Paskutinį kartą tikrinta 2022-09-15

Akcizų mokėjimas

Akcizai – tai netiesioginiai mokesčiai, taikomi, kai parduodamos ar vartojamos tokios prekės, kaip alkoholis, tabakas ir energiniai produktai.

ES taisyklėmis paaiškinama, kuriems produktams taikomi akcizai ir kokia jų taikymo tvarka.

ES teisės aktais taip pat nustatomi minimalūs taikytini akcizų tarifai, nors kiekviena ES šalis (Šiuo atveju bet kuri iš 27 ES valstybių narių) gali nuspręsti taikyti didesnio tarifo mokesčius. Mokėtinas mokestis paprastai apskaičiuojamas pagal kiekį, pavyzdžiui, už kilogramą, hektolitrą (hl) arba alkoholio stiprumo laipsnį.

Kada reikia mokėti akcizus?

Svarbu skirti tai, kada produktas tampa akcizu apmokestinamu produktu, ir tai, kada reikia šį mokestį sumokėti. Dauguma produktų tampa akcizu apmokestinamais produktais iš karto, kai yra pagaminami arba įvežami į ES. Akcizo mokėjimas gali būti atidėtas – tai reiškia, kad jo nereikia mokėti iki to laiko, kol produktai pateikiami vartoti,

Jei akcizais apmokestinami produktai prieš pateikimą vartoti sunaikinami arba prarandami dėl nenumatytų priežasčių arba gaivalinių nelaimių, akcizų mokėti nereikia.

Kas turi mokėti akcizus?

Tai priklauso nuo to, kam parduodamos prekės. Akcizus gali mokėti:

Atsitikimas

Gamintojas ne visada yra atsakingas už akcizų mokėjimą

Emilijos įmonė Airijoje prekiauja vynu, kuris siunčiamas iš Prancūzijos. Vyną gamina prancūziška įmonė ir iki išvežimo į Airiją laiko jį sandėlyje įgaliotojo sandėlio savininko teisėmis, naudodamasi laikino atidėjimo režimu. Tai reiškia, kad prancūziška įmonė neprivalo mokėti akcizo savo šalyje. Kai Emilijos įmonė gauna vyno siuntą, vynas teikiamas vartoti, todėl laikinas akcizo mokėjimo atidėjimas panaikinamas. Tuomet Emilijos įmonė turi sumokėti akcizą Airijoje galiojančiu tarifu.

Patikrinkite verslo partnerio akcizo numerį

Akcizo numerį išduoda šalies, kurioje įsteigta įmonė, kompetentinga institucija, juo nustatoma registruotųjų prekiautojų, įgaliotųjų sandėlio savininkų ir akcizais apmokestinamų prekių sandėlių tapatybė.

Jei norite patikrinti, ar akcizų leidimo numeris galioja, galite naudotis akcizų leidimų tikrinimo sistema SEED.

Jei jūsų partnerio numeris galioja, sistemoje galėsite pamatyti produktų, kuriais jam leidžiama prekiauti, sąrašą.

Prekyba užsienyje – kurioje ES šalyje turėtų būti mokami akcizai?

Siekiant nustatyti, kurioje šalyje turėtumėte mokėti akcizus, atsižvelgiama į kelis veiksnius, įskaitant tai, kada prekės buvo pagamintos arba įvežtos į ES, kada jos buvo pateiktos vartoti ir ar buvo vežamos iš vienos valstybės į kitą.

Sužinokite, kur turėtų būti mokami akcizai.

Prekės parduodamos

Šiuo jums vis tiek reikės sumokėti akcizus paskirties šalyje, tačiau šalies, kurioje akcizu apmokestinamos prekės buvo pirmą kartą pateiktos vartoti, institucijų galima paprašyti grąžinti mokestį.

Norint įgyti teisę į grąžinamąją išmoką, savo institucijai reikia pateikti:

Galima vežti prekes ir akcizus sumokėti tik paskirties šalyje. Tokiu atveju akcizą sumokės pirkėjas paskirties šalyje pagal tos šalies tarifus. Jeigu naudojamasi šia tvarka, privalu išlaikyti laikino akcizų mokėjimo atidėjimo režimą.

Transporto garantija

ES šalies, iš kurios išsiunčiamos prekės, institucijoms turi būti pateikta visoje ES galiojanti vežimo rizikos padengimo garantija. Šią garantiją gali suteikti:

ES šalis, iš kurios prekės išsiunčiamos, gali nereikalauti tokios garantijos, jeigu prekės vežamos tik į kitą vietą jos teritorijoje.

Garantijos taip pat nereikia Europos Sąjungoje gabenamiems energiniams produktams, jeigu jie gabenami jūra arba stacionariais vamzdynais, ir jei suinteresuotos ES šalys yra dėl to susitarusios.

Elektroninio administracinio dokumento (e-AD) naudojimas

Be garantijos, už akcizus atsakingai savo institucijai turite nusiųsti elektroninį administracinį dokumentą (e-AD) naudodamiesi akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistema (EMCS) de en fr .

Tuomet institucija:

Prieš vežant bet kokius produktus, reikia išsispausdinti elektroninį administracinį dokumentą su jo administraciniu nuorodos kodu ir perduoti jį transporto bendrovei arba nuorodos kodą nurodyti komerciniame vežimo dokumente, pavyzdžiui, CMR.

Kol prekės nepradėtos vežti, elektroninį administracinį dokumentą galima bet kada atšaukti. Prekes jau vežant, naudojantis sistema EMCS galima pakeisti paskirties vietą.

Jei nėra galimybės pasinaudoti sistema EMCS, vis tiek galima vežti prekes ir nemokėti akcizo, jei:

Prekių gavimo patvirtinimas

Pirkėjas turi EMCS sistemoje per 5 darbo dienas patvirtinti, kad gavo prekes, po to atsakinga institucija paskirties ES šalyje:

Gavę šį pranešimą galite prašyti grąžinti jums garantiją.

Atidžiai patikrinkite prekių gavimo patvirtinime nurodytą prekių kiekį. Akcizo nereikės mokėti tik už šį patvirtintą kiekį.

Prarastos arba sugadintos prekės

Jei dalis produktų buvo prarasti arba sugadinti vežant ir jei tai patvirtino šalies, kurioje produktai prarasti arba sugadinti, institucijos, galite atitinkamai pakeisti dokumentuose nurodytą gautą ir patvirtintą kiekį.

Jeigu akcizu apmokestinamomis prekėmis prekiaujama internetu arba nuotolinės prekybos būdu, parduodant jas vartotojams kitoje ES šalyje, akcizai mokami toje šalyje, kurioje perkama (ir į kurią tos prekės siunčiamos).

Jūs esate atsakingi už visų mokėtinų akcizų sumokėjimą. Taigi, net jeigu jau sumokėjote šiuos mokesčius savo šalyje, privalote juos sumokėti ir paskirties šalyje.

Akcizo grąžinimas

Šalies, kurioje akcizu apmokestinamos prekės buvo pirmą kartą pateiktos vartoti, institucijų galima paprašyti grąžinti mokestį. Norint įgyti teisę į grąžinamąją išmoką, savo institucijai reikia pateikti:

Fiskalinis agentas

Paprastai ES šalyje, kurioje prekiaujate akcizais apmokestinamomis prekėmis, turėsite paskirti fiskalinį agentą. Prieš siunčiant prekes vartotojams taip pat derėtų pasitikslinti nacionalines akcizų procedūras de en fr .

Prieš prekių išsiuntimą

Prieš siųsdami prekes privalote:

Tabako gaminiai

Dauguma ES šalių neleidžia nuotoliniu būdu iš užsienio parduoti tabako gaminius vartotojams, bet jeigu šalis tai leidžia, privalote:

ES šalių asocijuotosios teritorijos

ES akcizų taisyklės netaikomos toliau nurodytose teritorijose.

ES šalis Asocijuotoji teritorija
Danija Farerų salos, Grenlandija
Suomija Alandų salos
Prancūzija Prancūzijos užjūrio teritorijos, Gvadelupa, Prancūzijos Gviana, Martinika, Reunjonas, Majotas, Sen Martenas
Vokietija Helgolando sala, Biuzingeno teritorija
Italija Livinjas, Campione d'Italia, Italijai priklausanti Lugano ežero dalis
Nyderlandai Olandijos Antilai
Ispanija Seuta, Melilja, Kanarų salos

Kai kuriais atvejais akcizų dydis apskaičiuojamas pagal kitų šalių akcizų tarifus.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: