo naujajam bankui ir paprašykite jo perkelti periodinius mokėjimus į naująją sąskaitą.

Tuomet naujasis bankas pasirūpins, kad jūsų senasis bankas perduotų duomenis ir atšauktų visus periodinio mokėjimo nurodymus. Naujasis bankas taip pat turi:

Nusprendus uždaryti senąją sąskaitą, jums gali būti taikomas mokestis.

Jei perkeliant sąskaitą patiriate išlaidų, nes bankas nesilaikė termino (pavyzdžiui, atšaukti mokėjimą) arba suklydo, jis turi tas išlaidas padengti. Jei kiltų sunkumų, problemą galima spręsti naudojantis neteisminio ginčų sprendimo sistema.

Atsitikimas

Banko sąskaitos perkėlimas ne visada vyksta sklandžiai

Kai Suzanne iš Tulūzos persikėlė gyventi į Paryžių, ji nusprendė perkelti banko sąskaitą į savo Paryžiaus banką. Savo naujojo banko Paryžiuje ji paprašė perkelti visus mokėjimus į naująją sąskaitą ir uždaryti jos senąją sąskaitą Tulūzoje.

Paryžiaus bankas informavo Tulūzos banką, kad šis atšauktų jos periodinio mokėjimo nurodymus ir uždarytų Suzanne sąskaitą. Tuomet jis nustatė naujus periodinio mokėjimo iš jos naujosios sąskaitos nurodymus. Tačiau jis pamiršo informuoti jos judriojo telefono ryšio paslaugų teikėją ir šis, kai jo sąskaita nebuvo laiku apmokėta, skyrė Suzanne baudą.

Suzanne pasiskundė savo Paryžiaus bankui. Jis sutiko padengti jos dėl baudos patirtas išlaidas ir ištaisyti periodinio mokėjimo nurodymą, susijusį su judriojo ryšio paslaugų sutartimi.

Jūsų pinigai Europos Sąjungoje yra apsaugoti

ES taisyklėmis užtikrinama, kad jūsų banko sąskaitoje (taupomojoje sąskaitoje ir (arba) einamojoje sąskaitoje) esantys pinigai būtų apsaugoti, jei bankas, kuriame yra jūsų sąskaita, žlugtų. Jūsų pinigai yra apsaugoti iki 100 000 eurų suma arba atitinkama suma vietos valiuta. Ši riba taikoma vienam asmeniui ir vienam bankui, t. y., jei turite kelias sąskaitas tame pačiame banke, 100 000 eurų riba taikoma jūsų susumuotoms sąskaitoms.

Yra kelios šios taisyklės išimtys. Pavyzdžiui, jei turite bendrą sąskaitą su savo partneriu, 100 000 eurų riba taikoma kiekvienam iš jūsų, t. y. jūsų bendrai sąskaitai taikoma iki 200 000 eurų riba. Be to, tam tikrais kitais toliau nurodytais atvejais ribotą laiką jūsų pinigai taip pat bus apsaugoti 100 000 eurų viršijančia suma:

Šiais atvejais 100 000 eurų viršijančios sumos apsaugomos bent tris mėnesius, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo pinigų įmokėjimo arba nuo momento, kai pinigus galima teisiškai perduoti, atsižvelgiant į kiekvienos ES šalies nustatytas sąlygas ir ribas.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: