Paskutinį kartą tikrinta 2019-08-09

CE ženklas

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

Daugeliu produktų prekiauti Europos ekonominėje erdvėje galima tik tuomet, jei jie pažymėti ženklu CE. Ženklas CE – tai įrodymas, kad jūsų produktas buvo įvertintas ir atitinka ES saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Juo žymimi tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek už jos ribų gaminami produktai, kuriais prekiaujama EEE.

Ženklu CE gali būti žymimi tik tie produktai, kuriems nustatytos ES specifikacijos.

Kad galėtumėte žymėti savo produktą ženklu CE, turite parengti techninių dokumentų rinkinį, įrodantį, kad jūsų produktas atitinka visus ES masto reikalavimus. Jums, kaip produkto gamintojui, tenka visa atsakomybė už tvirtinimą, kad produktas atitinka visus reikalavimus. Kai jūsų produktas bus pažymėtas ženklu CE, jums gali tekti pateikti savo produktų platintojams ir (arba) importuotojams visus su ženklu CE susijusius patvirtinamuosius dokumentus.

Kaip įgyti teisę naudoti ženklą CE?

Gamintojaien turi atlikti įvairius veiksmus:

1. Išsiaiškinkite, kokie ES reikalavimai taikomi jūsų produktui

ES masto reikalavimai nustatyti įvairiems produktams arba sektoriams skirtose direktyvoseen, pavyzdžiui:

Šiose direktyvose nustatyti esminiai reikalavimai, kuriuos turi atitikti produktai.

2. Patikrinkite, ar jūsų produktas atitinka konkrečius reikalavimus

Patikrinti, ar jūsų produktas atitinka visus ES teisinius reikalavimus, yra jūsų pareiga. Jei nustatyti jūsų produktui taikomi darnieji Europos standartaien ir jūs laikotės jų gamybos procese, bus laikoma, kad jūsų produktas atitinka atitinkamose ES direktyvose nustatytus reikalavimus.

Standartų laikomasi savanoriškai – jų naudoti neprivalote. Kad įvykdytumėte atitinkamoje ES direktyvoje nustatytus esminius reikalavimus, galite rinktis ir kitus techninius sprendimus.

3. Išsiaiškinkite, ar jūsų produktą turi patikrinti paskelbtoji įstaiga

Kai kurių produktų atveju specialios atitikties vertinimo įstaigos (vadinamosios paskelbtosios įstaigos) turi patikrinti, ar jūsų produktas atitinka specialius techninius reikalavimus. Tai privaloma ne visiems produktams. Informacijos apie tai, į kokią paskelbtąją įstaigą reikia kreiptis jūsų atveju, ieškokite duomenų bazėje „Nando"en.

4. Patikrinkite savo produktą

Jei jūsų produkto neturi tikrinti nepriklausoma įstaiga, tuomet jūs patys atsakingi už patikrinimą, ar produktas atitinka techninius reikalavimus. Be kita ko, reikia įvertinti ir dokumentais pagrįsti su jūsų produkto naudojimu susijusius galimus pavojus.

5. Parenkite techninių dokumentų rinkinį

Į jūsų techninių dokumentų rinkinį turi būti įtraukti visi dokumentai, įrodantys, kad jūsų produktas atitinka techninius reikalavimus.

6. Pritvirtinkite ženklą CE ir parenkite atitikties deklaraciją

Galiausiai galite pritvirtinti prie savo produkto ženklą CE. Šis ženklas turi būti matomas, įskaitomas ir neištrinamas. Jei atlikdamas trečiąjį veiksmą turėjote kreiptis į paskelbtąją įstaigą, ant produkto turite nurodyti ir šios įstaigos identifikacinį numerį. Be to, turite parengti ir pasirašyti ES atitikties deklaraciją, kurioje teigiama, kad produktas atitinka visus teisinius reikalavimus.

Importuotojai

Gamintojų atsakomybė – užtikrinti produkto atitiktį ir pritvirtinti ženklą CE, o importuotojaien privalo užtikrinti, kad produktai, kuriuos jie tiekia į rinką, atitiktų taikomus reikalavimus ir nekeltų pavojaus Europos gyventojams. Importuotojas turi patikrinti, ar ES nepriklausančios šalies gamintojas atliko visus reikiamus veiksmus ir ar paprašytas galės pateikti dokumentus.

Platintojai

Platintojaien turi turėti pagrindinių žinių apie teisinius reikalavimus, taip pat apie tai, kurie produktai turi būti paženklinti ženklu CE ir turėti lydimuosius dokumentus, ir turėtų galėti nustatyti produktus, kurie aiškiai neatitinka reikalavimų. Be to, jie turi galėti įrodyti nacionalinėms valdžios institucijoms, kad veikė pakankamai rūpestingai ir turi gamintojo arba importuotojo patvirtinimą, kad buvo imtasi reikiamų priemonių. Be to, platintojas turi galėti padėti nacionalinėms valdžios institucijoms gauti reikiamus dokumentus.

Taip pat žr.:

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Gaminių kontaktinis centras

Gaminių kontaktinis centras jums gali suteikti informacijos apie nacionalinius su gaminiais susijusius teisės aktus ir padėti patekti į nacionalinę kitos ES šalies rinką.

Paramos verslui vietos punktas

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Pasidalyti šiuo puslapiu: