Informacija verslui
Paskutinį kartą tikrinta 2022-04-29

Jūsų viešųjų dokumentų priėmimas Europos Sąjungoje

Viešąjį dokumentą (t. y. dokumentą, kurį išdavė valdžios institucija) gali reikėti pateikti (pvz., gimimo liudijimą), kai ketinate susituokti arba (pvz., teistumo nebuvimo įrodymą) kai ieškote darbo kitoje ES šalyje.

Šis procesas tapo paprastesnis priėmus ES teisės nuostatas dėl viešųjų dokumentų, be to, šiomis nuostatomis nustatomos gairės, kuriomis valdžios institucijos privalo vadovautis tvarkydamos kitoje ES šalyje išduotus jūsų dokumentus. Kai vienos ES šalies institucijų išduotą dokumentą (originalą arba jo patvirtintą kopiją) pateikiate kitos ES šalies institucijoms, pastarosios privalo jūsų dokumentus priimti kaip autentiškus nereikalaudamos apostilės spaudo jų autentiškumui įrodyti.

Dokumentai, kuriems taikomos ES teisės nuostatos

Be apostilės spaudo galite teikti viešuosius dokumentus, skirtus patvirtinti šiuos faktus:

Įspėjimas

Šios nuostatos taikomos tik dėl viešųjų dokumentų autentiškumo, bet ne dėl jų teisinių pasekmių pripažinimo kitoje nei jų išdavimo ES šalyje – pastarąjį aspektą reglamentuoja ES šalies, kurioje dokumentas pateikiamas, nacionalinė teisė.

Pavyzdžiui, jei turite ES šalyje išduotą tos pačios lyties asmenų santuokos liudijimą, kitos ES šalies institucijos, kurioms jį pateiksite, negali reikalauti, kad jūsų dokumentas būtų su apostilės spaudu, tačiau neprivalės pripažinti santuokos, jeigu toje šalyje tos pačios lyties asmenų santuokos nepripažįstamos.

Vertimo reikalavimai

Dokumento oficialaus vertimo pateikti neprivalote, jei jis surašytas viena iš ES šalies, kurioje teikiate dokumentą, oficialiųjų kalbų, arba jeigu jis surašytas ne oficialiąja kalba, bet šalis tą kalbą pripažįsta.

Kitais atvejais galite prašyti, kad dokumentą išdavusios ES šalies valdžios institucijos pateiktų daugiakalbę standartinę formą. Šią formą reikia pateikti kartu su dokumentu, o dokumento vertimo pateikti nereikia.

Sritys, kuriose galite prašyti savo ES šalies daugiakalbės standartinės formos.

Įspėjimas

Kai kartu su savo viešuoju dokumentu pateikiate daugiakalbę standartinę formą, ES šalies, kurioje ją teikiate, institucijos gali išimties tvarka paprašyti pateikti patvirtintą dokumento vertimą, jeigu jos negali iki galo suprasti dokumento turinio.

Atsitikimas

Kaip vienoje ES šalyje išduotas gimimo liudijimas priimamas kaip autentiškas dokumentas kitoje ES šalyje

Lenkijos pilietis Tamas Belgijoje ketina susituokti su Belgijos piliete Marie. Prieš tuoktuves Tamas privalo Belgijos valdžios institucijoms pateikti gimimo liudijimą. Kad įrodytų savo gimimo liudijimo autentiškumą, Tamas neprivalo pateikti apostilės spaudo ir gimimo liudijimo patvirtinto vertimo. Vietoj to jis gali tiesiog kreiptis į Lenkijos valdžios institucijas su prašymu išduoti daugiakalbę standartinę formą ir kartu su gimimo liudijimu ją pateikti kaip vertimo pagalbos priemonę.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: